První výzvy na CDZ plánuje MMR ČR příští rok

0
382
CDZ
Foto: Centrum duševního zdraví Kroměříž

Integrovaný regionální operační program [IROP] pokračuje v podpoře vzniku nových center duševního zdraví [CDZ]. V programovém období 2021 až 2027 na CDZ vyčlení až 840 milionů korun. První výzvy mají přijít příští rok.

V novém IROP 2021 až 2027 je podle zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR [MMR ČR] připraveno na takové projekty 840 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vyhlášení prvních výzev IROP pro podporu a rozvoj psychiatrické péče úřad plánuje v 1. čtvrtletí roku 2023. 

„Specializovaných center duševního zdraví je napříč Českou republikou třicet. Jsou odrazem reformy psychiatrie v Česku. IROP už druhé programové období aktivně podporuje výstavbu a rekonstrukci center duševního zdraví.” říká ředitel Řídícího orgánu IROP a pověřený náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů MMR ČR Rostislav Mazal. 

WHO: Duševní zdraví je globální priorita

„Tím ale naše podpora nekončí. Investujeme také do ambulancí s rozšířenou péčí a do vybavení mobilních týmů přímo v terénu,” dodává náměstek.

Budování CDZ z IROP, ale i obecně provází kontroverze

V minulém programovém období 2014 – 2020 IROP podpořil 29 projektů pro rozvoj psychiatrie v Česku za dvě miliardy korun z EU. V případě budování center duševního zdraví převažovaly projekty s cílem vytvořit zázemí a vybavit prostory pro lepší zdravotní péči.

Do regionálního zdravotnictví půjde 7,6 miliardy korun

Reforma psychiatrické péče představuje podle Mazala zásadní systémovou změnu. Tvrdí, že reforma patří k dlouhodobějšímu procesu, na kterém se několik let pracuje a který ještě několik desítek let potrvá. Díky financování z evropských fondů se reforma výrazně rozšiřuje, změny se netýkají jen lékařského oboru psychiatrie, ale celého systému péče o lidi s duševním onemocněním.

J. Mašek: Reforma psychiatrie je naivní a nezodpovědná

Prostor center duševního zdraví se postupně odlišuje od prostředí psychiatrických léčeben. Centra mají klientům dodat více odvahy k tomu, aby začali o duševních obtížích hovořit a mapovat varovné příznaky, kdy u nich či jejich blízkých nemoc začíná. Cílem je, aby pacienti dostali pomoc v centru duševního zdraví v okolí svého bydliště a nemuseli do často vzdálené nemocnice. CDZ jsou mezičlánkem mezi ambulantní psychiatrickou péčí a lůžkovou akutní péčí.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here