AVEL dostal pokutu od ÚOHS za protisoutěžní jednání

0
348
AVEL
Foto: ÚOHS

Pokutu 696 000 korun uložil svým pravomocným rozhodnutím Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] Asociaci velkodistributorů léčiv [AVEL]. Pokutu AVEL dostal za protisoutěžní rozhodnutí sdružení soutěžitelů.

Zakázaná dohoda se týkala plateb za stahování léčivých přípravků. Účastník řízení se v rámci procedury narovnání k nezákonnému jednání přiznal a nepodal proti rozhodnutí rozklad.

„Ke stahování léčivého přípravku z oběhu může dojít například z důvodů nedostatečné kvality nebo zjištěných nežádoucích účinků léčiva, z důvodů souvisejících s registrací nebo kvůli blížící se expiraci či ukončení prodeje v ČR,“ uvádí ÚOHS ve své zprávě.

Podle úřadu k porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže došlo v dubnu 2016 během členské schůze AVEL. Právě na ní došlo k rozhodnutí, že si její členové budou účtovat paušální platbu za cvičné stahování léčivých přípravků z lékáren. A že si budou účtovat poplatky i za reálné stahování léčivých přípravků z lékáren v částce vztažené na jedno balení léčivého přípravku. K tomuto kroku členy Asociace vedly údajně obavy zvýšeného objemu jejich stahování z důvodu zavedení takzvaného institutu jedinečného identifikátoru.

AVEL cílil na narušení hospodářské soutěže, tvrdí ÚOHS

Podle rozhodnutí Úřadu se jednalo o přijetí zakázaného a neplatného rozhodnutí sdružení soutěžitelů o jiných obchodních podmínkách. Podle ÚOHS toto rozhodnutí ale mělo za cíl narušení hospodářské soutěže. Přičemž mohlo vést k narušení hospodářské soutěže na trhu velkoobchodní distribuce léčivých přípravků do lékáren na území České republiky.

VFN v Praze nezadávala IT služby podle zákona

Při ukládání pokuty ÚOHS vycházel ze zákonné sazby maximální výše sankce 10 milionů korun. Ve svém rozhodnutí ale zohlednil proaktivní jednání AVEL v průběhu správního řízení. Pokutu Úřad později snížil za využití narovnání a předložení soutěžního compliance programu.

Asociace sdružuje tři firmy

Členy AVEL jsou společnosti Alliance Healthcare, ViaPharma a PHOENIX lékárenský velkoobchod. V roce 2013, kdy Asociace vznikla, měla třináct členů. Dnešní tři členové drží podstatný podíl na trhu s léčivými přípravky a zdravotnickým materiálem. Zároveň plní funkci distributora s kompletním sortimentem pro lékárny [Full Line Whosaler].

ÚOHS: Přímá distribuce tuzemský trh s léky nenarušuje

Asociace se zaměřuje na řešení problémů, které ovlivňují trh s léky a zejména pak dostupnost léků pro lékárny a následně pro pacienty. Zároveň usiluje o maximální využití počítačových systémů ve farmaceutické distribuci. Je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a rovněž členem GIRP – European Healthcare Distribution Association.

AVEL má vlastní Etický kodex. Jeho dodržování podmiňuje členství v Asociaci. Porušení kodexu posuzuje členská schůze. Jeho porušení je důvodem pro vyloučení člena z Asociace.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here