Lékový trh v ČR není stabilní. A jen tak nebude, tvrdí ministerstvo

0
245
lekovy_trh
Foto: Archiv Zdravé Zprávy

„Lékový trh je stále nestabilní a poměrně dlouho asi ještě bude,“ popsal aktuální situaci náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Do zajištění kritických léků se podle něj proto již zapojila i Evropská komise.  

V oblasti dodávek penicilinu v tabletách se podle Dvořáčka dostáváme do běžné situace.  Poptávku po něm uspokojí běžné nikoli mimořádné nebo výjimečné dodávky z jiných evropských zemí. Taková situace už ale nepanuje u sirupů s antibiotiky, hlavně penicilinu. Zde je Česko stále ještě závislé na těchto mimořádných dodávkách ze zahraničí. Konkrétně se očekávají dodávky penicilinových sirupů ze Španělska a Švédska, uvedl Jakub Dvořáček.

„Dodávky těchto suspenzí jsou dostatečné, může ale docházet k jejich lokální nedostupnosti,“ upozornil na tiskové konferenci [26.10.] s tím, že není v možnostech resortu zajistit rovnoměrnou dostupnost těchto léků po celé zemi.

A to proto, že se stále čeká na přijetí novely zákona o léčivech. Veřejnost přesto ubezpečil, že naplánované objednávky včetně těch mimořádných plně pokryjí spotřebu. Jeho slova pak potvrdil prezident České lékárnické komory [ČLnK] Aleš Krebs.

„Situace se oproti předchozím obdobím zlepšila,“ řekl, ale i on zmínil možnou nedostupnost především antibiotických sirupů pro dětské pacienty v regionech.

„Většinu těchto situací ale dokážeme přímo v lékárně vyřešit,“ dodal.

Lékový trh řeší i jiné výpadky léků než penicilinu

Aleš Krebs přidal i praktickou radu. Při předepsání léku lékařem, hlavně pak antibiotika, by si jej měl pacient v lékárně vyzvednout co nejdříve. To proto, že v případě jeho výpadku se lékárník spojí s daným lékařem. A poradí se s ním o záměně za jiný lék se stejnou nebo podobnou účinnou látkou s ohledem na zdravotní stav a onemocnění pacienta.

Penicilin nyní ve formě suspense neboli sirupu ale není jediný lék, jehož nedostatek pracovní skupina na Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR] řeší nebo řešila. K přerušení dodávek dochází i u jiných léků. Nedávno například došlo k výpadku dodávek léku pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, diabetem a dalšími nemocemi.

Krebs: Léky mají být dostupné všem lékárnám a všem pacientům

V takových situacích se pracovní skupina MZ ČR odpovědná za lékovou dostupnost už nyní spojuje s konkrétní lékařskou odbornou společností. Společně hodnotí možnosti záměny léku za jiný se stejnou či podobou účinností. Pokud tady ani takový lék není, přichází na řadu jednání s farmaceutickými výrobci, distributory o dovozu léku z jiných unijních zemí, kde je léku dostatek.

Což podle Dvořáčka znamená, že lékový trh je nejen co do závozů penicilinu a jiných antibiotik, ale i jiných léků stále docela nestabilní. A dodal: „A poměrně dlouhou dobu asi ještě bude.“

Evropská komise zavádí sdílení informací o lécích

Situaci podle něj zlepší v Poslanecké sněmovně schvalovaná novela o léčivech, která je ve třetím čtení. Norma přinese resortu nástroje především pro zmírnění dopadů nedostatku léků na pacienta, tvrdí Dvořáček.

„To vše zprůhlední a usnadní cestu pacienta k danému léčivu,“ říká k novele.

Léky musí za pacientem, ne za lékárnou, říká náměstek ministra

V zajištění lepší dostupnosti kritických léků pak podle něj začala podnikat kroky i samotná Evropská komise [EK]. Připravila opatření ve formě takzvané mechanické solidarity. Díky IT systému se v ní zapojené unijní země budou informovat o nedostupnosti určitého léku. A země s jeho přebytkem ho budou moci nabídnout k dodání. Do tohoto nástroje se unijní země zapojují dobrovolně. Nyní je v něm sedmnáct unijních států.

Dalším z chystaných unijních nástrojů je vytvoření seznamu kritických léků. U nich se následně EK postará o jejich smluvní zajištění s jejich výrobci a distributory. Podle Dvořáčka už Komise Českou republiku oslovila s tím, aby jí dodala seznam důležitých léčivých přípravků.

„Už připravujeme seznam, který budeme s Evropskou unií sdílet,“ potvrdil Jakub Dvořáček s tím, že Evropa určitě potřebuje takový jednotný zdravotní systém stavět.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here