ePoukaz slaví výročí, ale vzít si na něj více položek stále nejde

0
305
ePoukaz
Ilustrační foto: Freepik.com

Letos 2. ledna vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] miliontý elektronický poukaz ePoukaz na zdravotnické prostředky. Obdržel ho pacient v Brně. Podle SÚKLu jde o úspěch, protože ePoukazy zahájily provoz teprve předloni v květnu.

Elektronický ePoukaz doplňuje a dnes už i částečně nahrazuje papírové poukazy na zdravotnické pomůcky. Každý takový poukaz má unikátní devítimístný identifikátor a eviduje ho Centrální úložiště elektronických poukazů. To je součástí systému eRecept.

„Přestože je tato moderní služba pro vystavení a výdej ePoukazů stále dobrovolná a funguje v nepovinném režimu, tak její obliba neustále roste,“ uvedl pověřený ředitel lékového ústavu Jakub Velík.

ePoukaz podle něj oceňují jak pacienti, kteří dostávají poukazy na zdravotnické prostředky opakovaně, často bez nutnosti navštívit svého ošetřujícího lékaře, tak i samotní lékaři, lékárnici, výdejny zdravotnických pomůcek a zdravotní pojišťovny. Mezi často předepisované zdravotnické pomůcky prostřednictvím ePoukazu patří hygienické potřeby nebo zařízení pro měření hladiny cukru v krvi.

„Elektronické poukazy usnadňují práci nejenom všem ve zdravotnictví, šetří čas i pacientům,“ chválí systém Jakub Velík.

Upozorňuje na to, že SÚKL loni v listopadu spustil Registr mandátů [více níže, pozn. red.]. To je další významná komponenta systému eRecept. Přičemž rok 2024 má být pro celý tento systém zlomový. Lékový ústav totiž očekává překročení hranice 500 milionů vystavených eReceptů.

O systému eRecept a ePoukaz

Velík potvrdil i to, že rozšiřování systému eRecept pokračuje. V roce 2022 došlo na jeho rozšíření o modul ePoukaz, loni pak zahájil přeshraniční eRecept pro vyzvednutí léčiv ve vybraných zemích EU a již zmíněný Registr mandátů. Tato služba pomáhá třeba pacientům s omezenou pohyblivostí nebo seniorům, kterým může vyzvednout léky a zdravotnické prostředky jakákoliv pověřená osoba. Zmocnitel, pacient, se může nechat zastupovat zmocněncem v těchto oblastech:

  • eRecept
  • eOčkování
  • ePoukaz
  • Správa souhlasů

Zmocnění nastaví prostřednictvím webové stránky či mobilní aplikace pro pacienty. Ta je k dispozici na Google Play a App Store. Zmocnit třetí osobu lze zasláním vyplněného formuláře pomocí datové schránky zmocnitele do datové schránky SÚKL [qwfai2m]. Anebo zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem zmocnitele na adresu sídla SÚKL [více zde].

„Zvolíte-li odeslání vyplněného formuláře v listinné podobě prostřednictvím pošty, je nutné jej opatřit úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Je možné využít kontaktní místo veřejné správy CzechPoint nebo notáře či notářský úřad nebo obecní úřad,“ uvádí na svých stránkách SÚKL a přidává i adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Pokud žadatel neobdrží odpověď od SÚKL do 30 dnů od přijetí požadavku, může žádost považovat za vyřízenou.

ePoukaz mohl začít fungovat již dříve

Jak už bylo řečeno, SÚKL spustil ePoukaz 1. května 2022. I tak ale tato funkcionalita přišla později, než skutečně mohla. Za zdržením stálo tehdejší vedení Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR], které se zpozdilo s přípravou vyhlášky nutné k ostrému startu ePoukazu. Nakonec i resort zabral a ePoukaz se dostal do ostrého provozu.

Jak v té době pro Zdravé Zprávy uvedla tehdejší šéfka SÚKL Irena Storová, lékový ústav se snažil o to, aby předepisování a vydávání zdravotnických prostředků bylo co nejjednodušší. To znamená, že se snažil maximálně využít stávající funkcionality zavedeného systému eRecept. Ten totiž lékaři, lékárníci, zdravotní pojišťovny i pacienti v praxi už dobře znají.

Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na ředitele SÚKL

Na elektronický ePoukaz lze předepsat vždy jen jeden zdravotnický prostředek. Tedy jednu položku [kód] z číselníku zdravotnických prostředků. SÚKL v době jeho zavedení tvrdil, že počítá i se situací, aby šlo na jeden poukaz předepsat více souvisejících položek. Například sluchadlo a příslušenství nebo vozík a příslušenství. Dosud se tomu ale nestalo. Jak dnes redakci potvrdili pracovníci call linky ústavu, více kódů jeden ePoukaz stále nepřijímá.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here