Infekční oddělení si uleví. MZ ČR mění nemoci s izolací na klinice

0
624
infekcni
Ve FN Bulovka funguje Národní centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz. V něm se izolují a léčí pacienti s vysoce nebezpečnými nákazami či podezřeními na ně. Jde například o krvácivé horečky typu lassa, ebola nebo plicní mor. / Foto: FN Bulovka

S tuberkulózou, žloutenkami s výjimkou typu A či spalničkami se budou moci pacienti léčit i v domácí izolaci, nikoli na infekčním oddělení v nemocnici. O místě léčby ale rozhodne vždy lékař a hygiena s ohledem na infekční pacienty.

Změny ve výčtu infekčních onemocnění, se kterými se musí pacient povinně léčit na nemocničním lůžku infekčního oddělení, navrhlo úpravou vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR].

„Nově bude také umožněno poskytovateli zdravotních služeb ve spolupráci s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví na základně zhodnocení míry rizika dalšího šíření nákazy upustit od povinné izolace ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče u vyjmenovaných infekčních onemocnění, a umožnit tak nemocné osobě strávit tuto izolaci ve vlastním sociálním prostředí,” píše se v ministerském dokumentu.

U části nemocí tak bude hospitalizace na nemocničním lůžku dále nutná. U ostatních v seznamu bude na samotném zvážení lékaře a krajské hygienické stanice.

„Touto změnou dochází k zohlednění připomínek odborných lékařských společností a zefektivnění využití lůžek na infekčních a dermatovenerologických odděleních a odděleních tuberkulózy,” řekl ke změnám mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Infekční onemocnění s povinnou léčbou
Vždy hospitalizace na infekčním oddělení Hospitalizace či domácí izolace podle rozhodnutí lékaře a KHS
antrax donovanóza
hemoragické horečky kapavka
cholera Lymphogranuloma venereum
infekce CNS mezilidsky přenosné opičí neštovice
MERS, SARS, ptačí chřipka pertuse v akutním stádiu
mor spalničky
paratyfus syfilis v I. a II. stadiu
přenosná dětská obrna syfilis latens recens
ricketsiózy plicní forma tuberkulózy
trachom ulcus molle
břšní tyfus úplavice amébová
virová hepatitida A úplavice bacilární
záškrt virové hepatitidy B, C, D a E
plicní forma tuberkulózy [pokud není možná domácí izolace] onemocnění vyvolané Shiga toxin-produkující E. coli
další nově vznikající infekce dle doporučení ECDC a WHO

[Zdroj: Návrh MZ ČR]

Zároveň bude mít podle něj možnost strávit povinnou izolaci doma pozitivní psychické dopady na nemocné, zejména na děti.

Po změně vyhlášky volají specialisté roky

Na nutnost změny v přístupu léčby některých pacientů s infekčními nemocemi dlouhodobě upozorňovali především plicní lékaři. Podle nich zůstávají například pacienti s tuberkulózou [TBC] v nemocnicích i v době, kdy už nejsou pro své okolí nebezpeční, tedy nakažliví.

„Na západ od nás je pouští domů a kontrolují pouze, zda dodržují léčbu, zdržují se doma a nosí roušku. Žádná z těchto vyspělých zemí nemá s vyšším výskytem tuberkulózy problém,“ popsal nedávno přístup k léčbě ve vyspělejších regionech přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy ve Fakultní nemocnici v Brně a předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním doc. Milan Sova.

Ošetřujícím lékařům mohou tito pacienti třeba přes aplikaci typu WhatsApp posílat video dokládající užívání léků.

„Někteří pacienti [s TBC] jenom hubnou, jsou unavení, slabí nebo trpí nočními poty,“ doplnil jeho slova doc. Vladimír Koblížek, vědecký sekretář ČPFS.

Pacientů s odolnou TBC v ČR přibývá. Lékaři žádají nová centra

Tuberkulóza podle něj není chřipka. Pokud lidé po vdechnutí tuberkulózních bacilů mají dobrou imunitu, nemusí se vůbec nakazit. Jejich organismus se s bacilem vypořádá. Riziko infekce vzrůstá ve chvíli, kdy stráví s vykašlávajícím pacientem několik hodin nebo spíše dnů v uzavřené místnosti.

Patnáct nemocí s povinnou izolací v nemocnici

V aktualizovaném seznamu, který je přílohou vyhlášky, je patnáct nemocí, u nichž je izolace na nemocničním infekčním oddělení povinná. U dalších čtrnácti nemocí mohou lékaři nařídit domácí izolaci [viz tabulka výše]. Nově by tak nemusela být nemocniční izolace nutná například u žloutenky, spalniček, úplavice nebo syfilidy. U opičích neštovic, které jsou nově také v seznamu, se už většina ze zhruba 70 českých pacientů léčila doma.

„Snahou je maximum léčby přesunout do segmentu ambulantní zdravotní péče. Léčbu za hospitalizace tak přenechat pro infekční onemocnění s těžkým průběhem nebo pro nákazy se závažným dopadem na veřejné zdraví,” píše se ve vyhlášce.

WHO se obává šíření horečky dengue kvůli změnám klimatu

V seznamu nemocí, jejichž léčba je povinná, bylo dosud 20 bodů, například cholera, mor, záškrt, úplavice nebo syfilis, a obecně formulované “další infekce podléhající hlášení Světové zdravotnické organizaci”. Nově má seznam více konkrétních nemocí. Přibyly v něm například spalničky, černý kašel v akutním stadiu nebo kapavka a další pohlavně přenosné infekce.

Vyhláška mimo to mění způsob hlášení infekčních chorob do registrů. Nově bude povinně v elektronické podobně jako lékaři hlásili případy pozitivních testů na covid-19. Zároveň zdravotníci na žádance na test vzorku rovnou uvedenou telefonní číslo pacienta, aby ho mohl kontaktovat přímo epidemiolog z hygienické stanice. Znalost telefonního čísla celý systém výrazně zrychlí. Zároveň sníží počet osob, které s výsledkem vyšetření budou v kontaktu, píše se v ministerském materiálu.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here