Dlouhodobé ošetřovné zažívá boom. Loni vykázalo 30% růst

1
2837
dlouhodobe_osetrovne
Foto: Pixabay.com

Dlouhodobé ošetřovné loni úřady vyplatily cca 18 tisícům lidem. To je meziroční nárůst o 29 procent. V roce 2021 dávku čerpalo 14 tisíc pečujících. Loni Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] na dávce vyplatila 210 milionů korun.

Rostoucí trend ve využívání dlouhodobého ošetřovného při péči o blízkou osobu dokládají data ČSSZ, která má správu a výplatu dávky na starosti.

Zatímco v roce 2021 dávku pobíralo 13 925 osob, tak loni už jich bylo bezmála 18 000, z toho 13 600 žen a 4 400 mužů. V roce 2020 dávku dostávalo 12 400 pečujících a v roce 2019 přibližně 11 tisíc. Společně s vyšším čerpáním dávky rostou i výdaje na její výplatu. Loni se na dlouhodobém ošetřovném vyplatilo zhruba 210 milionů korun. Předloni výdaje činily 160 milionů korun a v roce 2020 přibližně 140 milionů korun.

„Dávka umožňuje občanům zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči,“ přibližuje důvody čerpání dávky ČSSZ.

Počet lidí s dlouhodobým ošetřovným v jednotlivých letech
Rok Počet
2018* 3239
2019 10 939
2020 12 384
2021 13 925
2022 17 994

* počet od zavedení podpory v červnu 2018, tedy za sedm měsíců

[Zdroj: ČSSZ]

Dlouhodobé ošetřovné je jednou z šesti dávek systému nemocenského pojištění. Do něj dále patří nemocenská dávka, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská dávka a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Dlouhodobé ošetřovné a umírání doma

Dlouhodobé ošetřovné se v Česku zavedlo od června 2018. Vzít si ho mohou až na tři měsíce zaměstnanci i živnostníci, kteří si platili nemocenské pojištění. Z něj pak mohou pobírat 60 procent vyměřovacího základu svého příjmu. Dlouhodobé ošetřovné je možné dostat na péči o blízkého, který strávil alespoň čtyři dny v nemocnici a podle lékařů potřebuje ještě minimálně měsíc celodenní opatrování. Podmínka pobytu v nemocnici se nevztahuje na pacienty s potřebou paliativní péče.

Paliativa není „jen“ péče o pacienta, který za pár dní zemře

Pečujícími mohou být i širší příbuzní. Například manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř, snacha a další. Dále také druh nebo družka ošetřované osoby nebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

„U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče,“ upozorňuje ČSSZ.

Ošetřující se mohou v péči o pacienta při čerpání dlouhodobého ošetřovného střídat.

Novela o sociálních službách bude platit nejspíš od roku 2024

Dohodáři na dávku nárok nemají. Živnostníci o ni žádají pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění po dobu minimálně tří měsíců před nástupem na dlouhodobé ošetřovné. Rovněž zaměstnancům úřady dávku přiznají pouze tehdy, pokud v předchozích čtyřech měsících vykáží účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 60 dnů. Další podmínka pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba udělila písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. A to na tiskopisu žádosti o dávku. Nezletilé osoby takový souhlas úřadu nedokládají.

MPSV zvažuje legislativní úpravy

S ohledem na podmínku opětovného čtyřdenního pobytu v nemocnici pro čerpání dávky po dobu delší než tři měsíce [s výjimkou paliativních pacientů] zvažuje Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] legislativní úpravy.

„Vedeme debatu, jak dlouhodobé ošetřovné upravit. Když je ho třeba prodloužit. Člověk nemá dlouhou perspektivu života a my řešíme, jestli se má [kvůli dalšímu vyplácení ošetřovného] vracet do nemocnice. Poznatky z praxe chceme zhodnotit,” řekl nedávno ministr práce Marian Jurečka [KDU-ČSL].

V nemocnici je nejvíce v ohrožení lidská důstojnost

Cílem plánovaných změn a dalších opatření je podle něj i to, aby se méně umíralo v nemocnicích, kde dnes život končí více než 60 procent osob.

„Souvisí to s financemi, ale i osvětou, aby lidé věděli, že to zvládnou,” řekl ministr s tím, že resort zapracuje na posílení terénních služeb.

Pečujících osob se dotýká i připravovaná novela o sociálních službách. Dostane se jim větší podpory, přístup mají mít i k poradenským a psychologickým službám.

–ČTK/VRN–

1 komentář

  1. Dobrý den Ten kdo se stará o osobu blízkou musí být velmi silná osobnost veškerá péče je na něm a stát těmto lidem platí pouze zdravotní a sociální pojištění. Za 24 hodinovou péčí je jejich výdělek 0.Je potřeba aby toto stát dal rychle do pořádku

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here