Střevní mikrobiom je za nejednou nemocí, tvrdí lékaři

0
3346
strevni_mikrobiom
Foto: Pixabay.com

K prevenci onkologických, metabolických i neurologických nemocí patří i starost o střevní mikrobiom. Jeho narušení totiž zvyšuje vnímavost k infekčním nemocem i duševním chorobám.

O dobře fungujícím střevním mikrobiomu a o tom, co konkrétně ho ovlivňuje a co mu škodí, hovořili v úterý [6.6.] lékaři na sněmovním semináři Výboru pro zdravotnictví s názvem „Role mikrobiomu v udržení duševního i tělesného zdraví aneb začínají všechny nemoci ve střevě?“

„Mikrobiom se stal velice populárním tématem v posledních letech,“ řekla v úvodu předsedkyně České mikrobiomové společnosti ČLS JEP prof. Helena Tlaskalová-Hogenová.

A znovu připomněla Hippokratovu větu o tom, že všechny choroby začínají ve střevech. Z ní už je zřejmé, že zdravý střevní mikrobiom je dobrým předpokladem pro život bez nemocí, tedy ve zdraví.

„Ukázalo se, že mikrobiota, která je v našem organismu nejbohatší ve střevech, hraje důležitou roli pro nervový systém, metabolismus, ale významná je i při vzniku nádorů a jejich léčbě,“ uvedla profesorka.

Problém ale je, jak na semináři upozornila profesorka Tlaskalová-Hogenová, že rychle přibývá lidí s narušeným přirozeným prostředím ve střevech. Což dokládá boom civilizačních chorob, se kterými se potýkají průmyslově rozvinuté i rozvíjející se země. I na jejich rozvoji se totiž zčásti podílí narušený střevní mikrobiom.

Zdravý střevní mikrobiom je základ zdraví

Poměrně radikální změna životního stylu v posledních patnácti letech podle jejích slov vedla k takzvané dysbióze. Tedy změně rovnováhy v lidském mikrobiomu. V důsledku čehož došlo k nárůstu počtů chronicky nemocných lidí, například s diabetem, obezitou, srdečními nemocemi. Oslabenou střevní mikrobiotu u lidí podle ní dokládá i vysoká úmrtnost v době covidu, kdy ještě nebylo dostupné očkování.

„Na světových studiích bylo ukázáno, že mikrobiota ovlivňuje i průběh covidové infekce,“ doložila na nedávné události, jak velký význam v lidském zdraví střevní mikrobiom zaujímá.

„Avšak znovu, probíhající infekce u nás jsou důsledky i špatného životního stylu a špatného zdraví,” dodala.

Antibiotika střevní mikrobiom doslova vybílí

K narušení přirozeného fungování mikrobiomu podle lékařky vede hlavně industrializace. A vysoká spotřeba průmyslově zpracovávaných potravin, protože se, jak uvedla, primitivní národy s takovým zdravotním problémem jako vyspělé země nepotýkají. Rovnováhu ve střevech podle lékařů rovněž narušuje nadužívání antibiotik, kdy podle odborníků střevo po antibiotické terapii připomíná zpustošenou poušť.

Potenciál ovlivnění střevní mikrobioty proto přitahuje pozornost i farmaceutických firem, které už její fungování zkoumají a snaží se o vývoj léků, které by skrze ní vedly k léčbě některých třeba i chronických nemocí. Podle profesorky ale jde stále o neprobádanou disciplínu. Proto spatřuje potenciál mikrobioty stále především v prevenci.

Fekální bakterioterapie přináší fantastické výsledky

Podrobnější poznání o fungování střevního mikrobiomu by mohlo podle vedoucího Oddělení klinického výzkumu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jana Gojdy přispět pomocí personalizované terapie v léčbě obezity.

„Životosprávné intervence v klinické praxi [v léčbě obezity, pozn. red.] často nefungují,“ uvedl s tím, že až polovina obézních pacientů na nastavená opatření nereaguje. Určitou vinu v tom přičítá právě střevnímu mikrobiomu.

„Poznáními o mikrobiomu bychom mohli léčbu lépe a účinněji zacílit,“ konstatoval Jan Gojda.

Lékaři by pak dokázali pacientovi předepsat lék nebo mu doporučili opatření, která by účinkovala přesně na jeho zdravotní problém, v jehož důsledku se stal a zůstává obézním. Nicméně jak Gojda dodává, zatím neexistují žádné důkazy o fungování personalizované léčby, která by cílila na střevní mikrobiom a vedla k redukci tělesné hmotnosti.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here