Komora zubních techniků dostala od ÚOHS pokutu 288 tisíc Kč

0
4161
komora_zubnich_techniku
Foto: Pixabay.com

Za výzvy ke zvyšování cen a zveřejňování ceníků výrobků potrestal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] Komoru zubních techniků ČR [KZT ČR] pokutou 288 000 korun. Komora přistoupila na narovnání.

Vyměřená pokuta je pravomocná a KZT ČR ji musí zaplatit. O procesu ÚOHS informuje v tiskové zprávě. Vedení Komory podle antimonopolního úřadu porušila zákon o hospodářské soutěži tím, že od března 2011 do července 2022 vydávala ceníky stomatologických výrobků, které zveřejňovala na svých internetových stránkách a ve svém magazínu. Přičemž vyzývala své členy ke zvyšování cen.

„Dopustila se tak zakázaného cenového rozhodnutí, které mělo za cíl narušení hospodářské soutěže a vedlo k narušení hospodářské soutěže na trhu výroby stomatologických výrobků na území České republiky,“ popisuje ÚOHS.

Kromě zákazu zmiňovaného jednání a uložené pokuty antimonopolní úřad Komoře nařídil, aby do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí informovala všechny své členy o verdiktu Úřadu. Stejně tak o zákazu cenových ujednání ve sdružení soutěžitelů, píše ÚOHS.

Komora zubních techniků přistoupila na narovnání

Původně Úřad vyměřil Komoře pokutu ve výši 400 tisíc korun. Při jejím stanovování zohlednil, že Komora dodržování cen nekontrolovala ani nevymáhala. Podle jejích ceníků měl postupovat jen zanedbatelný počet členů. Tuto pokutu ÚOHS později snížil, protože Komora ještě v době správního řízení všechny problematické dokumenty ze svých internetových stránek odstranila. A tím splnila i podmínky pro proceduru narovnání. To znamená, že se k přečinu přiznala a aktivně s úřadem spolupracovala.

Zveřejňování ceníků ze strany oborových sdružení jako porušení pravidel pro férovou hospodářskou soutěž řeší zástupci ÚOHS docela často. I proto dlouhodobě a opakovaně upozorňují, že oborová sdružení nesmí zveřejňovat přesné ceníky. Ale ani komentovat plánovanou tvorbu cen, tedy jejich zvyšování, nebo naopak snižování.

Veřejný komentář k cenám mohou zástupci oborových svazů zveřejňovat teprve až po samotné úpravě cen, kdy mohou uvést i vysvětlení případných příčin úpravy.

AVEL dostal pokutu od ÚOHS za protisoutěžní jednání

Komora zubních techniků ČR je profesní, stavovský a dobrovolný občanský spolek s právní subjektivitou. Komora vznikla v roce 2009 sloučením tří organizací. A sice Unií zubních techniků, Společenstva zubních techniků a společností Ortotech.

Spolek je otevřen všem zubním technikům a asistentům zubních techniků České republiky. Ve své činnosti podporuje odbornost výkonu povolání zubních techniků a způsob jeho vykonávání v souladu s obecně závaznými předpisy a etikou. Podporuje profesní zájmy svých členů a vyjadřuje se k legislativním návrhům týkajících se oboru.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here