Lékaři připomínkovali zákoník práce, výhrad mají více

0
851
prace
Foto: Pixabay.com

Protestující lékaři vrátili Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR [MPSV] novelu zákoníku práce s připomínkami. Požadují delší volno po 24hodinové službě a vyšší kompenzace, respektive příplatky za tuto službu.   

Předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory [ČLK] Jan Přáda uvedl, že podle něj by mohli s ministerstvy dospět ke shodě. Pokud tedy resorty doplní jejich připomínky do návrhu zákoníku práce. S jeho platností se počítá od ledna 2024.

Současné znění návrhu novely je pro Sekci nepřijatelné. Negativně se k němu vyjádřil i spolek Mladí lékaři, další ze skupiny protestujících lékařů. Podle stanoviska jeho předsednictva i tato skupina mladých lékařů návrh novely odmítá. Tvrdí, že norma dostatečně neřeší volno po 24hodinové službě. A dále upozorňují, že takto dlouhá směna by podle nich měla mít speciální příplatek.

Ohlášený prosincový protest tak nadále trvá. Zhruba 6 000 lékařů chce od prosince přestat sloužit přesčasy, pokud se nezmění zákoník práce a nezvýší se jejich základní mzdy a platy.

Mladí lékaři žádají kompenzace za 24hodinové služby

Návrh novely zákoníku práce, který spolek zveřejnil, upravuje dvě oblasti, které lékařům ministři práce a zdravotnictví přislíbili vyřešit.

„Navrhovaná právní úprava obsahuje možnost až 24hodinového soustavného výkonu práce, který představuje kombinace směny […] a na ní ve výjimečných, nepředvídatelných a nahodilých situacích navazující práce přesčas,” píše se v odůvodnění návrhu.

Směna může podle zákona trvat maximálně 12 hodin. O na ni navazujících přesčasech zákon výslovně uvádí, že má jít o situace, kdy není možno práci v rozvrhu směn předem naplánovat a rozvrhnout. Novela ruší od října zavedených až 832 hodin dobrovolné přesčasové práce za rok tak, jak požadovali protestující lékaři.

Zástupci Sekce mladých lékařů ČLK si ve čtvrtek [26.10.] podle Přády při schůzce na MPSV upřesnili nejasnosti, které v návrhu viděli. Podle Přády není například jasný způsob vykazování a placení 24hodinových směn a podmínky následujícího volna.

„Z legislativního hlediska je šance, že by na tom mohla být shoda,” uvedl.

Vyšší platy už nežádají jen lékaři, ale i sestry. I ty hrozí protesty

Na druhou stranu ale kritizoval to, že na připomínkování návrhu a jeho konzultaci s právníky měli lékaři jen jeden pracovní den. Později zástupci Sekce uvedli, že novela vytváří právní rámec 24hodinový výkon práce, aniž by tuto odlišnost oproti práci jiných skupin zaměstnanců zdravotníkům kompenzovala.

„Závěrem jednání bylo, že s připomínkami všech zúčastněných budou seznámeni oba zodpovědní ministři. Není jisté, jestli o podobě návrhu zákona následně rozhodnou sami, nebo se v této věci sejdeme znovu,” napsali zástupci Sekce mladých lékařů ČLK.

Zákoník práce dobře neřeší volno za 24hodinové služby

Lékaři se pro výpovědi přesčasů od prosince rozhodli poté, kdy jim poslanci v zákoníku práce od října dvojnásobně navýšili počet možných přesčasových hodin za rok. V reakci požadovali návrat na původních 416 hodin ročně a společně s tím návrat možnosti sloužit 24hodinové služby avšak za vyšší příplatky. Současný zákon tyto služby zakazuje.

„Navrhované změny ostatně sami zaměstnanci ve zdravotnictví požadují a slibují si od nich výrazné zlepšení pracovních podmínek, well-beingu. Což se může zprostředkovaně projevit rovněž v kvalitě péče o pacienty,” píše se v odůvodnění k poslaneckému návrhu, který mají předložit poslanci a ministři Marian Jurečka [KDU-ČSL] a Vlastimil Válek [TOP 09].

S tím ale Mladí lékaři v prohlášení předsednictva nesouhlasí: „V legalizaci 24hodinových služeb vidíme rozpor v slaďování rodinného a profesního života a rozpor s principy příslušných evropských směrnic.“

Lékaři: Prosincový protest odvrátí navýšení základní mzdy

Soustavná 24hodinová služba je podle nich prokazatelně spojená s únavou a vyčerpáním zdravotníků, které mohou ohrožovat pacienty. A dlouhodobě ohrožuje na zdraví i samotné zdravotníky, uvedli.

Další podmínka: vyšší ochrana těhotných a rodičů s malými dětmi

Za nedostatečnou považují také úpravy podmínek volna navazujícího na takovou směnu. V odůvodnění se uvádí, že po směně musí následovat alespoň osmihodinový odpočinek. Je-li pak směna delší, třeba 22hodinová, musí se adekvátně prodloužit doba odpočinku.

„Daný zaměstnanec po skončení pracovní doby bude čerpat nepřetržitě alespoň 20 hodin denního odpočinku,” píše se v materiálu.

V odůvodnění se dále uvádí, že omezením limitu přesčasové práce se ve zdravotnictví mohou uspořit peníze. Toho, aby lékaři na novém systému neprodělali, se podle dřívějšího vyjádření předsedy Sekce mladých lékařů ČLK Přády obávali protestující lékaři. V nemocnicích pracuje podle dat ÚZIS asi 22 tisíc lékařů. Podle Sekce slouží přesčasy asi 13 tisíc z nich. Spolek mladých lékařů nyní požaduje, aby byly 24hodinové služby finančně zvýhodněné.

„Návrh nepředpokládá žádné další příplatky. To jest zůstávají pouze příplatky za práci v noci, o víkendu, ve svátek a případně za přesčas,” píší v prohlášení předsednictva Spolku.

Spolek Mladí lékaři má podle informací na webu asi tisícovku členů a asi 10 tisíc příznivců. Rovněž požadují v zákoně zakotvenou zvýšenou ochranu zaměstnanců pečujících o děti do jednoho roku věku, těhotných žen. A také pracujících na zkrácený úvazek, aby jim vedení oddělení 24hodinové služby nenařizovala sloužit.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here