Psychoterapie přejde mezi vázané živnosti. Posílí to odbornost

0
1607
vazane_zivnosti
Foto: Pixabay.com

Kvalitu psychoterapeutů v Česku mimo veřejné zdravotnictví podle ministerstva zdravotnictví nově ohlídá zařazení psychoterapeutické péče mezi vázané živnosti. Nyní jde o volnou živnost pod názvem: Poradenská a konzultační činnost.

Vyšší kontrolu a nároky na poskytování psychoterapeutických služeb poskytovaných mimo systém zdravotnictví nově ohlídá zařazení těchto služeb mezi vázané živnosti Psychoterapeutické poradenství. Pro získání oprávnění podnikání v oboru bude muset poskytoval splňovat jasně vymezená kritéria.

„Budou například stanoveny obory vysokoškolského studia, které jsou pro tuto živnost relevantní. Jako jsou například sociální práce, učitelství nebo teologie atd.,“ tvrdí předseda Pracovní skupiny k zajištění dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických a psychosociálních intervencí Ministerstva zdravotnictví [MZ ČR] Daniel Krejcar.

Získání živnostenského listu podmíní rovněž absolvované vzdělání ve státem akreditovaném vzdělávacím programu. A také potřebná praxe v oboru.

Prostředí bude výrazně transparentnější a zájemci o psychoterapeutické služby budou mít možnost okamžitě zjistit, zda jimi vybraný terapeut splňuje požadovaná kritéria,“ akcentuje výhody zařazení psychoterapeutických služeb mezi vázané živnosti Krejcar.

Psychoterapie přejde mezi vázané živnosti

Zájemci o služby psychoterapeuta si informaci o živnosti psychoterapeuta ověří na jeho webových stránkách. Anebo ho o předložení dokumentu přímo požádají. Zpřísnění podmínek vítají podle Krejcara i samotní terapeuti.

„Podnikat na základě volné živnosti pro tak náročné služby vyžadující komplexní vzdělání je nedůstojné i z jejich hlediska,” dodává Krejcar.

Psychoterapeutické služby i ty mimo zdravotnický systém podle ministerstva zdravotnictví přispívají k prevenci případného rozvoje závažnějších problémů. I z toho důvodu na ně zdravotní pojišťovny přispívají v rámci preventivních programů.

„I zde je ale nutná garance odbornosti, čemuž by zákonné vymezení vázané živnosti přispělo,“ říká za resort jeho mluvčí Ondřej Jakob.

Máme potíž udržet základní psychiatrickou péči

Návrh na zařazení psychoterapeutických zdravotních služeb mezi vázané živnosti nyní čeká na zařazení do legislativních procesů. V tomto případě je klíčovým úřadem Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Psychoterapeutické služby jdou na dračku

Zařazení psychoterapeutických služeb mezi vázané živnosti vnímají jako správný krok především kvůli lepší ochraně pacientů v kvalitě poskytované péče i zástupci odborné psychiatrické společnosti. S ohledem na větší poptávku po terapiích v posledních letech vzrostly počty poskytovatelů těchto služeb i mimo zdravotnictví.

„Jako zdravotníci máme velký zájem i na zpřehlednění poskytování psychoterapeutického poradenství i mimo sektor zdravotnictví. Vítáme tedy aktivity snažící se mimo jiné i o vyšší ochranu veřejnosti, “ říká předsedkyně Psychiatrické společnosti ČLS JEP Simona Papežová.

Deprese děti přivádí i k sebevraždě, chybí pomoc

Psychoterapii ve zdravotnictví podle ní ročně čerpá kolem 150 tisíc pacientů a hradí ji zdravotní pojišťovny. Tyto služby pacientům poskytují odborníci z oblasti klinické psychologie, psychiatrie, dětské psychiatrie, návykových nemocí a sexuologie. Kvůli vyšší poptávce po službách terapeutů se ale lidé obracejí stále častěji i na soukromá zařízení. I ta nyní budou muset pro uplatnění se na trhu prokázat určitý díl odbornosti. To proto, aby pacientům dokázala poskytnout kvalitní a odbornou zdravotní péči.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here