Resort zdravotnictví chce ze zdravotního pojištění platit už i úřady

1
10818
pojisteni
Foto: Redakce Zdravé Zprávy

Z rozpočtů veřejných zdravotních pojišťoven určených na zdravotní péči lidem chce ministerstvo zdravotnictví nově hradit třeba i provoz Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR či vzdělávání lékařů. A chystá i další změny…

Změny chce Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] provést tak, že zruší stávající rezervní fondy zdravotních pojišťoven a nově je nahradí takzvanými rozvojovými fondy. Stejně jako nyní do rezervního fondu vkládají pojišťovny povinně každý rok 1,5 procenta ročních výdajů svých základních fondů podle průměru za poslední tři roky, tak stejnou částku by odváděly do nově uvažovaného rozvojového fondu. Ovšem s tím rozdílem, že o využití těchto peněz by rozhodovalo ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. A nově i s tím, že by peníze mimo jiné posloužily třeba k úhradě provozu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS] nebo by se z nich hradilo vzdělávání lékařů.

S takovým návrhem vyslovuje ostrý nesouhlas Svaz zdravotních pojišťoven ČR [SZP ČR]. Ten sdružuje zdravotní pojišťovny s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

„To nepovažujeme za dobrý směr. Rezervní fondy jsou tu pro vykrytí těžších časů a neočekávaných výkyvů [v hrazení zdravotní péče]. Ohledně využití peněz by navíc stále mělo platit, že pojišťovny mají hradit poskytnutou péči, náklady na chod státem zřizovaných úřadů či vzdělání lékařů má hradit napřímo stát,” řekl jasně k návrhu MZ ČR prezident SZP ČR Ladislav Friedrich.

Dodal, že Svaz naopak navrhne snadnější využití rezervních fondů pro případ problémů s úhradami zdravotní péče směrem k poskytovatelům. Přičemž to byly právě rezervní fondy, které v posledních letech vykrývaly deficitní hospodaření zdravotních pojišťoven. Osvědčily se zejména v době krizí, jako byla pandemie covidu.

MZ ČR chce více zasahovat do zdravotního pojištění

A ne jinak tomu bude i v příštím roce, kdy se předpokládají příjmy ze zdravotního pojištění ve výši necelých 500 miliard korun a výdaje v objemu asi 508 miliard korun.

Což potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví v důvodové zprávě k úhradové vyhlášce na příští rok: „Celkové saldo roku 2024 všech zdravotních pojišťoven se tak očekává záporné, a to v celkové výši -8,3 miliardy korun.“ 

Vláda schválila změny v platech lékařů i farmaceutů

Zrušení rezervních fondů a jejich nahrazení novými rozvojovými fondy nedávno ostře zkritizoval i Ondřej Dostál, odborník na zdravotnické právo. Takové změny ve zdravotním pojištění považuje za nebezpečné a ministra zdravotnictví vyzval k jejich přehodnocení.

„Projíst rezervní fondy v čase hrozících zdravotních i geopolitických krizí je nemoudré,“ uvedl Dostál.

Argumentuje tím, že rezervní fondy pojišťoven slouží jako zásoba peněz pro případ krize. Jakou byla například epidemie covidu-19 nebo při nižším výkonu ekonomiky, kdy se snižují příjmy pojišťoven kvůli nižším pojistným odvodům.

MZ ČR chce zasahovat i do fondů prevence

MZ ČR na tyto argumenty ale neslyší. Naopak ve svých plánech jde ještě dál. Navrhuje například navýšení objemu peněz, které budou pojišťovny přesouvat do fondů prevence. Z nich se hradí příspěvky na posílení prevence nemocí klientům jednotlivých pojišťoven. Nově by do těchto fondů přesunovaly pojišťovny až šestinásobek stávající částky, to je maximálně 3 procenta z vybraného pojistného. Nicméně ani tento krok není zcela bez podmínky, jak upozorňuje za pojišťovny Ladislav Friedrich.

„Pokud by pojišťovny dostaly volnější ruku v tom, jak s fondem prevence nakládat, přineslo by to vyšší prvek konkurence, což by bylo dobré. Na druhou stranu, u plné pětiny z fondů prevence by nově stát chtěl určovat použití. Což jde do značné míry proti jinak správné myšlence,” říká Friedrich.

Peníze nejsou. A ty, co jsou, rychle docházejí, varují pojišťovny

Zmiňuje i další úpravu navrhovanou ze strany MZ ČR. A sice, že ke sloučení dvou zdravotních pojišťoven by nově postačila dohoda těchto dvou pojišťoven a dále souhlas ministerstva zdravotnictví. Nyní schvaluje návrh na sloučení pojišťoven stát.

Co říká ministr zdravotnictví Válek

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která jmenované změny přináší, je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka [TOP 09] součástí reformy zdravotnictví v ČR. V nedělním pořadu České televize uvedl, že chystané změny směřující k reformě se dotknou celkem čtyř zákonů, které se chystá v příštím roce předložit do Poslanecké sněmovny PČR.

Ministr Válek v ČT: Žádné problémy nejsou a všechno bude

V oblasti zdravotních pojišťoven zmínil například zavedení proplácení péče poskytnuté v zahraničí, kdy by zdravotní pojišťovny uzavíraly smlouvy o úhradách nově i s poskytovateli mimo Českou republiku. Zřejmě by šlo o poskytovatele péče nedaleko českých hranic [např. v Německu, Polsku, pozn. red.], u nichž by zdravotní péči čerpali lidé z pohraničí, kde některé lékařské specializace ve srovnání s vnitrozemím chybí.

Mimo zákon o veřejném zdravotním pojištění pak uvedl změnu zákona o zdravotních službách, o elektronizaci zdravotnictví a zákon o ochraně veřejného zdraví. Poslední ze jmenovaných norem centralizuje řízení krajských hygienických stanic pod jeden orgán Státní hygienickou službu ČR.

Veronika Táchová

1 komentář

  1. Autor tohoto článku se ani nepodepsal, hlavně, že vyzýváte ke slušnosti. Na hrubý pytel hrubá záplata aneb jak se do lesa volá tak se z něj ozývá. A vůbec, není nad cenzuru, že? Je mi z toho vašeho plátku špatně!

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here