Termíny podání Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu se blíží

0
1755
Prehledu_OSVC
Foto: Freepik.com

Přehled o výši daňového základu podávají osoby samostatně výdělečně činné své zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měly podat daňové přiznání finančnímu úřadu. Nedoplatek hradí do osmi dnů od podání.

Stejně jako se přibližují termíny, do kdy musí osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] podat finančnímu úřadu daňová přiznání za rok 2023, tak se jim blíží i nejzazší termíny pro odevzdání Přehledu o výši daňového základu. Nicméně ale neplatí jeden pevně stanovený termín pro odevzdání Přehledu zdravotní pojišťovně pro všechny živnostníky.

„Termíny pro podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ zdravotní pojišťovně se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání,“ upozorňuje tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Nejpozději tak OSVČ odevzdávají s odvoláním na znění zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění [č. 592/1992 Sb.] Přehledy do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání.

Termíny podání Přehledu OSVČ za rok 2023

V Přehledu se živnostníkům po uvedení příjmů a výdajů za předchozí kalendářní rok [2023] vypočte daňový základ. Podle něj se jim i dopočtou povinně splatné zálohy za předchozí rok. Čímž jim v Přehledu vznikne buď nedoplatek, nebo naopak přeplatek na pojistném na zdravotní pojištění. Stejně tak se jim dnes již i z interaktivního formuláře, který nabízejí na svých webových stránkách všechny zdravotní pojišťovny, vypočte výše měsíční zálohy pro aktuální kalendářní rok, tedy letošek.

Termíny podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ za rok 2023

  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2023 – do 8. 4. 2024
  • OSVČ, jimž nezpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce – do 2. 5. 2024
  • OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 2. 4. 2024 a následně ho do 2. 5. 2024 podaly elektronicky – do 3. 6. 2024
  • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce – do 1. 8. 2024

Zdravotní pojišťovny nabízejí živnostníkům několik možností podání těchto Přehledů. Tou nejjednodušší formou je elektronické podání, kdy OSVČ formulář vyplní i za několik minut v aplikaci své smluvní zdravotní pojišťovny. Údaje k vyplnění najdou ve zmiňovaném daňovém přiznání, které již odevzdaly či si připravily pro finanční úřad. Výhodou této formy podání i je, že po přihlášení se do aplikace dojde k načtení veškerých údajů o živnostníkovi, se kterými jeho pojišťovna pracuje. Mezi ně patří i úhrn zaplacených záloh na pojistném nebo i doba pojištění. To znamená, že OSVČ v elektronicky vyplňovaném přehledu vypíše pouze daňový základ a případně doplní chybějící údaje.

Platby na zdravotní pojištění vzrostly ne o desetikoruny ale stokoruny

Další možností podání Přehledu je jeho odeslání pomocí datové schránky, které mají mít od loňska povinně v provozu OSVČ. To znamená, že se živnostník opět přihlásí do aplikace pojišťovny a vyplnění formulář odešle po přihlášení se do své datové schránky.

Stále zůstává i možnost odeslat formulář poštou na adresu pojišťovny nebo ho předat pracovníkovi pojišťovny osobně na některé z jejích poboček. Nicméně pokud má živnostník aktivní datovou schránku, měl by ji i v komunikaci s úřady přednostně používat.

Nedoplatek hradí OSVČ do 8 dnů od podání

Po vyplnění Přehledu se živnostník dozví, zda mu vznikl na pojistném v loňském roce přeplatek, nebo naopak nedoplatek. Nedoplatek vzniká, pokud měl vyšší příjmy než v roce předcházejícím, ze kterého se odvinuly zálohy pro sledovaný kalendářní rok. V opačném případě obvykle vzniká přeplatek, který živnostník buď použije na úhradu nové zálohy pojistného, nebo si ho nechá odeslat na svůj bankovní účet.

Vždy ale musí počítat, že případný nedoplatek na zálohách za předchozí rok musí zdravotní pojišťovně zaplatit nejpozději do osmi dnů od data, kdy byl nebo měl Přehled podat.

I lidé v daňové exekuci se zbaví dluhu na zdravotním pojištění bez penále

Stejně tak si musí živnostníci pro nové období přenastavit výši minimálních záloh na zdravotní pojištění, kterou jim rovněž vypočítá interaktivní formulář podle daňového základu za předchozí období. A také s ohledem na výši minimálních záloh platných pro letošní rok. Jelikož minimální zálohy na zdravotní pojištění rostou každý rok podle toho, kolik činí průměrná hrubá mzda v národním hospodářství.

„OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné. Novou výši zálohy, vypočtenou dle přehledu, zaplatí OSVČ poprvé za měsíc, ve kterém byl nebo měl být Přehled OSVČ odevzdán,“ říká ke splatnosti nové zálohy mluvčí VZP ČR Plívová.

Například pojištěnec – OSVČ, který podal Přehled pojišťovně letos v únoru, musí novou výši zálohy zaplatit nejpozději do 8. března.

Měsíční zálohy na zdravotní pojištění nemusejí platit živnostníci, jejichž samostatná výdělečná činnost není jejich hlavním příjmem. Obvykle jde o zaměstnance. Pojistné hradí až po odevzdání Přehledu o daňovém základu, a to formou doplatku.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here