EK navrhla celounijní průkazy pro zdravotně postižené

0
1094
zdravotne_postizene
Ilustrační foto: Pixabay.com

Lidé se zdravotním hendikepem se dočkají jednotného evropského průkazu zdravotně postižené osoby. Ten bude platit ve všech státech EU. Stejně tak Evropská komise schválila [6.9.] Evropskou parkovací kartu pro hendikepované.

Návrh na standardizovaný Evropský průkaz zdravotně postižené osoby a Evropský parkovací průkaz pro tutéž skupinu osob s platností pro všechny členské státy Evropské unie ve středu [6.9.] schválila Evropská komise. Nyní čeká normu jednání v Evropském parlamentu a Radě.

„Práva osob se zdravotním postižením nesmí končit na státních hranicích. Chceme lidem se zdravotním postižením usnadnit cestování a evropský průkaz zdravotně postižených a vylepšený evropský parkovací průkaz by jim měly odstranit některé překážky,“ řekla k novému návrhu eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

Unijní průkaz pro zdravotně postižené

Obě karty podle Jourové přispějí k tomu, aby se lidem se zdravotním hendikepem dostalo ve všech unijních státech stejnému zacházení. A mohli parkovat na místech pro invalidy stejně jako ve své domovské zemi.

V současné době se totiž zdravotně postižení za hranicemi své vlasti potýkají s tím, že místní samosprávy daná osvědčení neuznávají. Po zavedení jednotné standardizované karty jak na parkování [vizualizace karty vlevo, zdroj: EK], tak pro osoby se zdravotním hendikepem by mohli tito lidé stejně a bez problémů v celé EU využívat například slevy na vstupném do muzeí a galerií. Dále do zábavních parků a na slevy ve veřejné dopravě. Otevřely by se jim i služby osobní asistence. Vylepšená parkovací karta by jim pak umožnila bez překážek zaparkovat na přednostních místech pro invalidní osoby.

„Evropský průkaz zdravotního postižení [vizualizace průkazu vpravo, zdroj: EK] bude sloužit jako uznávaný doklad o zdravotním postižení v celé EU, který zajistí rovný přístup ke zvláštním podmínkám a preferenčnímu zacházení ve veřejných a soukromých službách,“ uvádí zástupci evropské exekutivy.

Oba průkazy budou vydávat vnitrostátní orgány a stanou se doplňující službou stávajících vnitrostátních průkazek nebo osvědčení. V České republice jde o následující průkazy:

  • TP – tělesně postižený,
  • ZTP – zvlášť tělesně postižený,
  • ZTP/P – zvlášť tělesně postižený s průvodcem.

Díky těmto průkazům jejich majitelé čerpají slevy a výhody. A jsou na ně navázány i některé sociální příspěvky. Průkazy vydávají pobočky úřadů práce.

Země EU karty vydají ve fyzické i digitální verzi

Fungování jednotného evropského průkazu pro postižené si Evropské komise [EK] odzkoušela v praxi v letech 2016 až 2018 na pilotním projektu v osmi unijních zemích. A to v Belgii, na Kypru, v Estonsku, Finsku, Itálii, na Maltě, v Rumunsku a Slovinsku.

Ve svém návrhu zohlednila i výsledky nedávného průzkumu veřejného mínění, který zahrnuje přes 3 300 odpovědí na otázky týkající se jednotného evropského průkazu pro postižené a jednotné parkovací karty. Ze zmíněných 3 300 odpovědí jich téměř 78 procent připadalo na osoby se zdravotním hendikepem.

Současný návrh EK ukládá národním institucím vydávat obě karty lidem se zdravotním hendikepem ve fyzické i digitální podobě. Poté, kdy současný evropský návrh projde evropským legislativním procesem budou mít na implementaci směrnice do vnitrostátních předpisů členské státy 18 měsíců.

Zavedení jednotného unijního parkovacího průkazu stejně jako průkazu zdravotně postižených je součástí Strategie EU pro práva osob se zdravotním postižením 2021–2030.

Návrh je rovněž v souladu se zásadami rovných příležitostí a začlenění osob se zdravotním postižením z Evropského pilíře sociálních práv.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here