Za nezákonný nákup léků dostal ÚHKT pokutu 140 tisíc Kč

0
432
nakupy_leku
Foto: Pixabay.com

Za nákup léků a zdravotnického materiálu bez zadávacího řízení v roce 2018 dostal pražský Ústav hematologie a krevní transfuze [ÚHKT] od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] pokutu 140 tisíc korun. Proti příkazu nepodal odpor.

Za léčivé přípravky zaplatil ÚHKT v roce 2018 pěti dodavatelům 276,5 milionu korun. Za zdravotnický materiál dvěma dodavatelům zaplatil 15,3 milionu korun. Informace vyplývají z rozhodnutí zveřejněných na webu ÚOHS. Obě pokuty uložil ÚOHS formou příkazu. Ústav proti ani jednomu z nich nepodal odpor, pokuty tak zaplatí.

„Ústav zadal zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele,“ píše ÚOHS v rozhodnutí.

Nákup léků bez zadávacího řízení v ÚHKT

Krevní deriváty a léčivé přípravky nakoupil ÚHKT v roce 2018 na základě 733 objednávek. Ústav ve vyjádření pro ÚOHS uvedl, že takto pořizované léky spadaly pod zákonnou výjimku, kdy pro nákup nebylo zadávací řízení nutné. Argumentoval, že už v roce 2018 přijal taková opatření, aby zadával veřejné zakázky podle zákonných podmínek.

Pokutu 40 tisíc korun dostal Ústav za opakovaný nákup čtyř druhů zdravotnického materiálu od dvou dodavatelů za celkem 15,3 milionu korun. V tomto případě šlo o nadlimitní i podlimitní zakázky, v obou případech je ale měl ÚHKT podle ÚOHS zadat v některému zákonem stanoveném zadávacím řízení.

ÚOHS vypracoval metodiku pro soutěžení nákupu léků

Ústav ve vyjádření pro ÚOHS uvedl, že skutečně nakupoval zdravotnický materiál bez zadávacího řízení. V průběhu roku už ale připravoval podklady pro zadávací řízení. Jejich výsledkem byly v roce 2019 rámcové smlouvy na dodávky tohoto materiálu. Jeho vedení zároveň dodalo, že již přijalo opatření k tomu, aby se tento postup v budoucnu neopakoval.

Vzhledem k tomu, že Ústav hematologie a krevní transfuze nepodal proti příkazům odpor, musí nyní pokuty zaplatit. A nemůže jejich uložení nijak napadnout.

Pokutu 1,5 mil. Kč od ÚOHS dostalo i brněnské CKTCH

Za porušení zákona o veřejných zakázkách uložil letos v dubnu antimonopolní úřad pokutu dalšímu zdravotnickému zařízení, a sice brněnskému Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie [CKTCH]. Pokutu 1,5 milionu korun Centru potvrdil předseda ÚOHS Petr Mlsna za nákup léků a zdravotnického materiálu a produktů krevní banky od Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně [FNUSA]. Dodávky obě strany ošetřily a realizovaly podle rámcové dohody. Tu uzavřely společně se Smlouvami o nájmu nemovitosti, o nájmu prostor sloužících k podnikání a poskytování dalších služeb.

„Na základě této dohody zadavatel CKTCH získával dodávky, za což hradil sjednanou úplatu ve výši ceny léků navýšené o 5 %. Toto navýšení představovalo náhradu nákladů spojených s dodávkami,“ popisuje porušování zákona o zadávání veřejných zakázek ÚOHS.

ÚOHS stvrdil pokutu 1,5 mil. Kč brněnskému CKTCH

Centrum mělo podle ÚOHS od svatoanenské nemocnice v Brně odebrat a uhradit dodávky v hodnotě převyšující 187 milionů korun včetně DPH. A to za situace, kdy Centrum dané dodávky nepoptávalo v zadávacím řízení. To podle argumentů Centra kvůli tomu, že šlo o horizontální spolupráci dvou veřejných zadavatelů. Pro takový druh spolupráce ale nebyly, jak zdůrazňuje ÚOHS, splněny zákonné podmínky.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna tak v rozhodnutím potvrdil, že v daném případě z rámcové smlouvy vyplývá, že podle ní brněnská FNUSA zajišťuje pro Centrum provozní potřeby. A to za sjednanou úplatu.

„V rozsahu těchto služeb nelze hovořit o žádné spolupráci. Jedná se o vztah poskytovatele a příjemce služeb,“ vyjasnil v pravomocném rozhodnutí ÚOHS.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here