Nemocnice sv. Alžběty otevře ambulanci pro hojení ran

0
376
hojeni_ran
Primářka a náměstkyně léčebné a preventivní péče Nemocnice sv. Alžběty Ivana Doleželová / Foto: Nemocnice sv. Alžběty

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v Praze 2 od září otevře ambulanci pro hojení chronických ran. Objednávat pacienty k ošetření začíná od července. Čekací doba na vyšetření nemá být delší než dva týdny od objednání.

Od letošního září se zatím na dva dny v týdnu, a sice v úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin, otevře ambulance pro hojení rány v pražské Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi provozovaná tamní geriatrickou ambulancí. Objednávat se do ordinace mohou pacienti už od července.

„Pacient jednoduše zavolá na recepci Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi [221 969 338] a objedná si termín první návštěvy,“ říká primářka a náměstkyně léčebné a preventivní péče Nemocnice sv. Alžběty Ivana Doleželová.

Na první návštěvě lékař a specializovaná sestra, ranhojička, pacienta s komplikovanou ránou komplexně vyšetří. Pacienta se doptají na anamnézu, provedou podrobné lokální vyšetření a proberou i to, jak pacient ránu dosud léčil. Doporučení od ošetřujícího lékaře není podmínkou návštěvy ambulance, ale jak říká primářka, je určitě výhodou.

„Je však nutné, aby pacient s sebou přinesl takzvanou historii rány, informace od kdy a čím byla a je rána léčená, jaké byly úspěchy a neúspěchy v léčbě,“ vysvětluje lékařka.

Pro představu o „životě“ chronické rány a pro správné nastavení léčby jde podle slov primářky o důležité informace.

„Současně by pacient měl s sebou přinést soupis užívaných léků a seznam svých chronických onemocnění. Pokud by měl u sebe nějakou lékařskou zprávu, která nebude starší půl roku a bude obsahovat tyto údaje, nemusí nosit nic dalšího,“ dodává.

Ambulance pro hojení ran se ujmou zkušení zdravotníci

Většina pacientů s těžko se hojícími ránami je vyššího věku. A právě ambulantní internista, geriatr společně se specializovanou sestrou, ranhojičkou, kteří léčí pacienty s chronickými ránami na lůžkových odděleních nemocnice, zajistí i odbornou péči v nově otevřené ambulanci pro hojení ran.

„Na základě získaných informací a po klinickém vyšetření specializovaná ranhojička dokáže určit rozsah a další průběh léčení a po dohodě s pacientem se dohodnou, nakolik je pacient schopný se o ránu starat sám, anebo zda potřebuje služby sestry domácí péče,“ popisuje péči o pacienty v ambulanci primářka Doleželová.

Ránu na noze zhojíme velice rychle, říká Miroslav Koliba

K vyšetření se mohou pacienti objednávat od 1. července 2023 na telefonní číslo recepce 221 969 338, to v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Ambulance zatím počítá s provozní dobou od září každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Délka od objednání k ošetření by podle primářky Doleželová neměla u nového pacienta přesáhnout dobu čtrnácti dnů. Pacienti se nemusí obávat ani úhrad za ošetření, jelikož má nemocnice uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

„Pokud při první konzultaci bude pacient souhlasit se zařazením do našeho léčebného programu hojení chronické rány, veškerá léčba, včetně převazů a materiálů, bude vykazována k úhradě zdravotní pojišťovně,“ potvrzuje primářka.

Léčbu žádají nehojící se rány déle než 3 měsíce

Ke specialistovi na léčbu chronických ran se mají objednávat pacienti s otevřenou ránou, která se nehojí více než tři měsíce. Obvykle se podle zkušeností lékařů potýkají se špatně hojícími se ránami lidé ve vyšším věku.

„Na počátku vždy stojí zdravotní problém, onemocnění, úraz, operace, zvlášť ve spojení s věkem a fyzickou konstitucí,“ říká primářka Doleželová.

Doplněk stravy pomáhá zhojovat otevřené rány i covid

K udržování chronické rány pak podle ní přispívá vlastní nebo „laické léčitelství“. Často i obavy pacienta provádět některé úkony hygieny rány. A jak upozorňuje primářka, často se pacienti mylně domnívají, že se s ránou nedá nic dělat a stává se tak časem součástí jejich života. Problém je, že chronická rána zatěžuje imunitní systém pacienta, protože není sterilní a organismus musí infekce zvládat. Což vede k postupnému vyčerpávání organismu.

„Objevují se bolesti, poruchy stereotypů hybnosti a to nejdůležitější, psychická nepohoda. Pacient se postupně vyčleňuje ze společnosti,“ upozorňuje primářka Doleželová.

Pacient kvůli nehojící se ráně přestane například chodit plavat do bazénu, sauny. Při velkých plochách bércových vředů pak chodí s prosakujícími obvazy na veřejnost, do dopravních prostředků či nákupních center. Což se mu stává nepohodlné, nepříjemné a postupně se izoluje od společnosti. Namístě je proto vyhledat co nejdříve odbornou lékařskou pomoc, kdy už není hojení rány pouze lokální léčbou, ale jde o léčbu komplexní.

Pokud je pacient staršího věku, pak by mu měla při vyhledávání odborníka pomoci rodina a blízcí či pečující služba.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here