Protestující lékaři chtějí vyšší odměny pro všechny lékaře

0
652
protestujici_lekari
Foto: Pixabay.com

Protestující lékaři na středečním [8.11.] jednání s vedením Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] odmítli resortem navrhovaný růst platů a mezd od ledna 2024. Argumentují, že by se týkal pouze lékařů v přímo řízených nemocnicích.

„Ke shodě nedošlo při projednávání problematiky odměňování zdravotníků. Trváme na řešení, které doručí prostředky určené na zvýšení odměn všem lékařům,“ informoval na sociální síti Sekce mladých lékařů České lékařské komory [ČLK], která prosincový protest části nemocničních lékařů iniciuje.

Ministerstvo, které na jednání zastupoval vrchní ředitel Sekce legislativy a práva MZ ČR Radek Policar, představilo návrh, podle kterého by se mzdy a platy v přímo řízených nemocnicích navyšovaly v několika krocích.

„První navýšení platů v přímo řízených nemocnicích od 1. 1. 2024 (vč. úpravy postupů v rámci platových tříd). Finanční prostředky na pokrytí navýšení platů budou standardně čerpány z rozpočtu nemocnic. Tedy z příjmů z veřejného zdravotního pojištění a zůstatků na účtech,“ píše v návrhu MZ ČR.

K dalšímu navýšení odměňování lékařů by pak podle návrhu ministerstva mělo dojí od 1.1.2025. A to na základě splnění „Hegerova memoranda“, tedy podepsaného ujednání o růstu platů v roce 2011, kdy resort vedl Leoš Heger [TOP 09].

„Nejpozději od 1. 1. 2013 dosáhne plat lékaře v přímé úměře na dosažené kvalifikace a praxi 1,5násobku až 3násobku průměrné mzdy v národním hospodářství ČR vyhlášené ČSÚ za rok o dva roky předcházející,“ cituje ministerstvo ze zmíněného memoranda část upravující růst platů a mezd lékařů.

Protestující lékaři žádají více peněz pro všechny

Zároveň ministerstvo navrhlo jednotné nastavení “nepodkročitelné” výše platu či mzdy pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích. Ty by se odvíjely od kvalifikace a podle speciálního zákona o odměňování zdravotníků. Přičemž speciální zákon o odměňování zdravotníků, tedy nejen lékařů, slíbil Policar k 1. 1. 2025. Norma by řešila způsob odměňování všech zaměstnanců v akutní lůžkové péči.

Ministerstvem navrhovaný růst mezd a platů pro lékaře i postup považují zástupci protestujících lékařů za nepřijatelný. Argumentují, že se růst dotkne pouze lékařů z přímo řízených nemocnic, tedy fakultních zařízení.

„Proto nemůžeme akceptovat nabídku, která myslí pouze na přímo řízené nemocnice,“ informuje Sekce mladých lékařů ČLK.

Lékaři připomínkovali zákoník práce, výhrad mají více

Sekce si trvá na řešení, které zajistí vyšší příjmy všem lékařům. Obě strany se na středečním jednání dohodly na další schůzce v pondělí 13. listopadu. Do jednání se zapojí i zástupci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] a nově jmenovaní koordinátoři vzdělávání v přímo řízených nemocnicích.

Obě strany se shodly na změnách ve vzdělávání

Podle vyjádření protestujících lékařů na rozdíl od způsobu odměňování našly obě strany shodu na změnách v předatestačním vzdělávání lékařů. A také na úpravě pracovních podmínek v nemocnicích.

Na většině z nich panovala všeobecná shoda mezi navrhovateli i zástupci ČLK a odborových organizací působících ve zdravotnictví,“ uvádí Sekce mladých lékařů ČLK.

Vyšší platy už nežádají jen lékaři, ale i sestry. I ty hrozí protesty

V oblasti specializačního vzdělávání ministerstvo navrhuje určení koordinátora vzdělávání v každé přímo řízené nemocnici s akreditací pro vzdělávání. K čemuž již podle resortu i došlo. Do této oblasti se zapojí IPVZ. Do konce letošního roku MZ ČR zřídí jakési kontaktní místo, na které se budou lékaři v případě nedodržování podmínek pro vzdělávání obracet se stížnostmi. A nejpozději od ledna 2025 dojde podle MZ ČR k zákonnému zakotvení volna před zkouškou po základním kmeni a před atestační zkouškou.

„V prvním čtvrtletí 2024 budou zahájena pravidelná setkávání ke změnám ve vzdělávání lékařů. A dalších zdravotnických pracovníků – pregraduálním, postgraduálním a celoživotním,“ představil resort další z návrhů, který má lékařům zaručit prostor pro specializační vzdělávání.

Nejpozději do konce roku 2024 slíbil Policar zpracovat Národní plán pro lidské zdroje ve zdravotnictví. V dokumentu se ministerstvo zaměří na udržení a nábor zaměstnanců do oboru. Dále na budování nabídky, optimalizaci výkonnosti a další oblasti, které povedou k udržitelnému zdravotnictví.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here