Čeští biskupové schválili žehnání párům stejného pohlaví

2
2275
zehnani
Foto: Freepik.com

Žehnání párům stejného pohlaví přijala ve společném stanovisku, které vychází z dokumentu Vatikánu, i Česká biskupská konference. Obřad se ale nesmí podobat sňatku a požehnání kněz neuděluje před oltářem a ani v liturgickém oděvu.

O přijetí dokumentu informuje ve zprávě Česká biskupská konference [ČBK]. Pastorační pokyny pro požehnání lidem žijícím v “neregulérních partnerských vztazích”, jak je definuje ČBK, vycházejí z prosincového dokumentu Vatikánu, který schválil papež František. Papež svým vyjádřením sice otevřel možnost žehnat párům v “neuspořádané situaci”, tedy žijícím mimo manželství nebo stejnopohlavním párům. Katolická církev pak nadále tyto svazky neuznává a nepovažuje je za manželství rovnocenné.

„Požehnání se uděluje osobám, a to tak, aby se předešlo i zdání, že jde o schvalování, legalizaci nebo postavení tohoto požehnání na úroveň svátostného manželství,” píší zástupci ČBK v pokynech.

V Česku již delší dobu oficiálně žehnají svazkům stejnopohlavních párů, pokud o to požádají, faráři a farářky Českobratrské církve evangelické [ČCE]. Ta je v Česku po katolické druhou největší církví a zároveň nejpočetnější protestantskou církví.

Žehnání stejnopohlavním párům má být stručné

Manželství je podle katolické církve posvátné a výlučně svazkem muže a ženy. Žehnání jiným párům však kněžím Vatikán povolil s odůvodněním, že ho považuje za “prosbu Bohu”. Obřad se nesmí podobat sňatku, zdůrazňují zástupci církve.

Požehnání není podle stanoviska liturgickým požehnáním, a proto se neuděluje v rámci liturgie ani v liturgickém oděvu. Současně ho kněz neuděluje před oltářem nebo “na důležitém místě v posvátné budově”. A tak nemůže být součástí civilního sňatku.

Biskupové varují před ideologií genderu i degradací rodiny

Pastorační požehnání, jehož smyslem je snaha o spásu každého člověka, má být podle dokumentu stručné, formou jednoduché modlitby. Ceremonie může být zakončena znamením kříže nad každou z osob. Pokud žadatelé o požehnání s výše uvedeným smyslem požehnání nesouhlasí, kněží jim požehnání neudělí a zahrnou je do svých modliteb.

„Máme naději, že tento otevřený a laskavý přístup církve pomůže mnoha lidem k tomu, aby hlouběji přemýšleli nad svou situací a dospěli k rozhodnutí nově vykročit do života po cestách, které jsou v souladu se zásadami evangelia,” vysvětlují biskupové.

Dokument s lnázvem Fiducia Supplicans

Dokument s latinským názvem Fiducia Supplicans vypracovalo vatikánské Dikasterium pro nauku víry, které se zabývá teologickými a liturgickými záležitostmi. A podepsal ho papež František. Ceremonie žehnání párům žijícím mimo manželství podle dokumentu takí nesmí napodobovat obřad sňatku. Nicméně Vatikán kněžím ponechává relativně velkou volnost ohledně toho, zda žehnání těmto osobám udělit a jakým způsobem. Mimo jiné ale jasně zakazuje, aby se pastorační žehnání uskutečnilo v souvislosti s civilním obřadem.

Smrt není prohra, říká sekretář ČBK Stanislav Přibyl

Reakce na vatikánské stanovisko se i mezi kněžími různily, často ho provázely velmi emotivní reakce. Papež k těmto sporům poznamenal, že víra nemá potvrzovat “pohodlné náboženské jistoty”. V tradičním předvánočním poselství adresovaném církevním hodnostářům papež František varoval před přílišným lpěním na “zkostnatělé ideologii”. Právě takové postoje podle papeže brání církvi posouvat se vpřed.

–RED/ČTK–

2 KOMENTÁŘE

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here