Až 40 procent diabetiků v Česku trpí poruchou funkce ledvin

0
2368
funkce_ledvin
Foto: Pixabay.com

Poruchou funkce ledvin trpí zhruba 40 procent z více než milionu diabetiků v Česku. Poškození ledvin se ale dá při cukrovce předejít. Namístě jsou režimová opatření, kontroly u diabetologa a moderní terapeutika.

Pacienti s cukrovkou jsou ve vyšším riziku poškození funkce ledvin, upozorňují specialisté k příležitosti Světového dne ledvin. V Česku se s diabetem léčí více než milion pacientů, do roku 2030 má jejich počet přesáhnout 1,2 milionu.

„Z řad diabetiků se rekrutuje přibližně polovina všech onemocnění ledvin, které máme v České republice,“ řekl k příležitosti Světového dne ledvin vedoucí lékař Diabetologického centra VFN v Praze a předseda České diabetologické společnosti prof. Martin Prázný.

Některou z poruch funkcí ledvin podle jeho odhadu trpí 35 až 40 procent pacientů s diabetem. Upozorňuje, že při dobře kompenzované cukrovce, kdy pacient dodržuje lékařem nastavenou léčbu a režimová opatření, je riziko poškození ledvin i u diabetiků nízké.

Nové léky brání poškození funkce ledvin

Zásadní roli v prevenci rozvoje onemocnění ledvin u diabetiků sehrávají pravidelná vyšetření ledvin a komunikace s pacientem o rizicích onemocnění tak, aby svůj zdravotní stav dobře znali a na své zdraví více mysleli.

I díky dnes běžně dostupné moderní farmakologické léčbě se pacienti s diabetem dožívají stále vyššího věku. Právě u nich se prevalence nefropatie ale významně zvyšuje, upozorňuje Martin Prázný. Proto by podle něj tito pacienti měli podstupovat častěji podrobnější vyšetření ledvin, aby se na jejich případné poškození včas přišlo.

Za významný krok v léčbě diabetu i jiných onemocnění považuje profesor Prázný nové léky ze skupiny gliflozinů. Ty nejenže dobře léčí diabetes, vedou ke snížení hladiny glukózy v krvi a snižují riziko poškození orgánů, ale účinně fungují i v prevenci onemocnění ledvin a srdce.

„Skupina gliflozinů umí snížit nejen glykémii, ale i riziko nefrologických komplikací a třeba i riziko srdečního selhání,“ potvrzuje profesor.

Hemodialýzu v Česku ročně podstoupí 11 tisíc pacientů

Dodává, že tyto léky dnes diabetologové v léčbě cukrovky preferují a snaží se je předepisovat co nejvíce pacientům. Mimo jiného tyto léky pozitivně působí i v léčbě jiných onemocnění, tedy nejen diabetu. Nesnižují hladinu cukru v krvi u nediabetických pacientů.

Nová léčiva, která specialisté předepisují od loňského srpna, navíc přináší v konečném důsledku úsporu i pro samotné zdravotní pojišťovny, jak upozornil přednosta Nefrologické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] prof. Vladimír Tesař.

„Po dvaceti letech máme nový lék, který umožňuje ovlivnit progresi chronického onemocnění ledvin a riziko vývoje selhání ledvin,“ říká.

U pacientů dokáží léky oddálit nutnost dialyzační léčby, případně transplantace ledvin, které jsou v porovnání s cenou léku podstatně nákladnější.

Polovina transplantací ledvin připadá na diabetiky

K významnému pokroku v oblasti nefrologie došlo rovněž u transplantací ledvin. Zhruba polovina všech pacientů podstupujících transplantaci ledvin jsou diabetici různého věku. Přitom ještě před třiceti lety, jak říká prof. Ondřej Viklický, předseda České nefrologické společnosti a přednosta Transplantcentra IKEM, neměl diabetik starší 50 let šanci na léčbu selhání ledvin. A nebyl kvůli omezeným léčebným zdrojům ani dialyzován.

„To samé platilo i pro transplantace. […] To je obrovská změna, ke které došlo,“ vysvětluje prof. Viklický.

Kdo a jak může v Česku darovat orgány

V současné době považuje v oblasti transplantací za hlavní cíl udržení extrémně vysokých počtů provedených transplantací. Další cíl je zlepšení dlouhodobých výsledků transplantací a jejich zpřístupnění i rizikově nemocným pacientům, pacientům s omezenou funkcí ledvin.

Na ne nevýznamnou součást léčby, kterou je prevence, upozornil vedoucí lékař Dialyzačního střediska Na Bulovce Vladimír Vojanec. Podle něj jde o důležitý nástroj, a to i současné moderní medicíny.

„V každé fázi nemoci můžeme mluvit o určitých opatřeních, která mají smysl pro zdraví a další vývoj kvality pacienta,“ říká s tím, že o prevenci se má hovořit i v momentě diagnostiky onemocnění, tedy i při diabetu, selhání ledvin aj.

Významnou prevencí je rovněž šíření osvěty o zdravém životním stylu, práce s dětmi a mládeží. Anebo dodržování preventivních prohlídek, screeningových programů. I taková opatření dokáží zabránit progresi onemocnění a účinně předejít nevratnému selhání ledvin.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here