Za léky ČPZP vrací svým klientům téměř 44 milionů korun

0
182
klientum
Ilustrační foto: Pixabay.com

Za doplatky na léky vrátí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] svým klientům do konce srpna celkem 43,9 milionu korun. Jde o doplatky na léky u klientů, kteří v první polovině letošního roku překročili zákonem stanovený limit.

V meziročním srovnání se vracená částka za doplatky na léky u klientů pojišťovny zvýšila o 9,2 milionu korun. A vzrostl i počet klientů s přeplatky, a to meziročně o 8 718 na 45 943. Přeplatky nad limit regulačních poplatků a doplatků za léky se vypočítávají a vracejí pojištěncům za každé kalendářní čtvrtletí. Tedy čtyřikrát do roka.

„Pokud klientovi vznikne nárok na přeplatek, částku mu jeho zdravotní pojišťovna zasílá automaticky,“ upozorňují zástupci ČPZP.

V srpnu se tak lidem posílají přeplatky za 2. čtvrtletí. V ČPZP se týkají 42 499 pojištěnců, jež za druhé letošní čtvrtletí dostanou v souhrnu 32,831 milionu korun. Každému pojištěnci, který dosáhne na přeplatek, tak vrátí ČPZP v průměru 772 koruny. Nejvyšší vrácený přeplatek za 2. čtvrtletí 2023 překročil hranici 17 000 korun.

„Mnoha pojištěnců se dotkl vysoký přeplatek, který vracíme i z toho důvodu, že opakovací recept s předpisem léčivých přípravků na delší dobu, například na půl roku, maximálně však na jeden rok, jim byl vydán v lékárně najednou namísto postupné expedice,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Ne každý eRecept platí čtrnáct dnů

Pacient pak odchází s velkým množstvím léků domů. Výhodou pro něj je, že nemusí obvykle každé tři měsíce pro léky do lékárny.

„Nárazový vyšší přeplatek tedy může vzniknout i například okamžitým výdejem celého opakovacího receptu, který byl předepsán na dobu delší než obvyklé tři měsíce,“ dodává mluvčí pojišťovny.

Doplatky pojišťovny vrací klientům automaticky

Částku nad limit posílají zdravotní pojišťovny klientům na bankovní účet pojištěnce, pokud ho mají u pojišťovny zaregistrovaný. Anebo složenkou na evidovanou adresu. O chystaném vrácení přeplatku klienty pojišťovny informují dopisem.

Zdravotní pojišťovny vracejí peníze na doplatky za léky svým klientům od roku 2008, kdy byl ochranný limit zaveden. Do ochranného limitu regulačních poplatků se započítávají pouze doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Roční limit pro dospělého pojištěnce zákon stanoví na 5 tisíc korun. Pro děti do 18 let a pro seniory nad 65 let činí limit jeden tisíc korun. Pojištěnci starší 70 let a invalidní důchodci doplácí za léky ročně nanejvýš pět set korun. A invalidní důchodci musí pojišťovně rozhodnutí o invaliditě vždy předem doložit.

Léky zdraží. Vláda je zdaní 12% namísto 10% DPH

V případě úmrtí pojištěnce, u kterého zdravotní pojišťovna eviduje vratitelný přeplatek za léky či potraviny pro zvláštní lékařské účely, tuto částku zdravotní pojišťovna automaticky přihlásí do řízení o pozůstalosti. S ohledem na tuto skutečnost pozůstalí nemusí být ve věci zjišťování a oznamování částky ve vztahu k řízení o pozůstalosti sami aktivní.

Konkrétně klienti ČPZP si mohou své výdaje za léky kdykoli zkontrolovat v osobním účtu. Výpis jim zdravotní pojišťovna bezplatně zasílá na vyžádání maximálně jednou ročně. Ke svým údajům se klienti ČPZP mohou dostat bez omezení přístupu, pokud si zřídí přístup do elektronické přepážky nebo si stáhnou aplikaci Zdraví v mobilu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here