FaF MU otevřela zbrusu nový obor Kosmetické prostředky

2
1548
kosmeticke_prostredky
Foto: Pixabay.com

Farmaceutická fakulta brněnské Masarykovy univerzity získala akreditaci pro nový studijní program Kosmetické prostředky. Jde o první obor svého druhu v Česku. Zájemci se k přijímacímu řízení hlásí do 7. července.

Na otevření zcela nového studijního oboru se vedení Farmaceutické fakulty MU [FaF MU] v Brně připravovalo několik let. A úsilí investované do příprav pro otevření prvního vysokoškolského oboru svého druhu v Česku se vyplatilo. Národní akreditační úřad udělil fakultě akreditaci pro obor Kosmetické prostředky.

„Je to svým způsobem díra na trhu, protože v našem prostředí chybí dostatek odborníků, kteří kosmetice rozumí do hloubky. Přitom se jedná o oblast, která ovlivňuje každodenní život nás všech a generuje celosvětově obrovské množství finančních prostředků,“ říká k otevření nového oboru děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý.

Navíc jde podle něj o profesně orientovaný studijní program, jehož součástí jsou rozsáhlé odborné praxe. Proto, aby fakulta obdržela akreditaci pro jeho výuku, musela uzavřít smlouvy se zahraničními i významnými českými firmami z oboru kosmetologie.

Prvních padesát studentů nastoupí do bakalářského programu již v akademickém roce 2023-2024. Podle Vetchého se již pracuje na přípravách navazujícího magisterského studia. Přihlášky podávají zájemci o studium nejpozději do 7. července. Přijímací zkoušky vyhlásila fakulta ve dvou termínech, a to 13. a 19. července.

Kosmetické prostředky přesahují i do jiných oborů

Nový bakalářský studijní program připravovala farmaceutická fakulta několik let. Provedla si i průzkum českého a zahraničního prostředí. Při sestavování studijního plánu spolupracovali její zástupci s Lékařskou, Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou MU, se kterými budou studenti programu Kosmetické prostředky v úzkém kontaktu po dobu celého studia, protože kosmetický průmysl přesahuje i do lidského zdraví.

„Kosmetologie je vysoce specializovaný obor a připravit kosmetický přípravek, který má stabilní funkci, je poměrně náročná disciplína. I proto jsme nový studijní program pojali interdisciplinárně,“ vysvětluje docentka Ústavu farmaceutické technologie Ruta Masteiková, která je garantkou studijního programu.

Nanomateriály v kosmetice se dle SZÚ vyplatí sledovat

Oborem se podle ní prolíná mnoho dalších odborností, příkladem jmenuje dermatologii, chemii přírodní a syntetické materiály, technologie přípravy a hodnocení jakosti kosmetického přípravku. Kosmetologie zasahuje i do oblasti fungování samotných kosmetických provozů a opomenout nelze ani stále důležitější legislativní požadavky, upozorňuje Masteiková.

Kosmetické prostředky nabídnou studium v angličtině

Nyní nabízí fakulta studium programu v českém jazyce, v budoucnu počítá s rozšířením výuky do angličtiny. Vzhledem k tomu, že oblast kosmetologie je dynamický obor využívající stále pokročilejší přístupy a technologie, má fakulta v plánu studium dále rozvíjet a reagovat na požadavky trhu.

„Kosmetologie a kosmetické prostředky jsou trendem naší doby. Jejich atraktivita je dlouhodobě na vzestupu,“ podotýká proděkanka pro studium Farmaceutické fakulty MU Tünde Ambrus.

Do studijního programu Kosmetické prostředky se podle Ambrus mohou hlásit čerství absolventi středních škol obecného [gymnázií] i odborného zaměření. Například chemického nebo zdravotnického. Nebrání se přijetí ani již praktikujících odborníků v různých oblastech zacházení s kosmetickými prostředky, kteří si studiem doplní nebo rozšíří vzdělání.

„Určitě je dobré, aby uchazeč měl zájem o problematiku ochrany a podpory zdraví nebo osobní hygieny, ale také estetické cítění, protože kosmetika úzce souvisí s pěstováním tělesné krásy,“ říká proděkanka.

Citlivá pleť je výsledek životního stylu. Jak na ni?

Studium kosmetiky podle ní rovněž úzce souvisí s přírodními a zdravotnickými vědami a jejich aplikací v praxi. Program Kosmetické prostředky připraví studenty k tomu, aby se podíleli na procesech vzniku a zacházení s kosmetickými produkty.

„Studijní program byl navržen tak, aby jeho absolvent byl připraven k práci v oblasti výroby kosmetických prostředků jako odborný pracovník či technolog ve výrobě a v laboratoři hodnocení jakosti,“ přibližuje náplň studia proděkanka.

Ve společnostech, které se zabývají distribucí a prodejem kosmetických surovin a prostředků, najde absolvent uplatnění i jako obchodní zástupce, klientský pracovník a konzultant. V laboratořích certifikujících a regulačních orgánů pak jako laborant. A dále třeba jako pracovník poskytující základní dermokosmetické poradenství při prodeji a aplikaci kosmetických prostředků.

VRN

2 KOMENTÁŘE

  1. Je škoda, že studium zatím není v dálkové formě, protože bohužel lidé z oboru nemohou skončit s prací, my zatím praktikující se tak zúčastnit nemůžeme viz “Nebrání se přijetí ani již praktikujících odborníků v různých oblastech zacházení s kosmetickými prostředky, kteří si studiem doplní nebo rozšíří vzdělání.”
    Jinak jsem hned začala hledat, kde se přihlásit 🙂

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here