Paliativa není “jen” péče o pacienta, který za pár dní zemře

0
7241
pacienta
MUDr. Alena Kočendová, lékařka paliativní péče v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. / Foto: KNTB

„Mnoho lidí si pod pojmem paliativní představuje, že je to péče o pacienta, který za pár dní zemře. Takhle to ale není,“ říká lékařka paliativní péče v Krajské nemocnici T. Bati [KNTB] ve Zlíně Alena Kočendová.

Zdravotníci s podporou paliativního týmu a blízkých pacienta se o nevyléčitelně nemocného mohou starat i mnohem déle. A díky odborné péči dokážou život pacienta i prodloužit.

Konkrétně v KNTB funguje paliativní konziliární tým od roku 2019 a je jediným paliativním týmem v celém Zlínském kraji. Což by se mohlo brzy změnit. V letošním roce totiž nemocnice získala akreditaci v oboru paliativa. To jí umožní v oboru vzdělávat i další lékaře ve Zlínském kraji.

„Za pacienty přicházíme řešit nejen fyzickou stránku nemoci, symptomy, ale také jejich sociální, psychické, duchovní i spirituální potřeby. Nedílnou součástí naší práce je pečovat o rodiny a blízké nemocných,“ popisuje paliativní péči v praxi Alena Kočendová.

Paliativní týmy se skládají z lékařů, zdravotních sester, sociálně-zdravotnického pracovníka a psychologa. Podle Kočendové zdravotníci v oboru paliativa velmi úzce spolupracují také s kaplany nemocnice.

Ambulantní paliativní péče o pacienta

Podpůrnou péči poskytují odborníci paliativního týmu KNTB i ambulantní formou, kterou pacienti využívají s ohledem na svůj zdravotní stav.

„Vedeme samozřejmě i rozhovory s rodinami pacientů, buď v ambulanci nebo u pacientova lůžka. Říkáme tomu rodinné konference a je to důležitá složka naší práce,“ říká lékařka.

V nemocnici je nejvíce v ohrožení lidská důstojnost

S pacienty při nich řeší ukončení kurativní terapie, která vede k vyléčení, a přechod do paliativní péče. Pacienti stejně jako jejich blízcí si podle zkušeností zdravotníků v takových chvílích jen těžko představují, co to prakticky znamená.

„Dáváme jim vybrat z možností, jakou cestou jít. Hovoříme o hodnotách pacienta a jeho preferencích. Většinou jsou rádi, že v tom nejsou sami. Někdy rodiny s pacientem o jeho nemoci vzájemně vůbec nekomunikují. S naší pomocí se dávají dohromady a vedeme je společně,“ říká Radomíra Pečeňová, sestra podpůrného a paliativního týmu.

Paliativní péče pomáhá pacientům i jejich rodinám

Vlastní zkušenost s paliativním týmem zlínské nemocnice má paní Helena Křenová, jejíž tchýně letos onemocněla rakovinou. Kvůli rychle se zhoršujícímu zdravotnímu stavu jí lékaři hospitalizovali v nemocnici. Po několika týdnech na lůžku ale bylo jediné přání maminky jejího manžela, dostat se na posledních pár dnů zpátky domů ke své rodině. Ošetřující lékaři ale nebyli propuštění pacientky i na pár posledních dnů příliš nakloněni.

„Naštěstí se do našeho případu vložil paliativní tým a propuštění zařídil. Sestřička Radomíra Pečeňová s lékařkou Alenou Kočendovou se o vše postaraly,“ říká paní Helena.

Dodává, že jejich skutečně lidský a empatický přístup dodal sílu blízké rodině umírající pacientky těžkou životní situaci zvládnout.

„Všechno fungovalo naprosto dokonale,“ vzpomíná.

Smrt není prohra, říká sekretář ČBK Stanislav Přibyl

Paliativní tým zkontaktoval místní mobilní hospic. Jeho pracovníci ihned po propuštění pacientky z nemocnice za ní dorazili do domácí péče.

„Poskytli nám informace, na co všechno jako pečující máme nárok. I když s námi maminka byla doma pouhé tři dny, bylo na ní vidět obrovské štěstí, radost a klid,“ vzpomíná paní Helena.

Paliativa nepatří výhradně do onkologie

Nutno dodat, že podpůrné paliativní týmy se nezaměřují výhradně na onkologické pacienty. Pečují o pacienty napříč jednotlivými odděleními nemocnic, jako je kardiologie, neurologie, plicní oddělení nebo některé chirurgické obory.

„Naš cíl je, aby se paliativní péče v krajské nemocnici dostala více do povědomí a byla zahájena včas. Někdy je těžké během pár dní vykomunikovat s pacientem a rodinou závažnost diagnózy, ukončení terapie a plánovat, co bude dál,“ říká Alena Kočendová.

Nemocniční paliativa vstoupí v roce 2022 do systému úhrad

Paliativní a podpůrný tým by měl být na blízku i personálu, který se o pacienta stará. Aby si mezi sebou zdravotníci vyměňovali informace a dokázali se o pacienta dobře postarat.

„Ve Zlínském kraji jsme jediný fungující tým a přáli bychom si rozšířit tuto péči také v ostatních nemocnicích kraje, kterým nabízíme možnost předávání informací k založení týmů,“ říká Alena Kočendová s tím, že paliativní péči ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati čeká další rozšíření.

Vzniknout by mělo poradenství pro pozůstalé. A časem také, pokud bude potřeba, paliativní oddělení.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here