Fakultu zdravotnických studií ZČU povede Jan Beránek

0
507
Jan_Beranek
Nově zvolený děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Jan Beránek / Foto: ZČU

Zvolený kandidát na děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [ZČU] Jan Beránek získal v druhém kole opakované volby sedm hlasů od jedenácti přítomných členů. Tedy nadpoloviční většinu.

Volba se uskutečnila v úterý 9. května. Jelikož Jan Beránek získal v druhém kole opakované volby od jedenácti přítomných členů akademického senátu sedm hlasů, potřebnou nadpoloviční většinu, stal se tak na čtyři roky děkanem fakulty.

„Nově zvoleného kandidáta na děkana Jana Beránka jmenuje do funkce rektor Miroslav Lávička,“ potvrdila výsledky volby na webu Fakulty zdravotnických studií [FZS] Šárka Stará.

Jan Beránek kandidoval již v první volbě, kdy v prvním i druhém kole získal šest hlasů. Stejný počet obdržel i v prvním kole opakované volby 24. dubna. Při včerejší volbě získal potřebných sedm hlasů. V první volbě s Beránkem kandidovala vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS Jitka Krocová a lékař Zdeněk Hess. V opakované volbě už kromě Jana Beránka kandidovala jen Jitka Krocová. Od senátu získala čtyři hlasy.

Jan Beránek ve vedení fakulty nahradí Lukáše Šticha, který 1. února rezignoval. Štich se měl funkce děkana na další čtyři roky ujmout 28. března. Kvůli podezřením z manipulací kolem udělování stipendií na fakultě na výzvu rektora 1. února rezignoval. Následně ho odvolal akademický senát. Vedení univerzity kvůli podezřením zadalo na fakultě auditní šetření. Jeho výsledky ale žádná mimořádná zjištění nedoložila.

Kdo je Ing. Jan Beránek, MBA

Jan Beránek [*1981] vystudoval Fakultu elektrotechnickou ZČU, později získal titul MBA na CEMI institutu v Praze. Za sebou má i dvouletý intenzivní Global Leadership Program [GLP] v USA zaměřený na řízení středně velkých podniků a institucí. V posledních deseti let věnoval hlavně řízení firem. Působil například na pozicích generálního ředitele nebo jednatele. Působil především v oblasti obchodu, logistiky a projektového a krizového řízení. Znalosti a zkušenosti ze strategického a krizového managementu chce využít i při vedení fakulty.

Levnější i hezčí protézy nabízí výroba 3D tiskem

Jako děkan FZS chce znovu získat důvěru ve fakultu ze strany zaměstnanců, studentů, veřejnosti i jejích partnerů. V plánu má nastavení větší transparentnosti při vyplácení mimořádných stipendií. Zaměřit se chce rovněž na větší využití digitalizace ve výuce a při provozu fakulty. Což by mělo, jak tvrdí, vést k úspoře financí.

Dále chce rozšířit síť partnerů pro praxe studujících a výuku. Na fakultě slibuje zavést i cyklus přednášek pro matky s dětmi, školní děti, seniory a další skupiny širší veřejnosti.

Fakulta zdravotnických studií ZČU zajišťuje vzdělání v bakalářských studijních programech Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotika-protetika. Dále Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. V kombinované formě nabízí studijní program Všeobecné ošetřovatelství. V nelékařských zdravotnických oborech aktuálně vzdělává více než 900 studentek a studentů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here