SZP ČR navrhuje jednat o úhradách bez zástupců státu

1
916
o_cenach
Foto: Pixabay.com

Vyloučení ministerstva zdravotnictví z jednání o cenách mezi poskytovateli zdravotních služeb a plátci by vedlo k úsporám. Alespoň to tvrdí to Svaz zdravotních pojišťoven ČR. Podporuje i sloučení nemocenského a zdravotního pojištění.

S ohledem na každoroční růst výdajů veřejného zdravotního pojištění a udržitelnost financování zdravotního systému navrhl Svaz zdravotních pojišťoven ČR [SZP ČR] kroky, které by podle něj vedly k větší efektivitě, menší finanční zátěži a větším možnostem v poskytování zdravotní péče pojištěncům.

„U ministerstva zdravotnictví vidíme snahu o hledání cest, jak české veřejné zdravotnictví zefektivnit. Chceme proto do diskuse přinést další varianty, s nimiž bychom mohli pracovat,“ říká k navrhovaným změnám prezident Svazu Ladislav Friedrich.

K jedněm z navrhovaných změn patří větší smluvní volnost v jednáních o cenách za poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Svaz tvrdí, že v cenových jednáních se stát dostává pod politický tlak směrem k navyšování úhrad. Výši úhrad pro jednotlivé segmenty zdravotní péče, jak připomínají zástupci SZP ČR, téměř plně každoročně určuje všeobecně závazná úhradová vyhláška.

„Tím se ale maže potenciál úspor u tržních cen, které by v řadě případů mohly být nižší,“ tvrdí zástupci Svazu.

Volnost v jednáních o cenách výkonů

Svazem navrhovaný model, kdy by cenová jednání o úhradách probíhala pouze mezi pojišťovnami a poskytovateli, by vedl k posílení pozice pojišťoven. A tím i k lepším cenám, míní zástupci Svazu. Zároveň by byl podle Svazu větší prostor k vytvoření zdrojů pro bonifikaci kvality a také by bylo více prostředků na úhrady nových postupů.

Zdravotnictví funguje velice dobře, říká šéf VZP ČR

Nicméně ani stát by podle návrhu SZP ČR nestál úplně mimo hru. Státu by i nadále zůstala kontrolní a dozorová role nad činností pojišťoven, uvádějí zástupci šesti zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Sloučení nemocenského a zdravotního pojištění

Za přínosné pro systém zdravotního pojištění považuje Svaz i v posledních týdnech diskutovaný návrh, podle kterého by nemocenské pojištění spadalo pod zdravotní pojištění. A tedy ho obhospodařovaly zdravotní pojišťovny.

Nyní je nemocenské pojištění společně s důchodovým pojištěním a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti součástí sociálního zabezpečení. O sloučení obou pojištění se hovoří především kvůli vyřešení nejasnostem ve financování některých zdravotních a sociálních služeb, které se v praxi často překrývají.

Za seniory odpovídají jejich děti, nejen stát, tvrdí Jurečka

Změnu podporuje i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09]. Jeho resort podle něj již pracuje na analýze dat obou resortů, tedy zdravotnictví a práce a sociálních věcí.

„V obecné rovině si myslím, že je to [spojení] správná cesta, protože tuto cestu volí většina zemí,“ řekl k návrhu Válek.

Nejpozději v září chce mít propojená všechna data zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Až potom bude podle něj možné přesně říct, jaké by byly dopady takového kroku.

„Bezesporu je dobré, aby se sociálně-zdravotní pomezí hradilo jedním způsobem,“ řekl.

Nemocenské pojištění obnáší 40 miliard korun

V nemocenském pojištění se podle České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] ročně protočí zhruba 40 miliard korun. Na nemocenských dávkách sociální správa ročně vyplatí asi 2,9 milionu dávek. Jde například o dávku v pracovní neschopnosti, mateřskou dávku, otcovskou a dlouhodobé ošetřovné.

Dlouhodobé ošetřovné zažívá boom. Loni vykázalo 30% růst

Zdravotní pojišťovny mají letos podle zdravotně pojistných plánů hospodařit se schodkovým rozpočtem, kdy předpokládané příjmy činí 464,1 miliardy korun a výdaje 471,3 miliardy korun.

Dalším navrhovaným krokem, který by podle Svazu zefektivnil veřejné zdravotnictví, je jeho úspěšná elektronizace a jasné rozdělení kompetencí a odpovědnosti v oboru.

„Budeme-li zdravotnictví řídit jen dílčími operativními zásahy, je to samozřejmě také možné. Ale pak musíme počítat s tím, že náklady dlouhodobě porostou,“ dodávají zástupci svazových pojišťoven.

RED

1 komentář

  1. Zdravotní systém by měl být změněny bez účasti pacientů ale také zahájit novou diskuzi k připojení k databázi v samosprávy ČR platíme ročně 6000kc tedy 500mesicne tak oddělit 25%na zdravotnictví ČR.
    Diskuse v sociálních sítích http://www.facebook.com

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here