Křty se vracejí do starých kolejí, ukazují data ČBK

0
498
krtu
Foto: Pixabay.com

Katolická církev loni pokřtila 17 725 osob. Ve srovnání s rokem 2021 církev pokřtila více dětí do jednoho roku věku. Jejich podíl na křtech činil 13 procent. V Čechách se oproti Moravě nechalo loni pokřtít více dospělých.

Jak ukazují data České biskupské konference [ČBK], počty pokřtěných se vracejí do předpandemické doby. Určitou změnu pokřtění ukazuje struktura věku. V roce 2021 i v roce 2022 přibylo pokřtěných dětí ve věku sedm až 14 let. Což je dáno zákazem udělováním svátostí kvůli covidu v roce 2020. Následující rok už se jak udělování svátostí církve, tak konání bohoslužeb rozvolnilo. I když obřady stále podmiňovala přísná protiepidemická opatření.

„Křtít malé děti je Katolické církvi vlastní od jejího počátku, kdy se stávaly křesťany celé rodiny. Každý křest je radostí, protože je znamením toho, že církev žije. Přeji všem dětem, aby se jim po křtu dostalo i křesťanské výchovy, která jim pomůže přijmout víru od rodičů a ve víře vyrůstat,“ říká generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Smrt není prohra, říká sekretář ČBK Stanislav Přibyl

V roce 2022 se u katolické církve v českých a moravských provincií nechalo pokřtít 17 725 osob. To je oproti roku 2021 mírný pokles, svátost křtu tehdy přijalo přes 18 tisíc osob. Na druhou stranu ve srovnání s pandemickým rokem 2020 jde o více než pětinový nárůst.

Katolická církev pokřtila více dětí do 1 roku věku

Data ČBK ukazují na změnu ve věkové struktuře pokřtěných osob v posledních dvou letech. Totiž, loni oproti roku 2021 vzrostl podíl pokřtěných dětí do 1 roku věku na 13 %. Což se blíží hodnotám před pandemií.

Podíl křtů dětí do jednoho roku věku na celkovém počtu pokřtěných přitom v posledních dvou letech klesal. Do roku 2020 představovaly vždy více než ¾ ze všech křtů, loni klesly pod 73 %. Pokles ale kompenzuje nárůst pokřtěných dětí a mládeže v kategorii jeden rok až 7 let, to ze 14 na 18 procent.

„V roce 2021 to jistě souviselo s odkládáním křtů dětí narozených během největších restrikcí. Nicméně tento trend zůstal zachován i v loňském roce, a to v Čechách i na Moravě,“ vysvětlují zástupci České biskupské konference.

V nemocnici je nejvíce v ohrožení lidská důstojnost

Křty dětí ve školním věku sedm až 14 let a dospělých v posledním desetiletí představovaly kolem 9 procent ze všech pokřtěných. A stejně tomu bylo i v loňském roce. Výjimkou byl pouze rok 2021, kdy jejich podíl klesl na 7,4 procenta. Šlo opět o důsledky vyhlášených opatření proti šíření covidu.

Křty v Čechách a na Moravě

Zástupci katolické církve hodnotí počty loňských udělených svátostí křtu pozitivně. Křty se podle nich vracejí do doby před pandemií covidu. To včetně dlouholetých trendů, kdy církev křtí více dospělých v Čechách než na Moravě. Zatímco dospělí se loni podíleli na provedených křtech zhruba devíti procenty, tak na Moravě zhruba čtyřmi procenty. Na Moravě se křtí podstatně více dětí do jednoho roku věku.

„Znám věřící, kteří uvěřili skrze hlubokou zkušenost vlastního utrpení nebo někoho blízkého. Na základě jejich svědectví, by se dalo říci, že v tomto ohledu nemůžeme najít nějaké pravidlo,“ říká ředitel sekce pro mládež ČBK Roman Kubín.

Podle jeho zkušeností se k víře obracejí mladí stejně jako starší, lidé různých profesí a inteligence. A to jak z Čech, Moravy, Slezska, tak ze Slovenska.

Větší hodnotu má majetek než peníze, říká sekretář ČBK

Obecně se podle dat ČBK tradičně jako zbožnější ukazuje Morava, která se podílí na křtech v České republice téměř ze 3/5. Za dobu uzávěr a omezení se tento podíl ještě zvýšil, na 62,2 procenta v roce 2021.

„V loňském roce však všechny diecéze české církevní provincie vykazovaly vyšší počty pokřtěných než v předchozích dvou letech a poměr křtů mezi Čechy a Moravou se vrátil do původního stavu,“ uzavírají zástupci katolické církve.

V církevních ani státních statistikách se dosud neobjevují údaje o uprchlících z Ukrajiny. Jejich vliv na porodnost a křty v Řeckokatolické církvi ale podle jejích zástupců není zanedbatelný.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here