Ne každý eRecept platí čtrnáct dnů

0
1446
eRecept
Foto: ČLnK

Elektronicky vydaný recept neboli eRecept platí čtrnáct dnů. Lékař jej může vystavit i na delší dobu, nejdéle na jeden rok. Existují ale i další typy eReceptů s jinou platností. Například opakovací recept či eRecept z pohotovosti.

Většinu eReceptů vystaví lékaři se standardní platností čtrnácti dnů, kdy se tato doba počítá ode dne následujícího po dni jeho vystavení. Lékař je však oprávněn vystavit elektronický recept i s prodlouženou dobou platnosti, nanejvýš na dobu jednoho roku. Určitá specifika pak ale mají eRecepty vystavené na pohotovosti nebo takzvaný opakovací recept, který lékaři předepisují obvykle chronicky nemocným pacientům užívajícím léky dlouhodobě.

„Recept s příznakem „Neodkladná péče“ nebo „Pohotovost“ má platnost nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení,“ přibližuje platnost eReceptu vystaveného na pohotovosti či urgentním příjmu mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Příkladem uveďme, že pohotovostní službou v neděli vystavený eRecept je platný do následující pondělní půlnoci.

Lékař prodlouží platnost eReceptu až na jeden rok

Ošetřující lékaři v praxi především pacientům užívajícím léky pravidelně a dlouhodobě vystavují opakovací recept. U něj platnost podle mluvčí pojišťovny vyprší po šesti měsících. Doba platnosti počíná běžet už dnem jeho vystavení. Pokud tedy lékař neupraví platnost eReceptu jinak, opět maximálně na dobu jednoho roku.

Především v letošní sezoně respiračních nemocí se pacienti v lékárnách setkávali se situacemi, kdy jim farmaceut nevydal předepsaný lék kvůli jeho nedostupnosti v požadovaném množství. Lékárník pak může pomocí odeslání požadavku do systému eRecept prodloužit dobu platnosti receptu až o čtrnáct dnů.

Lékárníci nově načtou eRecepty z občanky i pasu

Lékárníci dlouhodobě upozorňují i na nutnost ošetření mimořádného výdeje léků na předpis lékárníkem. Což by podle nich řešilo neustále se opakující situace, kdy se především pacienti s chronickými nemocemi nemohou spojit s ošetřujícím lékařem a zůstávají bez medikace.

Situaci by tak podle nich vyřešilo rozšíření jejich kompetencí, kdy by mohli vybraným pacientům léky na předpis mimořádně vydat.

Lékárník by vydal v jasně definované situaci chronicky užívaný lék na dobu nezbytně nutnou přímo v lékárně. A to vždy po kontrole lékového záznamu pacienta. Takto to už funguje v mnoha evropských zemích,“ popsal návrh prezident České lékárnické komory [ČLnK] Aleš Krebs.

„My nyní pracujeme na celé té koncepci. Až ji budeme mít, tak ji předložíme,“ dodal.

Ve svých návrzích se lékárníci odvolávají na výsledky průzkumu. Podle nich 17 procent populace zná situaci, kdy nedostane předepsaný lék, protože nemá recept kvůli nedostupnosti ošetřujícího lékaře. V takovém případě více než 90 procent respondentů souhlasí s možností výdeje léku od lékárníka.

„Zkuste si dnes zavolat ke svému lékaři,“ konstatoval v této souvislosti viceprezident ČLnK Martin Kopecký s tím, že realita je taková, že se mu nejspíš „nedovoláte“.

Takové situace nejsou podle lékárníků v praxi žádná výjimka. Pravidelně je řeší hlavně o prázdninách, v době dovolených a vánočních svátcích. Pacientům lékárník za stávající situace nemůže daný lék bez předložení předpisu vydat a pacient si pro něj musí například na pohotovost nebo k jinému lékaři. Po změně by mohl lékárník ve výjimečných případech lék vydat nouzově.

Léky se vydávají už jen na eRecept

Ale zpátky k eReceptu a době jeho platnosti. Elektronicky recepty lékaři vystavují povinně od ledna 2018. Systém spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Veškeré elektronicky vystavené recepty se ukládají do takzvaného Centrálního úložiště elektronických receptů. To s pomocí vygenerovaného unikátního dvanáctimístného identifikátoru, který se skládá z kombinace čísel a písmen. Elektronický recept je rovněž opatřený čárovým kódem, díky kterému si jej lékárník pomocí čtečky načte a pacientovi i vydá.

Od lékaře může mimo eRecept v elektronické podobě pacient dostat ještě vytištěný papír. Jde o takzvanou papírovou průvodku elektronického receptu, nikoli však papírový recept.

„Průvodka obvykle obsahuje všechny údaje uvedené v elektronickém receptu, nesmí však obsahovat razítko a podpis lékaře,“ upozorňuje Viktorie Plívová s tím, že obojí nahrazuje identifikátor a QR kód.

eOčkování je u ledu. Veškerá očkování se zapíší do ISIN

Identifikátor eReceptu tak pacient dostává i vystavením papírové průvodky. Kromě povinných údajů na ni lékař doplní další informace, které pacient potřebuje znát. Například název léčivého přípravku a jeho dávkování. Průvodku může lékař odeslat i na e-mailovou adresu pacienta, včetně doplňujících údajů. Potřebný identifikátor obdrží pacient i odesláním eReceptu pomocí aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta. A zřejmě nejčastěji si jej pacient nechává zaslat SMS zprávou do svého chytrého telefonu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here