U nerizikových profesí se ruší lékařské prohlídky

4
85047
lekarske_prohlidky
Foto: Pixabay.com

Vstupní a pravidelné lékařské prohlídky při nástupu do zaměstnání nebudou zřejmě u nerizikových profesí povinné. Úpravu navrhuje změnou vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Normu odeslalo do připomínkového řízení.

Součástí navrhované úpravy jsou i delší intervaly lékařských prohlídek u více rizikových prací oproti stávající praxi. Pracovnělékařské prohlídky lékaři podle vyhlášky provádějí kvůli preventivnímu vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci.

„Tím, že pozbyde povinnost zajistit části zaměstnanců vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky a dojde ke sjednocení provádění dohledu na pracovištích, dojde k redukci nákladů zaměstnavatelů na zajištění provádění pracovnělékařských služeb,” zdůvodňuje návrh na změnu ministerstvo ve své zprávě.

Za vstupní i periodické lékařské prohlídky zaměstnance, jejichž konkrétní interval určuje druh profese, vydávají zaměstnavatelé stovky korun za jedno takové vyšetření. Do úhrad zdravotních pojišťoven takový výkon totiž nespadá.

Omezení pracovnělékařských prohlídek uleví praktikům

Úpravu, respektive redukci pracovně lékařských prohlídek diskutoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] v pořadu České televize Otázky Václava Moravce už letos v dubnu.

„Změna vyhlášky týkající se vstupních a výstupních prohlídek by měla být zhruba do měsíce,“ řekl tehdy ministr zdravotnictví s tím, že do praxe by mohla vejít letos v září.

Administrativní úlevu omezením vstupních, periodických a výstupních lékařských prohlídek přivítal i v pořadu přítomný předseda Sdružení praktických lékařů ČR [SPL ČR] Petr Šonka.

„Systém pracovnělékařských služeb je v Česku extrémně přebujelý,“ řekl.

Ministerstvo omezí vybrané pracovnělékařské prohlídky

Podle něj povinné vstupní a výstupní prohlídky v některých kategoriích, jako jsou administrativní pracovnice a úřednice apod., v jiných evropských zemích vůbec nemají. Naopak u nás je podle něj na lékařích i kontrola, zda se na pracovištích „dostatečně svítí a topí“. Tehdy Petr Šonka také zmínil, že pokud na změnu vyhlášky opravdu dojde, uvolní se praktickým lékařům kapacity o deset až patnáct procent.

Lékařské prohlídky skončí u nerizikových profesí

Zrušení povinnosti podle nyní připomínkované vyhlášky se dotkne několika stovek tisíc zaměstnanců, jejichž práci norma zařazuje do první kategorie. V ní jsou všechna povolání, která nepřináší negativní dopady na zdraví.

Do druhé kategorie zařazuje povolání sám zaměstnavatel. Zahrnují se do ní profese, které mohou znamenat riziko výjimečně, například pro alergiky. Dále jde o takové činnosti, při nichž se překračují hygienické limity. Například pro hluk, vibrace, teplo nebo fyzickou zátěž. U zařazení do třetí a čtvrté kategorie s vyššími zdravotními riziky podává zaměstnavatel návrh na zařazení práce orgánu ochrany veřejného zdraví.

Nemoc z povolání bude i poškození bederní páteře

Pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec žádají, dojde na prohlídku u prací první kategorie jednou za čtyři až šest let. Pracovníci ve věku 50 let a starší by si měli na pracovnělékařskou prohlídku zajít k praktickému lékaři jednou za dva až čtyři roky. U profesí v druhé kategorii půjdou na pracovní prevenci k lékaři jednou za dva až čtyři roky. Starší pracovníci jednou za rok nebo dva roky. Ve třetí kategorii zůstává podle upravené vyhlášky MZ ČR dvouletý interval. Stejně tak se nemění prohlídka pracovníků ve čtvrté kategorii profesí, která taktéž zůstává na svém, tedy jednou do roka.

„Návrh novely vyhlášky se předkládá především z důvodu, že současná vyhláška obsahuje řadu zastaralých přístupů posuzování zdravotní způsobilosti k práci. A navíc se v praxi objevuje při užití vyhlášky množství aplikačních obtíží,” uvedlo ministerstvo.

Ministerstvo proto nově stanoví, jaká vyšetření má pracovnělékařská prohlídka obsahovat.

„Náležité provedení pracovnělékařské prohlídky zahrnuje provedení základního vyšetření, zhodnocení výsledků zjištěného zdravotního stavu, diferenciálně diagnostickou a posudkovou rozvahu. Případně též vyžádání odborných vyšetření a jejich zhodnocení, provedení záznamu do zdravotnické dokumentace, zpracování lékařského posudku a zajištění jeho předání oprávněným osobám související administrativní činnost,” vyjmenovává MZ ČR v materiálu.

MZ ČR redukuje dohled lékaře přímo na pracovišti

Lékařský dohled přímo na pracovištích, kde jsou zaměstnanci zařazení do druhé a vyšších kategorií, byl dosud podle vyhlášky povinný jednou za dva roky. Nově se tento interval prodlužuje na tři roky.

„U ostatních prací v kategorii první a druhé podle zákona o ochraně veřejného zdraví se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si je vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb,” uvádí se v návrhu.

Ministerská vyhláška zpřesňuje, jaká konkrétní zdravotní rizika je třeba posuzovat u kterých typů povolání. Nově by mezi těmito povoláními se zvláštním posuzováním neměla být zařazena práce ve školských zařízeních při kontaktu s žáky. Ta dosud měla stejné podmínky jako zdravotníci nebo pracovníci pobytových sociálních zařízení. Naopak se mění podmínky pro práci v noci a řízení tramvají, trolejbusů a lanovek.

–ČTK/VRN–

4 KOMENTÁŘE

  1. Celý článek je neskutečný paskvil, doslova slátanina. Už jenom první tučná věta “Vstupní a pravidelné lékařské prohlídky při nástupu do zaměstnání nebudou zřejmě u nerizikových profesí povinné.” je opravdu hodně logická. Nehledě na to, že tato zmiňovaná vyhláška není ani na programu jednání vlády, ani v tiscích Poslanecké sněmovny. Takže autor článku je opravdu odborník jak se patří. 🙂

    • Preventivní pracovnělékařské prohlídky řeší vyhláška MZd č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), takže, ne-li před její změnou nutná změna zákona, její změna nemusí být na programu ani ve vládě, ani v parlamentu – takže “odborník jak se patří” jste evidentně Vy…

  2. Učím na 3 školách a každá škola po mě chce zvlášť lékařskou prohlídku, byť jde o stejnou činnost. Každá škola má totiž jiného smluvního lékaře….. Psal jsem na MZ i MŠMT – nikdo to nechce řešit. Prostě byrokratický nesmysl “hodný” společnosti v 21. století !

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here