MZ ČR rozšiřuje možnosti pro lékaře před atestací i sestry

0
527
lekare
Ilustrační foto: Domažlická nemocnice

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] předložilo k připomínkám změny ve vzdělávání zdravotníků. Nově upraví kompetence pro lékaře v pediatrii před atestací a podmínky pro studium ochrany veřejného zdraví.

Úřad chce nově zavést specializaci všeobecných zdravotních sester na onkologii a chronické rány. Platnost změn ministerstvo navrhlo od 1. července 2023. Změny pro lékaře pediatry by podle návrhu platily patnáct dní po vyhlášení vyhlášky MZ ČR.

MZ ČR: Změny pro lékaře pediatry před atestací

Změnou vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického, chce ministerstvo umožnit mladým lékařům, kteří ještě nemají atestaci, provádět úkony bez dohledu zkušenějšího kolegy.

„Dosavadní právní úprava těmto lékařům žádné kompetence nepřiznávala. Určitý výčet činností, které by měl být lékař schopný po ukončení vzdělávání v základním kmeni samostatně vykonávat, byl obsažen ve vzdělávacích programech jednotlivých oborů,” uvedlo ministerstvo.

Nově by mohl mladý lékař samostatně pracovat zejména v primární péči – například:
  • Vyšetřovat dítě.
  • Základně ošetřit nebo šít rány, popáleniny.
  • Odstraňovat cizí tělesa z ucha či nosu.
  • Předepsat léky, zdravotnické prostředky či vyšetření.
  • Provádět očkování.
  • Vést potřebnou administrativu.

Podle ministerstva tak bude možné snížit počty lékařů na pracovištích. Praktických lékařů pro děti a dorost je totiž na mnoha místech nedostatek, a navíc jsou často v důchodovém věku.

Změny vyhlášky o studii nelékařských oboru

V návrhu změny vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ve znění pozdějších předpisů, navrhlo ministerstvo umožnit studovat ochranu veřejného zdraví v navazujícím magisterském studiu také absolventům jiných oborů.

Epidemie covidu podle úřadu totiž ukázala, že odborníků na epidemiologii a hygienickou službu u nás není dostatek. Dosud mohou navazující studijní program studovat pouze absolventi stejně zaměřeného bakalářského studia. Druhou možností je akreditovaný kvalifikační kurz pro vysokoškoláky z přírodovědných, pedagogických, matematicko-fyzikálních nebo sociálních oborů.

„Z pohledu odborné zdravotnické veřejnosti není důvod vázat odlišně podmínky pro studijní program a podmínky pro studium ve vzdělávacím programu akreditovaného kvalifikačního kurzu,” uvedlo ministerstvo.

Navazující obor tak bude otevřený i pro studenty biologie, fyziky, chemie, potravinářství, farmacie, všeobecného či veterinárního lékařství nebo dalších zdravotnických oborů.

Co přináší návrh nařízení vlády

Ministerstvo chce také podle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb., doplnit mezi navazující magisterské obory specializaci všeobecných sester na oblast onkologie, hematoonkologie a péči o pacienty s nehojícími se ránami.

„Časová dotace vzdělávání věnovaná péči o pacienty s onkologickým nebo hematoonkologickým onemocněním je nedostatečná a nevyhovující,” uvedl úřad.

V novém oboru by se mělo vzdělat zhruba 350 sester. V péči o pacienty s chronickými ránami se mohou v současné době zdravotní sestry vzdělávat jen v certifikovaných kurzech. Pacientů s bércovými vředy, syndromem diabetické nohy, onkologickými a dalšími ranami vlivem demografického vývoje ale přibývá.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here