Platba za pojištěnce státu příští rok vzroste o 185 Kč na 2 085 Kč

0
327
pojistence
Foto: Pixabay.com

Za státního pojištěnce zaplatí stát od ledna 2024 na zdravotní pojištění měsíčně 2 085 korun. To je oproti letošku, kdy měsíčně odvádí 1 900 korun, nárůst o 185 korun. Prvně se v praxi uplatní automatická valorizace plateb za státní pojištěnce.

Navýšení platby na zdravotní pojištění za státní pojištěnce o 185 korun na 2 085 korun od příštího roku uvádí vládní návrh předložený Ministerstvem financí ČR [MF ČR]. Návrh resort odeslal do připomínkového řízení.

„Podle § 3c zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění […] se vyměřovací základ pojistného na zdravotní pojištění hrazené státem za osoby, za které zdravotní pojištění hradí stát, od 1. ledna kalendářního roku vždy zvyšuje o součet růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy,“ píše MF ČR v předkládací zprávě.

Konkrétní částku zvýšeného vyměřovacího základu pak má vláda povinnost uveřejnit vždy nejpozději do 30. září kalendářního roku, který předchází roku, na který se částka zvyšuje.

Dopady na státní rozpočet vyčísluje ministerstvo po zohlednění meziroční inflace ve výši 9,7 procenta na 13,5 miliardy korun.

Tento dopad je kalkulován na základě predikce počtu státních pojištěnců [6 099 249]. A měsíční částky za jednoho pojištěnce ve výši 2085 Kč,“ píše ministerstvo.

Na „své“ pojištěnce stát příští rok odvede 152,6 mld. Kč

Celková platba ze státního rozpočtu na státní pojištěnce po navýšení od ledna 2024 dostáhne v témže roce 152,6 miliardy korun.

Navýšení plateb státu na zdravotní pojištění za neaktivní část populace, jako jsou senioři, ženy na rodičovské dovolené, děti, denní studenti, azylanti, vězni, lidé evidovaní na úřadech práce, ukrajinští uprchlíci a další, podle valorizačního vzorce potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS] již na červencovém sněmovním rozpočtovém výboru. Před poslanci výboru ministr rovněž potvrdil, že kabinet rozhodl i o tom, že se v příštím roce nesníží platy státních zaměstnanců v tarifech. Jak původně vláda avizovala při představování úsporného balíku.

„Nebudeme měnit tarifní platy, to by musel někdo navrhnout. A nebudeme měnit zákon o platbě za státní pojištěnce. To by také musel někdo navrhnout,“ vyslovil se jasně na jednání rozpočtového výboru ministr Stanjura.

Platby za pojištěnce státu se zvalorizují, potvrdil Stanjura

Letos platí stát za každého „svého“ pojištěnce zdravotním pojišťovnám 1 900 korun měsíčně. Podle již loni schválené automatické valorizace těchto plateb se od ledna 2024 vůbec poprvé tato částka navýší obdobně jako u současných penzí. Tedy podle růstu spotřebitelských cen a o polovinu růstu reálné mzdy [důchody nově porostou jen o třetinu reálných mezd, pozn. red.].

Dodejme, že podle tohoto modelu se měly platby státu za pojištěnce zvedat již od letošního ledna. Nicméně vláda platnost novinky posunula na leden 2024. Zdravotní pojišťovny tak letos v důsledku posunu valorizace plateb na pojištěnce státu inkasují zhruba o 14 miliard korun méně.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here