Kratom a zákony: Srovnání přístupů v různých koutech světa

0
487
kratom
Foto: Freepik.com

Na konci letošního srpna došlo k vládnímu ohlášení novely vztahující se na nákup, prodej a přechovávání kratomu a dalších psychoaktivních látek jako CBD a HHC. Český přístup přitom někteří experti přirovnávají k dobře nastaveným trendům podobně jako v případě pravidel pro užívání léčebného konopí.

Kratom vláda zařadila na seznam psychomodulačních látek. Do tohoto seznamu patří i další látky ovlivňující psychický stav člověka – například CBD a HHC. Ministr Ivan Bartoš se přitom domnívá, že díky jeho vytvoření vláda bude schopna v budoucnu rychleji reagovat na nové látky na trhu.

Ani povolené, ani zakázané…

Zařazením na seznam psychomodulačních látek se kratom dostane mezi regulované látky. Omezení se týká především způsobu prodeje. V současnosti patří například oblíbený bílý kratom mezi sběratelské předměty, což v očích některých znevažuje jeho důležitost.

Spolu s novelou vznikne seznam dostupných psychoaktivních látek, jejichž prodej však bude vláda regulovat. Ochrání tím právě jejich uživatele. Prodejci mají s novelou povinnost uvádět účinky kratomu a jeho dávkování.

Kromě toho si vláda slibuje také regulaci mezi dětskými konzumenty. Z veřejného prostoru by měly například zmizet veřejné automaty s kratomem a prodej bude povolený pouze osobám starším osmnácti let stejně jako v případě tabákových výrobků.

Povolení kratomu ve světě

Přístup ostatních států ke kratomu je rozdílný. Například ve státech jihovýchodní Asie, odkud látka pochází, je kratom plně legální pouze v Indonésii a Thajsku. Ve druhém zmiňovaném ale až od roku 2022. Před tímto rokem byl na seznamu ilegálních látek.

Spojené státy, které dnes patří k předním odběratelům kratomu, regulují kratom na úrovni konkrétních států. Nutno ovšem podotknout, že na většině území Spojených států amerických je látka povolená.

Pro uživatele je ovšem důležité varování o užívání kratomu v zahraničí. Ačkoliv některé státy kratom povolily, platí zde regulace pro přechovávání a prodej. Pokud tedy uživatelé neznají právní úpravu daného státu, doporučuje se látce se vyhnout.

Jak je na tom kratom ve světě?
Slovensko Zakázaný
Švédsko Zakázaný
Itálie Zakázaný
Norsko Regulovaný
Rakousko Povolený pro osobní potřebu
Německo Legální za splnění určitých podmínek
Maďarsko Zcela legální
Nizozemský Zcela legální
Řecko Zcela legální
Albánie Zcela legální

Jak funguje kratom?

Prášek z rostliny Mitragyna speciosa obsahuje indolové alkaloidy mitragynin, 7-hydroxymitragynin a další. Ty po konzumaci, nejčastěji ve formě prášku rozpuštěného ve vodě, ovlivňují psychoaktivní systém člověka.

Účinky kratomu se liší podle užité dávky. V některých případech má látka tišící až sedativní účinky, v jiných zase nastávají stavy podobné euforii. V minulosti se látka podávala například jako dostupnější alternativa opia.

Prodejci očekávají pozitivní přístup

Jaký osud čeká kratom? Pro jeho uživatele je vše na dobré cestě. Státy postupně tuto látku legalizují. Velký krok udělalo v loňském roce právě Thajsko. Vývoz z této exotické země podle českých prodejců zapříčiní vyšší konkurenci, a tím pádem i větší tlak na kvalitu.

Pozitivní jsou také zkušenosti jeho uživatelů. I díky nim se psychoaktivní prášek dostává na seznamy legálních látek po celém světě. Dá se tedy předpokládat, že se s kratomem budeme v budoucnosti setkávat stále častěji.

–Adman’s Choice–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here