ÚOHS: Přímá distribuce tuzemský trh s léky nenarušuje

0
328
prima_distribuce
Foto: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] došel k závěru, že přímá distribuce léků na předpis nemá negativní vliv na hospodářskou soutěž. Naopak jde podle Úřadu o efektivní článek distribuce snižující reexporty léků.

Ve svém dvouletém šetření, 2021 a 2022, ÚOHS sledoval především to, jak se distribuce léčiv na předpis odráží v ceně a dostupnosti léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Porovnával tak distribuční modely a jejich vliv na oblast velkoobchodního a maloobchodního trhu s léčivy.

„Veřejný zájem na zajištění dodávek léčiv pro české pacienty převažuje nad případnými negativními důsledky přímých distribučních modelů na soutěžní prostředí na trhu, které nadto nebyly v rámci sektorového šetření spolehlivě prokázány,“ uvádí v závěrečné zprávě z šetření ÚOHS.

Kontroloři v ní pak zdůrazňují, že přímá distribuce na trhu s léky primárně sloužit k zajištění dostupnosti léčiv pro pacienty.

„Ze sektorového šetření vyplynulo, že modely přímé distribuce nemají a priori negativní dopad na hospodářskou soutěž,“ uvádějí.

DTP a DTH bez závad

Podle zjištění Úřadu naopak má praxe distribučních modelů DTP [Direct To Pharmacy] a DTH [Direct To Hospital] své opodstatnění. Při DTP a DTH modelu distribuce léčiv farmaceutická společnost přímo řídí dodávky svých produktů lékárnám a nemocnicím, to prostřednictvím smluvního logistického partnera.

Podle Úřadu oba modely umožňují lepší kontrolu oběhu léčiv a snižují reexporty léků. ÚOHS tvrdí, že při šetření se neprokázaly ani negativní vlivy modelů přímé distribuce na počet hlášených výpadků léčiv.

Úřad dále uvedl, že u léčiv distribuovaných v tradičním distribučním modelu se výše obchodní přirážky distributorů a lékáren odvíjí od vzájemné dohody. Zatímco u přímých distribučních modelů je léčivo distribuováno pouze jedním z velkodistributorů, jakožto logistickým partnerem vybraným výrobcem léčiva. Anebo jeho tuzemským zástupcem, takzvaným marketing authorisation holder [MAH]. O obchodní přirážku se pak dělí MAH s distribuční licencí a lékárna. Logistický partner obdrží od MAH odměnu za logistické služby.

„Je třeba zdůraznit, že uvedené závěry se vztahují ke sledovanému období dvou let sektorového šetření,“ dodává Úřad.

Dostupnost přímo dodávaných léčiv na předpis

Kontroloři se v šetření zaměřili i na podněty některých převážně menších lékáren ohledně horší dostupnosti léčiv dodávaných v režimu DTP/DTH. K čemuž podle nich dochází hlavně v důsledku nastavených denních, týdenních nebo měsíčních limitů odběrů léčiv. Kdy navíc MAH obvykle rozhoduje o tom, kterým lékárnám a v jakém množství léčivo dodá. Podle ÚOHS, který se zaměřuje na dodržování pravidel soutěže na trhu, nemusí být nedostupnost několika léčiv u některého distributora vnímána jako významný soutěžní problém. V Česku obchodovaných léčiv je totiž podle kontrolorů dostatek. Léčiva jsou tak často zastupitelná.

Konkrétní léčivo tedy obecně nemusí být považováno za nezbytný vstup pro hospodářkou činnost, bez jehož poskytnutí není možné účinně soutěžit. Anebo je nutné ukončit/omezit obchodní činnost a opustit trh velkoobchodní distribuce léčiv,“ vysvětluje ÚOHS.

A nedochází k porušování pravidel hospodářské soutěže ani na trhu maloobchodní distribuce léčiv, kdy může být nedostatek léčiva v konkrétní lékárně řešen substitutem. Pokud tedy existuje a má jej lékárna k dispozici. A rovněž za předpokladu, že náhradu v konkrétním případě lékař nevyloučil.

„Hospodářská soutěž je tedy ovlivněna preskripcí léčiva lékařem. Nicméně s ohledem na možnosti substituce na úrovni lékárny není zcela eliminována,“ podotýká Úřad.

ÚOHS: Přímá distribuce pokrývá málo léčiv

Přímá distribuce má podle podle závěru ÚOHS přináší prospěch i tím, že se jejím prostřednictvím dodávají zpravidla speciální dražší léčiva, která pacientům lékaři předepisují jen v několika specializovaných centrech. Případně velkých nemocnicích.

„Léčiva jsou proto nakupována prostřednictvím výběrových řízení a v případě ambulantní léčby mohou být pro pacienty dostupná v ústavních lékárnách za výhodnější ceny,“ argumentuje ÚOHS.

ÚOHS vypracoval metodiku pro soutěžení nákupu léků

Systémy přímé distribuce, jak tvrdí Úřad, naopak v určitých případech přispívají k efektivnější alokaci léčiv a účelnějšímu využití. Čímž se snižuje i riziko expirace těchto nákladných léků.

Z hlediska hospodářské soutěže je pak zřejmé, že u přímých modelů distribuce existuje soutěž na úrovni MAH. Respektive mezi různými léčivy sloužícími k obdobné terapii. Soutěž mezi velkodistributory, jakožto logistickými partnery, probíhá pouze při nabídce jejich logistických služeb MAH v okamžiku zavedení DTP/DTH systému u konkrétního léčiva.

„Za žádoucí v tomto směru Úřad považuje, aby MAH v rámci DTP/DTH systémů distribuce vstupovali do smluvního vztahu s více distributory [logistickými partnery],“ doporučuje Úřad.

Soutěž na trhu maloobchodní distribuce léčiv může ovlivnit zejména uplatnění distribuční přirážky. A také nastavení limitů odběrů léčiv ze strany MAH.

„Což může mít dopad na okamžitou dostupnost léčiv v některých lékárnách,“ uznává ÚOHS.

Proto je dle Úřadu důležité, aby tyto limity byly vždy nastaveny vhodným, nediskriminačním a transparentním způsobem. Na druhou stranu, systémy přímé distribuce umožňují účinnější kontrolu oběhu těchto léčiv ze strany MAH. A přispívají k zabezpečení dostupnosti pro pacienty i vedou ke snížení počtu reexportovaných léčiv, dodává.

Volný pohyb léků je v pořádku, tedy i reexport

S ohledem na dodržování pravidel hospodářské soutěže není podle ÚOHS možné bránit volnému pohybu zboží [i léků, pozn. red.]. A tedy ani vývozu léků do ciziny. S výjimkou několika odůvodněných případů. Jako je nedostatek určitého léku, kdy Ministerstvo zdravotnictví ČR omezí nebo zakáže distribuci léčiva do zahraničí.

Podle zjištění ÚOHS se navíc přímé distribuční modely DTP a DTH v Česku týkají jen určité skupiny léčiv čítající malé množství léků.

„Konkrétně se v případě léčiv, vydávaných na lékařský předpis a hrazených z veřejného zdravotního pojištění, jedná o cca 9 % z hlediska množstevního vyjádření a 27–30 % z hlediska finančního vyjádření,“ tvrdí ÚOHS.

Z čehož je podle Úřadu zřejmé, že si na českém lékovém trhu drží převahu tradiční distribuce. A nic nenasvědčuje změně trendu, dodává Úřad.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here