Rostou platby na zdravotní pojištění, nejnižší má zase stát

0
796
na_zdravotni_pojisteni
Foto: Pixabay.com

Od ledna 2023 rostou minimální platby na zdravotní pojištění pro živnostníky, osoby bez zdanitelných příjmů [OBZP] i zaměstnance s minimální mzdou. A na zdravotní pojištění za pojištěnce odvede víc i stát. Byť jde stále o plátce s nejnižší platbou.

S vyšší měsíční průměrnou mzdou v národním hospodářství a vyšší minimální mzdou pro rok 2023 rostou i odvody na zdravotní pojištění pro všechny skupiny plátců. Průměrná měsíční mzda pro rok 2023 vzrostla na 40 324 korun, a tudíž roste i minimální záloha na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] podnikající na hlavní činnost. Za zdravotní pojištění letos zaplatí minimálně 2 722 korun měsíčně. Loni živnostníci s povinností minimálního odvodu platili 2 627 korun za měsíc, tedy o 95 korun méně.

„Navýšit odváděnou částku si musí všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí minimum 2 627 Kč [výše pro rok 2022]. Případně platí více než tuto částku, ale míň než 2 722 Kč,“ upozorňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Zálohy si musí živnostníci přenastavit tak, aby novou výši minimální zálohy dostala jejich smluvní pojišťovna na účet nejpozději osmý den následující po měsíci, za který pojistné platí. Zálohy na zdravotní pojištění jsou pro OSVČ totiž splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Prakticky to znamená, že zálohu za leden je třeba zaplatit od prvního ledna 2023 do 8. února 2023.

Stát na zdravotní pojištění zaplatí 1 900 Kč měsíčně

Živnostníci vykonávající samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání a ti, u nichž není samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, odvádí pojistné v takové výši, kterou si vypočtou v přehledu o příjmech a výdajích. Jde o OSVČ takzvaně na vedlejší činnost.

Stejně tak nejsou povinni dodržet minimální vyměřovací základ živnostníci, za které platí zdravotní pojištění stát. Často jde o studenty a důchodce. Nicméně i oni zálohy platit musí. Ale v takové výši, jaká jim vyjde v přehledu podle skutečných příjmů a výdajů.

Další skupinou pojištěnců jsou takzvaní státní pojištěnci. Za ně hradí zdravotní pojištění každý měsíc stát. Do této skupiny patří hlavně důchodci, děti a studenti, vězni, nezaměstnané osoby v evidenci úřadu práce a od loňského roku také nezaměstnaní Ukrajinci s udělenou dočasnou ochranou.

NKÚ: Zdravotnictví hrozí platební neschopnost

Pro rok 2023 se státu měsíční náklady na jednoho pojištěnce navyšují o 93 korun na 1 900 korun. Loni stát za pojištěnce zaplatil měsíčně v průměru 1 807 korun. Od ledna 2024 by se měla platba valorizovat automaticky s ohledem na inflaci a reálné mzdy v hospodářství.

Původně se měla platba automaticky upravovat již od ledna 2023. Později ale došlo na pozměňovací návrh koaličních poslanců v čele s Tomem Philippem [KDU-ČSL], který valorizaci zavádí až od ledna 2024.

OBZP a zaměstnanci s minimem zaplatí 2 336 Kč

Za zdravotní pojištění, které je v Česku povinné, si letos připlatí i osoby bez zdanitelných příjmů [OBZP]. U nich se totiž výše měsíčního pojistného určuje z výše minimální mzdy, která se od ledna 2023 navyšuje z 16 200 korun na 17 300 korun, tedy o 1 100 Kč. Měsíční pojistné pro OBZP nově činí 2 336 korun. Minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců pobírající minimální mzdu je rovněž 2 336 korun.

Zubaře bych vyškrtl ze zdravotního pojištění, říká Miroslav Kalousek

Nová výše pojistného je u OBZP stejně jako u živnostníků splatná od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve výši 2 336 Kč tak musí OBZP smluvní zdravotní pojišťovně zaplatit v termínu od 1. ledna 2023 a nejpozději do 8. února 2023.

U zaměstnanců zpracovává mzdy jejich zaměstnavatel, který pojistné odvádí stejně jako loni v termínu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Platba za měsíc leden je tak splatná nejpozději k 20. únoru 2023.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here