Měníte zdravotní pojišťovnu? Máte čas jen do konce března

0
292
do_konce_brezna
Foto: ČPZP

Jen do konce března mají čas lidé, kteří uvažují o změně zdravotní pojišťovny. Další příležitost k přestupu nastane až od července. Na co si je třeba dát při změně pojišťovny pozor?

„V první řadě by člověk uvažující o změně pojišťovny měl zvážit dostupnost lékařské péče. Některé pojišťovny mají spíše regionální působnost a poskytovatelé zdravotních služeb nemusejí mít uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Akutní případy sice lékaři ošetří, ale za ostatními výkony musíte ke smluvním partnerům vaší pojišťovny,“ upozorňuje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP] Elenka Mazurová.

Povinnost být zdravotně pojištěn ukládá zákon. Pojištěnec si může vybírat ze sedmi zdravotních pojišťoven, které v ČR působí. Kromě financování základní zdravotní péče nabízí každá z nich další výhody. Některé výhody pojištěnec získá automaticky, o jiné se musí přihlásit. O nabídce zdravotní pojišťovny se může informovat osobně na pobočkách, přehled získá i z webových stránek. V případě České průmyslové zdravotní pojišťovny je to tedy na www.cpzp.cz.

Na změnu pojišťovny je čas do konce března

Změnit zdravotní pojišťovnu není nic složitého. Přihláška je k dispozici na webu, nebo na kterékoli pobočce.

„Pokud se rozhodnete přihlásit se online, v případě České průmyslové zdravotní pojišťovny lze registraci okamžitě podepsat prostřednictvím BankID. Nemůžete-li použít tuto variantu, provede nutné ověření vašich osobních údajů kurýr, který si s vámi nejprve domluví termín návštěvy po telefonu. Po úspěšné registraci se také postaráme o odhlášení klienta od původní zdravotní pojišťovny,“ přibližuje mluvčí Mazurová.

ČPZP umožňuje kontrolu zdravotnických výkonů přes aplikaci

ČPZP je počtem přes 1,3 milionu klientů třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Nabídka příspěvků z preventivních programů je velice pestrá a cílí na všechny věkové kategorie pojištěnců. ČPZP například poskytuje příspěvek Duševní zdraví, který je určen pojištěncům od 7 let, kteří potřebují psychosociální intervenci. Příspěvek až 2 500 Kč slouží na intervenci absolvovanou u vybraného odborníka [soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací].

Změna se hlásí lékaři a zaměstnavateli

Vedle příspěvků na očkování patří mezi nejoblíbenější programy příspěvek 700 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu pro muže a ženy. A příspěvek ve výši 1 500 Kč na letní pobytové i příměstské tábory pro děti již od 3 let. V oblibě je také program Krok pro zdraví s příspěvkem až 1 000 Kč, který motivuje dospělé pojištěnce k pravidelné chůzi. O příspěvky mohou klienti žádat také prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu. Jednou z novinek, které zařadila do své nabídky ČPZP, je program Jedeme dál s příspěvkem až 2 000 korun na rekondiční pobyty pro ženy po léčbě rakoviny prsu.

ČPZP navýšila příspěvky v preventivních programech

Další příspěvky směřují například na podporu bezpříspěvkových dárců krve, na prevenci onkologických onemocnění, či na odvykání kouření. Nabídka ČPZP obsahuje také věrnostní program Bonus Plus, který je založený na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Z věrnostního programu lze čerpat až 500 Kč na vybrané aktivity. Například zdravotní služby, dentální hygienu, přípravky na ústní hygienu, výživu pro děti a další.

Změnu zdravotní pojišťovny je možné učinit jedenkrát za rok. Slouží k tomu dva registrační termíny, kdy jeden trvá po dobu prvních tří měsíců v kalendářním roce a druhý je v době od začátku července do konce září. Když tedy přestoupíte do 31. března, stanete se klientem nové pojišťovny od července téhož roku. Pokud se přestup uskuteční ve druhém registračním termínu, to znamená od 1. července do 30. září, změna pojišťovny platí od ledna příštího roku. Pojištěnec o změně povinně informuje svého ošetřujícího praktického lékaře a je-li zaměstnán, pak také svého zaměstnavatele.

–Adman’s Choice–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here