Roudnická nemocnice získala akreditaci SAK. Prověřil ji Stopař

0
562
roudnicka_nemocnice
JIP interního oddělení roudnické nemocnice / Foto: Nemocnice Roudnice nad Labem

Nemocnice Roudnice nad Labem úspěšně prošla auditem Spojené akreditační komise [SAK]. Roudnická nemocnice tak nadále poskytuje kvalitní péči a je bezpečná. Pro audit komise využila metodiku zvanou Stopař.

Udělením akreditace Spojená akreditační komise stvrdila, že roudnická nemocnice splňuje veškeré parametry v oblasti dodržování standardů a kvality zdravotní péče stejně jako v oblasti bezpečnosti.

„Jedním z dlouhodobých cílů naší nemocnice je zvyšování kvality i bezpečnosti péče o naše pacienty. Úspěšné získání akreditace je tak dalším potvrzením, že tento závazek vůči obyvatelům Roudnice plníme,“ uvedl k získání ocenění ředitel nemocnice Peter Kysela.

Pacienti přicházející do nemocnice tak podle něj mají jistotu, že v ní dostanou špičkovou a profesionální péči. A nezapomíná zmínit, že získání akreditace je rovněž oceněním samotného personálu Nemocnice v Roudnici nad Labem.

„Zavádění pravidel managementu kvality a bezpečnosti vyžaduje perfektní spolupráci všech zaměstnanců. Od lékařů a dalšího zdravotnického personálu, až po provozní personál nebo administrativu,“ doplnil.

Roudnická nemocnice a akreditace SAK

Při šetření kvality a bezpečnosti zdravotnického zařízení zástupci Komise hodnotí parametry lékařské péče. Soustředí se na zázemí pro pacienty, ale třeba i na vedení písemných dokumentů a celkové nastavení procesů v nemocnici.

„Akreditační šetření ověřuje, zda zdravotnické zařízení naplnilo požadavky akreditačních standardů. Toto šetření provádějí auditoři SAK, kterými jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci a administrátoři ve zdravotnictví,“ popisuje ověřování kvality a bezpečnosti na webu SAK.

Šetření probíhá podle metodiky zvané Stopař. Při ní odborníci posuzují, jestli péče o auditory – vybrané pacienty probíhá v souladu s vnitřními předpisy zařízení. Respektive v souladu s akreditačními standardy SAK.

Nemocnice v Roudnici rozjíždí infuzní stacionář

Cílem akreditačního procesu je nastavení procesů i kontrolních mechanismů, které zvyšují kvalitu péče a bezpečnost provozu. Ty nemocnice zvyšují hlavně sledováním a zlepšováním zavedených procesů a kontrolami některých činností. Příkladem může posloužit vícestupňová kontrola u operačních výkonů.

Nemocnice standardy kvalitní péče uplatňuje dlouhodobě

Peter Kysela uvádí, že pro samotnou nemocnici akreditace žádné zcela zásadní změny nepřináší. Podle něj totiž většinu kritérií, na které se akreditační proces zaměřuje, roudnická nemocnice splňuje dlouhodobě.

„Především pokud jde o kvalitu péče nebo bezpečnost,“ dodává.

Přesto asi nejnáročnější částí podle něj byla příprava akreditace z hlediska úpravy některých administračních nebo organizačních procesů.

Jak říká Peter Kysela, i po úspěšné akreditaci nemocnice neusíná na vavřínech a již připravuje některé novinky. Ty povedou k dalšímu zlepšení poskytované péče.

„Skupina Penta Hospitals, jejíž součástí jsme, totiž i v letošním roce bude pokračovat ve významných investicích do nemocnice a jejího vybavení,“ přibližuje s tím, že je to právě špičková moderní medicínská technika, která s sebou přinášejí další zvyšování kvality i bezpečnosti péče o pacienty.

Nemocnice v Roudnici nad Labem má nové vybavení

Připomeňme, že Penta Hospitals CZ v uplynulých letech v Roudnici nad Labem investovala nejen do samotného technického vybavení nemocnice, ale také do zlepšení zázemí pro pacienty a personál. Nemocnice se navíc stala pevnou součástí systému vzdělávání Akademie Penta. V něm si zaměstnanci zdravotnických zařízení rozšiřují kvalifikace a díky tomu mohou i kariérně postupovat.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here