ÚOHS stvrdil pokutu 1,5 mil. Kč brněnskému CKTCH

0
999
pokutu
Foto: ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] Petr Mlsna stvrdil pokutu 1,5 milionu korun Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno. Nemocnice porušila zákon o veřejných zakázkách. Rozhodnutí je pravomocné.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno [CKTCH] podle rozhodnutí ÚOHS porušilo zákon tím, že nakupovalo léčiva, zdravotnický materiál a produkty krevní banky od Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně [FNUSA]. Dodávky obě strany ošetřily a realizovaly podle rámcové dohody. Tu uzavřely společně se Smlouvami o nájmu nemovitosti, o nájmu prostor sloužících k podnikání a poskytování dalších služeb.

„Na základě této dohody zadavatel [CKTCH] získával dodávky, za což hradil sjednanou úplatu ve výši ceny léků navýšené o 5 %. Toto navýšení představovalo náhradu nákladů spojených s dodávkami,“ popisuje porušování zákona o zadávání veřejných zakázek ÚOHS.

ÚOHS vypracoval metodiku pro soutěžení nákupu léků

Centrum mělo podle zjištění ÚOHS od svatoanenské nemocnice v Brně odebrat a uhradit dodávky v hodnotě převyšující 187 milionů korun včetně DPH. A to za situace, kdy Centrum dané dodávky nepoptávalo v zadávacím řízení. To podle argumentů Centra kvůli tomu, že šlo o horizontální spolupráci dvou veřejných zadavatelů. Pro takový druh spolupráce ale nebyly, jak zdůrazňuje ÚOHS, splněny zákonné podmínky.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna tak v aktuálním rozhodnutím potvrdil, že v daném případě z rámcové smlouvy vyplývá, že podle ní brněnská FNUSA zajišťuje pro Centrum provozní potřeby. A to za sjednanou úplatu.

„V rozsahu těchto služeb nelze hovořit o žádné spolupráci. Jedná se o vztah poskytovatele a příjemce služeb,“ vyjasňuje ve svém rozhodnutí ÚOHS.

Podle CKTCH šlo o horizontální spolupráci

O horizontální spolupráci podle ÚOHS ale jde, když veřejným zadavatelům umožní, aby plnili úkoly ve veřejném zájmu ve spolupráci s jinými veřejnými zadavateli, kteří svým podílem na plnění úkolu v podstatě zastoupí externí dodavatele.

„Za spolupráci přitom není možné považovat případy, kdy jeden zadavatel pouze deleguje na jiného zadavatele výkon určité činnosti, nebo výkon činnosti, k němuž bude povinen pouze jeden ze zadavatelů,“ vysvětluje důvody odmítnutí horizontální spolupráce ÚOHS.

Transplantační centrum v Brně chce do lepšího

Předseda Mlsna proto z těchto důvodů nevyhověl žádosti Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie na snížení vyměřené pokuty ve výši 1,5 milionu korun. Pochybení zařízení vyhodnotil Úřad jako typově nejzávažnější. Došlo při něm totiž zcela k vyloučení konkurenčního prostředí.

Současně ve prospěch obviněného ale alespoň zohlednil, že Centrum nakupovalo od jiného veřejného zadavatele, tedy FNUSA, která část dodávek soutěžila. Pokutu Úřad vyměřil ve výši zhruba 8 % maximální možné sazby. Což podle něj odpovídá sankcím uloženým v obdobných případech.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here