Na rozvoj onkologie nabízí MZ ČR z NPO 3,6 miliardy

0
233
onkologie
Foto: Pixabay.com

Onkologickým a hematoonkologickým pracovištím přerozdělí z Národního plánu obnovy [NPO] Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] téměř 3,6 mld. korun. O dotace na rozvoj onkologie poskytovatelé žádají do poloviny září.

O vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu z NPO z programu Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče informuje MZ ČR na svém webu.

„Alokace výzvy činí 3 556 900 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost, Recovery and Resilience Facility,“ píše k vyhlášení dotačního programu ministerstvo.

Podpora podle zadávacích dokumentů zamíří na rozvoj vysoce specializované péče v Komplexních onkologických centrech [KOC] a Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče. Dotace cílí na rozvoj diagnostiky a léčby všech typů onkologických diagnóz pomocí inovativních technologií. Stejně jako s využitím mezioborového přístupu.

„Podporován bude rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou podpůrnou péči,“ píše k výzvě ministerstvo.

Do konceptu precizní medicíny spadá zejména teranostika a pokročilé zobrazovací metody. Dále individualizované buněčné a genové terapie a moderní radioterapeutické přístupy.

Na rozvoj onkologie půjde z NPO 3,6 mld. Kč

Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že podporu získá pražské Motolské onkologické centrum. Dále se počítá se vznikem komplexního onkologického centra v Karlovarském kraji, v němž chybí jako jediném z krajů. Záštitu nad ním převezme plzeňská fakultní nemocnice.

Onkologická péče na Karlovarsku se soustředí do Chebu

Celkově do oblasti zdravotnictví půjde z Národního plánu obnovy zhruba 12,4 miliardy korun. Na KOC v Karlovarském kraji resort vyčlenil 200 milionů korun. Dalších 240 milionů korun na další rozvoj onkologie v Motole a 3,1 miliardy korun zamíří do dalších onkologických a hematoonkologických center po celé republice.

Podle materiálu MZ ČR se počítá se 217,9 miliony korun pro každou z fakultních nemocnic s výjimkou Prahy a Brna. Dvě brněnské FN obdrží dohromady 400 milionů korun. 298 milionů korun půjde pro pražské Všeobecnou fakultní nemocnici, Thomayerovu fakultní nemocnici a FN Bulovku. Necelých 148 milionů Kč je vyhrazeno pro osm krajských nemocnic v Liberci, Ústí nad Labem a Chomutově, Jihlavě, Českých Budějovicích, Pardubicích, Zlíně a Novém Jičíně. Po 64 milionech Kč dostane pražská Nemocnice Na Homolce, Ústřední vojenská nemocnice a Proton Therapy Center.

Karlovarský kraj se dočká Komplexního onkocentra

Z regionálního hlediska chybí vysoce specializovaná onkologická péče v Karlovarském kraji. Tento region vykazuje vyšší úmrtnost na onkologická onemocnění oproti průměru České republiky. V Karlovarském kraji proto peníze půjdou na dovybavení regionálních nemocnic, které spolupráci s FN Plzeň v oblasti onkologie umožní. V Motole půjdou peníze na vybavení vědeckého a diagnostického centra, které bude součástí nové budovy.

Motolská nemocnice postaví moderní onkocentrum za 3,7 mld. Kč

V ostatních nemocnicích bude podpořeno mimo jiné navyšování kapacit molekulárně biologických metod, které umožní personalizovanou cílenou terapii včetně buněčné a genové léčby nádorů.

Žadatelé se musí o peníze přihlásit ve zveřejněných výzvách do poloviny září, čerpat je mohou na rekonstrukce či dostavby nebo pořízení nového přístrojového a dalšího vybavení nebo informačních technologií.

Za zhruba polovinu peněz vyčleněných v NPO na zdravotnictví [cca 6,3 miliardy korun] vzniknou čtyři nové budovy. A sice dvě v pražské Fakultní nemocnici Motol a další v Brně ve fakultní nemocnici v Bohunicích a Masarykově onkologickém ústavu [MOÚ].

Národní onkologický plán je v běhu. Mohl by ale i přidat

I stát se bude muset na z evropských peněz financovaných projektů zčásti podílet. Konkrétně částkou dvě miliardy korun.

Peníze z NPO zamíří i na podporu digitalizace systémů postgraduálního vzdělávání lékařů prostřednictvím Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ]. Dále půjdou dotace na rozvoj onkologických preventivních programů, jejichž součástí jsou i propagační kampaně. Lékařské fakulty získají z NPO peníze na rozvoj simulačních center a poskytovatelé následné péče na rehabilitace pacientů po kritických stavech.

–RED/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here