Zdravotnické technologie zhodnotí země EU společně. Platí to i pro ČR

0
84
zeme
Foto: Freepik.com

Zdravotnické prostředky a technologie budou země Evropské unie hodnotit společně. Jejich výrobci se tak zbaví povinnosti předkládat dokumenty k hodnocení v každé zemi zvlášť. Na změnu reaguje i česká legislativa.

Na evropskou legislativu, která jednotné hodnocení zdravotnických prostředků a technologií v unijních zemích zavádí, reaguje česká strana v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tu včera na svém jednání [27.3.] schválila vláda Petra Fialy [ODS].

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] před jednáním kabinetu objasnil, že předkládaná novela je čistou transpozicí evropské legislativy. Nic dalšího neupravuje. Rozsáhlejší novelu stejného zákona chce ministr vládě předložit do konce léta.

„Samotné hodnocení zdravotnických technologií je proces, který se opírá o vědecké důkazy a který příslušným orgánům umožňuje určit relativní účinnost nových či stávajících zdravotnických technologií. […] Zaměřuje se zejména na přidanou hodnotu zdravotnické technologie v porovnání s jinými novými či stávajícími,” píše v důvodové zprávě k zákonu Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Vývoj zdravotnických technologií je hlavní hnací silou hospodářského růstu a inovací v EU, dodává resort ve zprávě.

Koordinační skupina pro hodnocení technologií

Základem jejich hodnocení budou principy zvané Health Technology Assesment [HTA]. Ministerstvo zdravotnictví je na webu popisuje jako proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání zdravotnických technologií. Jeho cílem je zvyšování kapacity zdravotního systému. I maximalizace užitku při omezených zdrojích.

Na celoevropské úrovni současně vzniká evropským nařízením i Koordinační skupina pro hodnocení zdravotnických technologií [HTACG]. Její členové dohlédnou na společná klinická hodnocení a vědecké konzultace.

Odborníci odmítli opakované používání zdravotnických prostředků

Do činnosti odborné skupiny spadá i vydávání zpráv o očekávaných nových technologiích nebo zpracování a vydávání metodických pokynů. Podle návrhu novely by v ní měl zasednout i zástupce ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Je to právě SÚKL, který nové léky stejně jako zdravotnické prostředky používané v českém zdravotnictví povoluje a kontroluje. Pokud SÚKL dostane od výrobce žádost o zhodnocení nové technologie, pak výsledky svého hodnocení do 30 dnů předá unijní koordinační skupině.

Země EU zhodnotí zdravotnické prostředky společně

Do praxe mají vstoupit nové postupy od roku 2025. Pro takzvané zdravotnické prostředky in vitro, to jsou prostředky pro diagnostické testování jako zkumavky, kontrolní materiály nebo činidla, pak o rok později.

Ministr Válek dál trvá na převzetí rezervních fondů pojišťoven

Rozpracovanou má MZ ČR další novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. V jejím návrhu, který je ve vnitřním připomínkovém řízení resortu, jsou podle ministra Válka zásadní změny ve fungování systému veřejného zdravotního pojištění. Novela podle něj blíže popisuje role jednotlivých aktérů a posiluje postavení zdravotních pojišťoven.

V návrhu jsou jako oblasti hlavních změn dále jmenovány větší podpora prevence, dostupnost stomatologické péče či úhrada přeshraniční péče. Další upravovanou oblastí jsou změny v úhradové regulaci léků a zdravotnických prostředků a ve vydávání seznamu zdravotních výkonů.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here