Spoluúčast na péči přijde dřív, než jsme si mysleli

1
18319
Ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková / Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

„Náš cíl je poskytovat v regionech uzavřený systém zdravotní péče. Od akutní péče, přes následnou péči až po domovy se zvláštním režimem,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz ředitelka skupiny Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Za příklad dává situaci v Karlovarském kraji, kde Penta Hospitals provozuje dvě z tamějších čtyř velkých nemocnic. Je to Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov. Nemocnice Sokolov se specializuje na akutní, tedy neplánovanou péči.

„Ale i v tomto případě se snažíme o to, abychom pacienta poté, kdy u nás prodělá nějaký akutní zákrok, doléčili do okamžiku maximálního zdraví. Abychom mu zajistili následnou péči, rehabilitační péči, a nakonec ambulantní péči. Aby pacient z naší nemocnice neodešel a nemusel hledat další péči sám,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz Barbora Vaculíková.

Jmenuje i Nemocnici Ostrov, která jako jediná v Karlovarském kraji provozuje akutní lůžkové psychiatrické a psychoterapeutické oddělení. Na něj nově navazuje oddělení gerontopsychiatrie. Což je oddělení následné psychiatrické péče pro pacienty, kteří sice nepotřebují akutní zákrok, přesto ale vyžadují péči psychiatra.

„A rádi bychom zřídili i Centrum duševního zdraví. Tedy ambulantní péči pro pacienty, které jsme třeba propustili z nemocničního lůžka na psychiatrickém oddělení,“ přibližuje Barbora Vaculíková.

Přirozeně v Nemocnici Sokolov porodí přes 80 % žen

Jako další příklad uvádí rozšíření služeb u domovů se speciálním režimem pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími neurodegenerativními nemocemi. Kolem nich plánuje vybudovat síť praktických lékařů. Současně chce nabídnout odbornou ambulantní péči a předpokládá i vstup do domácí ošetřovatelské péče.

Spoluúčast na zdravotní péči nás nemine

Podle Barbory Vaculíkové je přímá finanční spoluúčast pacientů na zdravotní péči nezbytná. V dohledné době nás dle jejích slov nemine. Zavedení přímých plateb nebo nějaké formy připojištění urychlí současná inflace a růst cen vstupů u poskytovatelů zdravotní péče.

„Myslím, že se to dá udělat tak, aby tím nebyla dotčena ta dostupná zdravotní péče pro všechny. Avšak ti, kteří mají tu možnost a chuť si připlatit za zdravotní péči nějakou formou připojištění, by tu příležitost měli dostat,“ tvrdí.

Ona sama by jednoznačně volila cestu připojištění ke zdravotnímu pojištění. A i by vyjmula z úhrad zdravotních pojišťoven některé typy zákroků, na které mají dnes nárok všichni.

„Samozřejmě se to musí udělat citlivě, odborně, musí o tom být odborná diskuze. Podle mě je to ale jediná možná cesta, jak zachovat náš zdravotní systém v té kvalitě a dostupnosti, jako ho máme teď,“ vysvětluje.

Roman Kraus: V plánu je doplňkové zdravotní pojištění

V této souvislosti se v podcastu ZdraveZrpavy.cz vyjadřuje k současné praxi, kdy lidé už běžně platí u stomatologů. Dle jejího názoru je to zřejmá ukázka toho, že lidé jsou s to akceptovat přímou finanční účast na zdravotní péči. Stejně jako to, že zdravotní pojišťovny zdravotní péči mnohde již nepokrývají v plné výši.

„Problém ale je, že zde ani přímé platby stomatologům ze strany pacientů nezpůsobily to, že by se stala tato péče dostupná. A proto ten systém dle mě není nastaven správně,“ říká.

I lidé v regionech si zaslouží dostupnou zdravotní péči

Česká republika má dle jejího názoru stále velmi kvalitní a velmi dostupnou zdravotní péči. Zároveň ale dodává, že ona dostupnost není v rámci republiky plošně stejná.

„V regionech, kde třeba my máme nemocnice, to jsou ty horské oblasti, oblasti u hranic, tak ta dostupnost péče je diametrálně odlišná kupříkladu ve srovnání s Prahou. I proto se snažíme péči v těchto regionech nabízet,“ vysvětluje s tím, že politika Penta Hospitals spočívá v aktivním vyhledávání potřeb pacientů, které se snaží maximálně uspokojit.

Urogynekologie Nemocnice Sokolov je v ostrém provozu

Dle jejího názoru i menší regionální nemocnice mají v systému zdravotní péče v Česku své pevné místo. Pokud ale budou poskytovat jen takovou péči, kterou dokáží poskytnout v odpovídající kvalitě. U superspecializované péče by naopak měly spolupracovat s velkými a specializovanými nemocnicemi.

„Dostupnost superspecializované péče nemůže být regionální. Ta se prostě musí koncentrovat jak z pohledu know-how lékařů, tak z pohledu technologického, ale i z pohledu systému úhrad ze strany zdravotních pojišťoven,“ říká.

Zdůrazňuje, že i lidé v regionech by měli mít automaticky zajištěnou základní zdravotní péči v místě, kde bydlí. Anebo na krátkou dojezdovou vzdálenost. Její součástí by dle ní měla být i péče typu interních oddělení, protože i ta jsou, jak říká, v regionech potřeba.

„V případě reformy bych určitě podpořila komunitní nemocnice s plánovanou péči, ale i komunitní centra,“ říká s tím, že i v Česku se nemocniční síť optimalizuje prostřednictvím nastavení systému zdravotních úhrad.

S inflací se potýkáme, ne že ne

Barbora Vaculíková v podcastu ZdraveZpravy.cz vyjasňuje, že Penta Hospitals působí na českém zdravotním trhu přes pět let. A po vstupu na trh, který byl zkraje pomalý, dnes patří k jednomu z největších tuzemských privátních síťových poskytovatelů zdravotní péče.

„Soustředíme se jak na akutní péči v regionálních nemocnicích, tak i na následnou a dlouhodobou péči. Což je oblast, které bychom se chtěli i v oblasti akvizic dál věnovat. I zde totiž vidíme neuspokojenou poptávku. A obrovský potenciál vidíme i v ambulantní péči,“ popisuje strategii skupiny Barbora Vaculíková.

Upozorňuje i na to, že stejně jako jiná zdravotnická zařízení se i Penta Hospitals potýká s vysokou inflací. Největší problém jsou dle ní rychle rostoucí ceny potravin a hlavně energií.

„Počítáme s tím, že dojde k vytvoření systému kompenzací právě pro ta zařízení, která by se mohla při současném trendu, nárůstu cen energií, dostat do platební neschopnosti a vážných finančních problémů,“ tvrdí.

Letošní dohodovací řízení 100% úspěšné nebylo

O kompenzacích zdravotnická zařízení nyní jednají i prostřednictvím Asociace krajů České republiky a Asociace českých a moravských nemocnic. Podpory by dle jejích slov měly přijít spolu s úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví a v podobě speciálních dotačních titulů. Dle ní je jasné, že více než 50% meziroční růst cen energií kompenzace nepokryjí, ale alespoň inflaci by vykrýt mohly.

„Já doufám, že se kompenzací dočkáme ještě během tohoto roku, protože jsou potřeba,“ říká s tím, že se nyní ale přesně neví, jak budou tyto kompenzace nastaveny.

Co se týče letošního dohodovacího řízení o úhradách na příští rok se zdravotními pojišťovnami, tvrdí, že je ráda, že nedošlo k dohodě na podmínkách zmiňovaných na začátku dohodovacího řízení.

„Věříme, že se dohodneme lépe, protože náklady jen rostou. A my musíme na současnou situaci reagovat nějakým navýšením mezd personálu, lékařům, sestrám a dalším pracovníkům, abychom zůstali konkurenceschopní. Také chápeme, že i jim výrazně stoupají náklady na život. Tedy i ten tlak na navýšení mezd zesílí a my je musíme mít z čeho zaplatit,“ vysvětluje.

Ukrajinci, které jsme zaškolili, nám odcházejí

V podcastu ZdraveZpravy.cz se Barbora Vaculíková vyjadřuje i k tomu, jak velký rozdíl je v řízení privátního zdravotnického zařízení a fakultní nebo krajské či městské nemocnice.

„My musíme velice pečlivě plánovat do čeho investujeme a musí nám to vyjít. Musíme vědět, že to, co nakupujeme, budeme mít z čeho zaplatit. Musíme vědět, že když někde nabízíme novou službu, tak se nám investice do ní v nějakém časovém horizontu, který si spočítáme, vrátí. A to je obrovský rozdíl. Myslím, že to by měl umět každý. A to, že někdo za někoho uhradí dluh, ten systém dlouhodobě pokřivuje,“ říká.

Zároveň vysvětluje, že Penta Hospitals CZ je součástí holdingu Penta Hospitals International, který působí v Česku, Polsku a na Slovensku. Ten nyní masivně investuje nejen do obnovy zdravotnických zařízení, ale i do nákupu dalších zařízení v oblasti zdravotních a sociálních služeb.

Penta Hospitals letos investuje nejvíc do intenzivní péče

Partneři holdingu na investice uvolnili 200 milionů euro [cca 4,87 mld. Kč]. Investiční strategie se schvalují každý rok a dále v pětiletých cyklech.
„Máme investičních peněz v tuhle chvíli dost,“ vysvětluje Barbora Vaculíková s tím, že v rámci Polska, Slovenska a Česka spatřuje největší akviziční a růstový potenciál v Česku.

Penta Hospitals koupila další zařízení sociálních služeb

Jako jeden z hlavních tuzemských problémů uvádí český trh práce. Říká, že neexistuje jednoduchý recept, jak dnes zajistit dostatečný počet zdravotních sester, lékařů a dalšího personálu do nemocnic. Naopak jde o mnoho činností a pobídek, jež se doplňují.

„Určitě to ale není tak, že bychom se neustále nesnažili najít nové kolegy. Je to třeba tím, že máme rozvojové projekty a na jedno oddělení tak potřebujete i 20 sester. A když otevíráte nové pracoviště, víte, že ho pacienti potřebují, máte smlouvu s pojišťovnou, ale je naprosto zásadní a klíčové, že tam budou pracovat kvalitní lidé a že jich budete mít dost. To znamená, že s hledáním lidí na trhu práce máme obrovské zkušenosti. A je to něco, co je náš každodenní chleba,“ vysvětluje.

Zdravotnickým trhem práce v Česku dle ní zamíchala i válka na Ukrajině. Nikoli ve smyslu, že by ho podpořila novými zdravotníky z Ukrajiny. Ale naopak tím, že ti zdravotníci z Ukrajiny, kteří už tady byli, odcházejí do západních zemí. I ty jim totiž v důsledku války plně otevřely své pracovní trhy.

Daniel Tácha

Mgr. Barbora Vaculíková, MBA vystudovala gymnázium a poté dvouletou zdravotnickou nástavbu. Začínala jako porodní asistentka, pracovala i jako sestra na jednotce intenzivní péče. Při práci vystudovala bakalářský obor na 3. lékařské fakultě UK. Později přešla ke studiu zdravotnického managementu na Fakultě humanitních studií, následně získala titul MBA v oboru ekonomika. Skupinu Penta Hospitals CZ řídí od roku 2017. Skupina v Česku provozuje několik nemocničních zařízení, síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a několik poliklinik.

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here