Penta Hospitals kupuje další domovy pro seniory

0
3602
Penta_Hospitals
Ilustrační foto: Pixabay.com

Skupina Penta Hospitals CZ kupuje další sociální zařízení pro seniory, tentokrát od společnosti Benevita. Stanou se součástí její sítě Alzheimer Home. Ta již provozuje 27 zařízení a chystá se na otevření dalších dvou.

Tři z přebíraných zařízení, konkrétně domovy v Minkovicích, Boskovicích a Kamenici nad Lipou se do sítě Alzheimer Home začlenily k 1. listopadu 2022. Poslední z akvírovaných zařízení, a sice domov v Sychrově, společnost převezme k 1. lednu 2023. Výši transakce se obě strany po vzájemné dohodě rozhodly nezveřejňovat.

„Akvizice je součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. Chceme nejen postupně posilovat pozici skupiny, ale především dál rozvíjet rozsah i standardy poskytovaných služeb,“ uvedla generální ředitelka skupiny Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Spoluúčast na péči přijde dřív, než jsme si mysleli

V další fázi se podle Vaculíkové společnost zaměří na prohlubování spolupráce mezi jednotlivými zařízeními a subjekty v portfoliu skupiny.

Zařízení spadající do sítě Alzheimer Home skupiny Penta Hospitals se zaměřují na poskytování komplexních pobytových sociálních služeb pro pacienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí. Celkem společnosti provozuje více než 3 500 lůžek.

Klientů ani zaměstnanců se akvizice nedotkne

Důležitou zprávou pro zaměstnance přebíraných sociálních zařízeních stejně jako jejich klienty a rodiny je, že se pro ně změnou vlastníka nic nemění.

„Mezi oběma stranami došlo ke vzájemné dohodě ohledně garance plné kontinuity. Součástí převzetí zařízení je i dohoda o přechodu všech zaměstnanců společnosti Domovy seniorů BeneVita k novému poskytovateli za stávajících podmínek,“ potvrzuje Vaculíková.

Alzheimer Home nově povede Ladislav Kažimír

Po dokončení akvizice by měl počet zaměstnanců skupiny Penta Hospitals CZ v oblasti sociálních a pobytových služeb dosáhnout téměř dvou tisíc.

Obnova a doplnění přístrojového vybavení pro seniory

Ve všech čtyřech případech nově nakoupených domovů jde o moderní a nově vystavěná zařízení. Nejstarší z nich je domov v Sychrově, který se nachází v těsné blízkosti známého zámku Sychrov, a funguje od roku 2019. Ostatní zařízení jsou zcela nová, svou činnost zahájila teprve v letošním roce.

„Všechny domovy nyní čeká postupné začleňování do skupiny nejen z hlediska systému řízení, nebo standardizace péče,“ doplňuje mluvčí Penta Hospitals Vladislav Podracký.

Zaměstnanci se podle něj mohou těšit i na nový systém zaměstnaneckých benefitů zaváděný v Alzheimer Home. Anebo Akademii Penta, která se zabývá průběžným vzděláváním zaměstnanců Penta Hospitals CZ.

Vedení společnosti se zaměří i na dorovnání standardů v přebíraných zařízeních. Všechny zmiňované domovy se dovybaví novými přístroji. Například elektrokardiografií [EKG]. Anebo přístrojem na měření hladiny C-reaktivního proteinu [CRP], díky němuž zdravotníci v několika minutách rozliší infekci bakteriálního nebo virového původu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here