Do regionálního zdravotnictví půjde 7,6 miliardy korun

0
286
regionalniho
Foto: Pixabay.com

Do regionálního zdravotnictví by mělo jít z Národního plánu obnovy [NPO] a IROP přes 7,6 miliardy korun. Dotace zamíří zejména k poskytovatelům akutní rehabilitační péče, následné lůžkové péče a do geriatrie.

Finanční prostředky z evropských zdrojů ve výši 4,3 miliardy pro akutní rehabilitační péči a následnou lůžkovou péči v regionech už jsou podle vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka [TOP 09] jisté.

„Naším cílem je zkrátit délku akutní hospitalizace prostřednictvím zajištění kvalitní, včasné a dostupné následné péče pro pacienty. Od zkvalitnění následné péče očekávám zkrácení doby hospitalizace a zvýšení počtu pacientů, kteří se budou moci vrátit do přirozeného prostředí,“ uvedl ministr Válek.

V nemocnicích umírá většina Čechů. Jaká je o ně péče?

Načase je podle něj ve zdravotnictví řešit i demografické změny, protože i ty [stárnoucí populace, pozn. red.] dopadají na kapacity následné a rehabilitační péče. A té je v Česku stále větší nedostatek.

4,3 miliardy korun do regionálního zdravotnictví

Ze zmiňovaných 4,3 miliardy korun půjde přibližně 1,9 miliardy do akutní rehabilitační péče, to z Národního plánu obnovy [NPO]. Zbývající 2,4 miliardy korun pro následnou lůžkovou péči pokryjí evropské peníze z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 [IROP].

„Podpora by měla zohledňovat i dětskou následnou péči, kterou vnímáme v tuto chvíli jako nedostatečnou,“ doplňuje tiskový mluvčí MZ ČR Ondřej Jakob.

Vyhlášení výzvy č. 31 z IROP 2021-2027 Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče plánuje úřad na podzim letošního roku v celkové alokaci 1,4 miliardy korun pro méně rozvinuté regiony. Další výzva [č. 32] s celkovou alokací 972 020 280 korun je pak určena pro přechodové regiony. Výzvu ministerstvo vyhlásí taktéž letos na podzim.

Obavy lidí o soběstačnost a dostupnou péči sílí

Stejně tak ještě letos, byť podle materiálů MZ ČR na konci roku, počítá úřad s vyhlášením první a druhé výzvy pro zařízení zajišťující akutní léčebně rehabilitační péči pro pacienty po kritických stavech. Celková alokace činí 1,9 miliardy korun.

Reforma geriatrické péče v Česku

Za svoji prioritu si současné vedení ministerstva zdravotnictví předsevzalo zlepšení péče o seniory. Do reformy geriatrické péče proto nyní plánuje vložit přibližně čtyři miliardy korun. Z toho 3,3 miliardy by měly pokrýt evropské peníze získané z Národního plánu obnovy.

„Cílem je podpora poskytovatelů následné geriatrické péče s vykazovaným kódem ošetřovacího dne dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,“ píše ve svém materiálu MZ ČR.

Demence se u Čechů projevuje ve stále nižším věku

Přiznané peníze pro poskytovatele mají podle ministerstva směřovat na úpravu podmínek a podporu pro stávající a případně i nové poskytovatele následné geriatrické péče. Dotační výzvu chce úřad vyhlásit v roce 2023, s realizací projektů se počítá v letech 2023 až 2025.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here