Příjmy zdravotníků letos výrazně propadly

4
4316
zdravotniku
Foto: Pixabay.com

Odbory požadují navýšení tarifních platů ve zdravotnictví v příštím roce o 15 procent. Státní rozpočet na příští rok s tím ale nepočítá. A to přesto, že mzdy a platy zdravotníků letos klesly o bezmála 20 procent.

Situaci podle odborů neřeší ani navýšení peněz prostřednictvím úhradové vyhlášky pro příští rok. Podle odborů vyšší objem peněz v úhradové vyhlášce sebere zdražování energií, potravin, pohonných hmot a dalších vstupů u poskytovatelů zdravotní péče.

„To ocenění zdravotníků je ve vyhlášce minimální. Vláda by měla přehodnotit svůj přístup. Pokud nechce, aby nám znovu chyběly zdravotní sestry a migrovali nám lékaři. Bez perspektivy zdravotníky neudržíme,“ uvedla nedávno pro ZdraveZpravy.cz předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR [OSZSP] Dagmar Žitníková.

Vláda dala facku všem zdravotníkům, tvrdí odbory

Nyní to přitom je tak, že zdravotníci na odměnách půjdou do příštího roku s nulou. Obdobná situace je nejen ve zdravotnictví, ale i v sociálních službách. Tam se také nepočítá s navýšením tarifů,“ dodala.

Příjem zdravotníků letos propadl o 17,7 procenta

Skutečnost je, že už letos podle Informačního systému o průměrném výdělku [ISPV] platy zdravotníků v prvním pololetí klesly o 17,7 procenta. Přesto stále patří k těm nadprůměrným.

  • Medián mezd lékařů specialistů činil podle ISPV v prvním pololetí asi 72 500 korun. Praktičtí lékaři pobírali 39 200 korun a všeobecné zdravotní sestry 51 300 korun.
  • Medián platů ve státních zařízeních, kterými jsou hlavně fakultní nemocnice, činí pro lékaře specialisty 105 000 korun, praktické lékaře 80 000 korun a všeobecné zdravotní sestry 61 600 korun.

Do výše mezd a platů přitom promlouvá i snížení prémií a odměn. Jejich podíl v meziročním srovnání letos ve druhém čtvrtletí činil 5,5 procenta. To je oproti minulému roku o 21,4 procenta nižší hodnota.

Odměny zdravotníků letos klesly o 17,7 procenta

Výše platů a mezd zdravotníků se v jednotlivých zařízeních liší. Vyšší platy mají podle statistik zdravotníci ve fakultních nemocnicích oproti těm v krajských, městských a soukromých zařízeních. Rozdíly dosahují až deset tisíc korun.

Proč klesají příjmy zdravotníků

Jak již bylo řečeno, hlavní důvod letošního poklesu platů a mezd ve zdravotnictví jsou loňské mimořádné covidové odměny. Což potvrzují i čerstvá data Českého statistického úřadu [ČSÚ]. Podle nich průměrné hrubé měsíční mzdy lékařů v roce 2021 dosáhly po započtení všech příplatků, odměn a přesčasů téměř 84 tisíc korun. Meziročně stouply o necelých 13 procent. Mzdy všeobecných sester činily zhruba 53 tisíc korun a meziročně došlo k jejich zvýšení o téměř 16 procent.

ČSÚ uvedl, že loni dosahovala průměrná hrubá mzda lékařů přesně 83 808 korun měsíčně. To je při porovnání s průměrnou hrubou mzdou všech zaměstnanců v Česku více než dvojnásobek. Meziročně vzrostla o 12,9 procenta, absolutně o téměř deset tisíc korun.

Za posledních pět let došlo k navýšení mezd lékařů celkem téměř o 50 procent. V absolutním vyjádření jde o bezmála 28 tisíc korun, přičemž nejvýraznější růst byl zaznamenán v posledních dvou letech,“ uvedl ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana.

Potvrzuje, že do loňských mezd lékařů se promítly takzvané covidové odměny, které schválila vláda do výše až 75 tisíc korun. Potvrzuje i to, že výrazně vyšší výdělky mají lékaři v platové sféře. Tedy ti, kteří jsou zaměstnaní v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví ČR či příspěvkových organizacích krajů.

  • Lékaři v platové sféře si v roce 2021 v průměru přišli na 105 tisíc korun měsíčně.
  • Lékaři pracující za mzdu v soukromých zdravotnických zařízeních a krajských nemocnicích, akciových společností, brali jen dvě třetiny této částky [70 tis. Kč].

Významným faktorem, který ovlivňuje výši průměrné mzdy lékařů je i věk, respektive délka praxe s ním spojená. Například v platové sféře byl v roce 2021 průměrný výdělek lékařů a lékařek ve věku 45–54 let o 38 procent vyšší v porovnání s jejich mladšími kolegy a kolegyněmi ve věku 30–34 let [124 tis. Kč vs. 90 tis. Kč].

„Tyto rozdíly odrážejí používané platové tabulky, kde platy lékařů rostou s délkou praxe. V soukromých zařízeních nejsou rozdíly mezi výdělky lékařů podle věku tak výrazné,“ konstatuje ČSÚ.

Kolik loni braly zdravotní sestry

Průměrný výdělek všeobecných sester činil podle ČSÚ loni 52 569 korun měsíčně. To je 129 procent průměrné hrubé mzdy všech zaměstnanců v Česku. Meziročně došlo ke zvýšení o 15,6 procenta, absolutně o sedm tisíc korun. Průměrná mzda všeobecných sester se specializací v roce 2021 činila 63 700 Kč. Sestry bez specializace vydělávaly o 15 tisíc Kč méně. I u nich se již druhým rokem do příjmů promítly podle ČSÚ covidové odměny.

Pro lékaře i všeobecné sestry platí, že muži mají v průměru vyšší mzdy než ženy.

„Minulý rok lékaři vydělávali v průměru 95 tisíc korun měsíčně. To je téměř o 20 tisíc více než lékařky. Výdělek mužů pracujících jako všeobecná sestra dosáhl 66 tisíc korun měsíčně, zatímco v případě žen 52 tisíc korun,“ říká Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Průměrná hrubá měsíční mzda zdravotnických záchranářů činila v roce 2021 téměř 70 tisíc korun. V případě ošetřovatelů to bylo 37 tisíc korun. Mzda praktických sester dosáhla 48 tisíc korun a za posledních pět let vzrostla více než dvojnásobně.

–DNA–

4 KOMENTÁŘE

  1. […] Jenom na dotacích Bruselu z fondů Recovery a React EU měl Fiala dostat o 458 miliard CZK víc, abychom dostali na každého občana stejně jako Španělé! Česká média místo toho, aby to Fialovi pořádně spočítala, jak nás nechává Bruselem okrádat o dotace, tak se raději radují, že jsme dostali aspoň pár miliard na nemocnice. Biliony z fondu React EU jsou přitom takřka výlučně určeny na zdravotnictví! Proč jsme tedy my Češi dostaly 4 krát méně na občana na zdravotnictví než Španělé!? Ve Španělsku dostanou  zdravotní sestry a lékaři letos opět přidáno k platu! Kdežto v Česku letos lakomý lapiduch Fiala přemýšlí, jak by ty české ještě více okradl, když už jim loni způsobil propad platů!  […]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here