Ze zdravotního pojištění nově zaplatíme i stipendia lékařů

0
1395
stipendia_pro_lekare
Foto: Freepik.com

Z veřejného zdravotního pojištění se mají nově hradit i stipendia pro lékaře v předatestačním vzdělávání. Změnu přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Některé z navrhovaných změn zákona o veřejném zdravotním pojištění blíže představili [5.4.] zástupci ministerstva zodpovědní za oblast veřejného zdravotního pojištění. Nyní novela míří do mezirezortního připomínkového řízení. MZ ČR ji chce odeslat k projednání v Poslanecké sněmovně PČR ještě letos před letními prázdniny.

„Cílem této novely není nijak zásadně měnit základní pravidla systému veřejného zdravotního pojištění, ale lépe nastavit rámec právní regulace, který zlepší jeho efektivitu a přispěje ke zlepšení dostupnosti hrazených zdravotních služeb,“ uvedl k novele náměstek ministra Jakub Dvořáček.

Některé zásadní změny v přerozdělování peněz vybraných na zajištění zdravotní péče pojištěnců novela přesto přináší. Například ruší rezervní fond pojišťoven, který zřizovaly povinně a držely v něm objemy peněz pro případ krytí schodů základního fondu. A ke krytí hrazených služeb v případech výskytu třeba hromadných onemocnění nebo přírodních katastrof. Aktuálně v rezervním fondu drží pojišťovny přibližně šest miliard korun.

Ministr Válek dál trvá na převzetí rezervních fondů pojišťoven

Zrušení rezervního fondu ministerstvo vysvětluje tím, že se dlouhou dobu nevyužívá. Jeho povinné zřizování novela ruší a peníze se přesunou do základního fondu pojišťoven, ze kterého se hradí převážně poskytnutá zdravotní péče pojištěncům.

Resort zdravotnictví chce ze zdravotního pojištění platit už i úřady

Na druhou stranu pak ministerstvo v novele navrhuje povinně zřizovat takzvaný Fond obecně prospěšných činností. Ten by sloužil k financování rozvoje a zvyšování kvality zdravotnictví, tvrdí resort. Konkrétně by se z něj mimo jiné hradily třeba stipendijní programy pro lékaře v předatestačním vzdělávání.

Na stipendia pro lékaře půjdou peníze z nového fondu

Od tohoto kroku si ministerstvo slibuje zvyšování odbornosti lékařů a zajištění lékařského personálu do regionů se špatnou dostupností zdravotních služeb. Vyplacení stipendia z tohoto nově zřizovaného fondu je možné podmínit tím, že jeho příjemce se zaváže v regionu po nějakou dobu zůstat a pracovat. Nicméně nejde o výslovnou povinnost, ale pouze možnost, uvedl MZ ČR.

Na peníze z Fondu obecně prospěšných činností si sáhnou i pacientské organizace, které v současném systému zdravotnictví nemají zajištění pevný zdroj financování pro své provozy a aktivity.

Pacientské organizace chtějí finance z veřejných zdrojů

„Významně přispívají při informovanosti pacientů a nezřídka tak napomáhají v oblastech, v nichž nemá aparát zdravotních pojišťoven dostatečné odborné znalosti,“ vysvětlují změnu zástupci resortu zdravotnictví.

A v neposlední řadě si z nově chystaného fondu vezme peníze Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS], který je přímo řízenou organizací ministerstva zdravotnictví. Podle tvůrců novely z něj ÚZIS dostane prostředky na hrazení svých činností směřujících ve prospěch celého systému. Dále z fondu mohou zdravotní pojišťovny financovat další služby a činnosti. Například pilotní projekty u některých typů péče, jako jsou moderní technologie, jmenuje ministerstvo.

Fondy prevence navýší rozpočty na 3 % celkového výběru

Další změna se dotýká fondů prevence, ze kterých zdravotní pojišťovny hradí svým pojištěncům aktivity posilující jejich zdraví jako prevenci onemocnění. Přispívají z nich na očkování, pohybové aktivity a dentální hygienu či zdravotnické pomůcky.

Nyní do nich převádí 0,5 procenta prostředků, s nimiž v daném roce hospodaří. Nově by mohly do fondu prevence převést až tři procenta z vybraného pojistného. Všech sedm zdravotních pojišťoven letos hospodaří s rozpočtem ve výši zhruba půl bilionu korun. Od změny si ministerstvo slibuje větší konkurenci mezi pojišťovnami ve prospěch pojištěnců. A také větší zájem o preventivní péči ze strany pojištěnců.

Novela zasahuje i do úhrad zubní péče, kdy kvůli zrušení amalgámových výplní začnou pojišťovny dospělým lidem přispívat na bílou zubní výplň, to zhruba 40 procent ceny. Na její úhradu by mohli pojištěnci čerpat část peněz i ze zmiňovaného fondu prevence.

Roman Šmucler: My jako zubaři jsme si to nevymysleli

Legislativa dále zavádí úhrady zdravotní péče poskytnuté v cizině v blízkosti českých hranic kvůli tomu, že je dané zdravotnické zařízení pro pojištěnce blíž než na českém území.

„Nově se po vzoru německé právní úpravy umožňuje zdravotním pojišťovnám uzavřít smlouvu se zahraničním poskytovatelem,“ uvádí zástupci MZ ČR.

Novinku podle nich využijí pojišťovny hlavně v místech, kde půjde o, jak říkají, oboustrannou výhodnost.

„Zahraniční poskytovatel zvýší počet klientů x zdravotní pojišťovna nastaví smluvně vhodnou úhradu a regulace,“ vysvětlují.

Novela navrhuje zavést pro pojišťovny možnost vymáhat náklady vydané na zdravotní péči poskytnuté při poškození vlastního zdraví při páchání přestupku nebo trestného činu. Nyní pojišťovny vymáhají po pachatelích jen úhrady škod způsobené na třetích osobách.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here