Lékařská psychoterapie se u nás opět otevře příští rok

0
609
lekarska_psychoterapie
Foto: Pixabay.com

Lékařská psychoterapie jako nástavbové studium u nás začne zřejmě opět fungovat od příštího roku. Návrat oboru navrhuje Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] ve vyhlášce o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů.

Metodu psychoterapie u nás používají lékaři a kliničtí psychologové. Podle doporučených postupů jde o léčbu první volby především u úzkostných a některých depresivních stavů. Psychoterapii u nás ovládají nejvýše stovky lékařů. Od roku 2018 u nás vzdělávání v tomto oboru pro lékaře nefunguje.

„Kompetence k této činnosti se získává dlouhým odborným vzděláváním, jehož součástí je seberozvoj. Do roku 2018 se osvědčovala završením funkční specializace, respektive absolvováním certifikovaného kurzu. Na základě tohoto vzdělání vykonává psychoterapii několik set lékařů,“ píše se v návrhu vyhlášky.

Od roku 2018 legislativa tuto možnost pro lékaře neumožňuje. Ti, kteří už kurz absolvovali, nemají možnost vzdělání dokončit. Nelékaři, tedy kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví, mají speciální vzdělávací program psychoterapie.

„Nemožnost získat osvědčení pro výkon systematické psychoterapie v systému zdravotního pojištění neumožňuje ani generační obměnu lékařů vykonávajících systematickou psychoterapii, vysvětluje dokument.

Psychiatrů v Česku ubývá, pacientů přibývá

Počet osob, které zdravotním pojišťovnám vykazují psychoterapeutické výkony, tak v posledních deseti letech klesá. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS] bylo v roce 2010 v systému zdravotní péče 303 lékařů odbornosti psychiatrie, loni jen 270. Pokud by vyhláška změněna nebyla, tak by lékaři, kteří oprávnění v oboru lékařská psychoterapie získali v předchozích letech, tuto metodu ve zdravotnictví již dále vykonávat nemohli. A dostupnost péče pro pacienty v tomto segmentu by se ještě zhoršila.

Psychiatrický obor je přetížený, tvrdí Jaroslav Matýs

V době pandemie covidu se dle Národního ústavu duševního zdraví [NUDZ] došlo v populaci k nárůstu úzkostných a depresivních symptomů. Proti roku 2017 bylo až trojnásobné.

„Tento vývoj je závažný vzhledem k faktu, že poskytování psychoterapie ve zdravotnictví nebylo dostatečné a nepokrývalo potřeby pacientů trpících psychickými poruchami a chorobami ani v době před propuknutím epidemie covid-19,“ uvádí dokument.

Zhoršující se psychické zdraví potvrdila loni na podzim i data z ordinací lékařů. Od jara se významně zvýšily preskripce léků na uklidnění a proti úzkosti. Například benzodiazepinu.

„V dubnu 2020 se preskripce léku benzodiazepin zvýšila až o 20 procent. Je to nepřímý ukazatel, že ten problém tady je, a není zanedbatelný,“ potvrdil svého času někdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný [za ANO].

Duševních nemocí kvůli covidu přibývá 10% skoky

Reforma psychiatrie i příspěvky na psychoterapie

Větší dostupnost psychoterapie ve zdravotnictví je také jedním z předpokladů reformy psychiatrické péče. Přináší dlouhodobě lepší výsledky a méně recidiv než léčba jen léky. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] na psychoterapii svým pojištěncům přispívají. Řádově stovky korun na jedno sezení.

–ČTK/VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here