Novela trestního zákoníku zvedá tresty za znásilnění, a nejen to

0
104
trestniho_zakoniku
Pro přijetí novely trestního zákoníku hlasovali všichni přítomní poslanci. Nová pravidla by mohla platit od příštího roku. Nyní novelu projedná Senát PČR a poté ji čeká podpis prezidenta republiky. / Foto: PS PČR

Na přijetí novely trestního zákoníku se dnes [10.4.] v dolní komoře jednomyslně shodli všichni přítomní poslanci. Už to je mimořádné. Novela posiluje ochranu dětí před sexuálním násilím, lépe vymezuje trestné činy znásilnění a sexuální útok.

Pokud tento zákon schválí senát a podepíše pan prezident, bude platit princip, že na nikoho do dvanácti let se nesahá,“ říká k čerstvě schválené novele zákoníku práce ministr spravedlnosti Pavel Blažek [ODS].

Ve Sněmovně pro přijetí novely ve 3. čtení dnes [10.4.] hlasovali všichni přítomní poslanci,  koaliční i opoziční.

„Bylo to právě proto, že jsme se dokázali domluvit, aby text byl přijatelný pro všechny politické subjekty,“ okomentoval vzácnou shodu ve Sněmovně ministr Blažek.

Nová pravidla pro posuzování trestného činu znásilnění by mohla podle zástupců resortu spravedlnosti platit od příštího roku. Jednou ze zásadních změn novely je definice trestného činu znásilnění. Nově vychází z principu “ne znamená ne“. Přičemž nesouhlas nemusí být vždy vyjádřený slovem, ale třeba i gestem nebo pláčem.

„Novela také počítá se situací, kdy oběť takzvaně zamrzne a kvůli intenzivnímu stresu není schopna se bránit,“ vysvětluje důvody změny Ministerstvo spravedlnosti ČR [MS ČR].

Znásilnění je každá soulož spáchaná proti vůli

Za znásilnění budou soudy považovat každou soulož, anální nebo orální styk a srovnatelné praktiky, se kterými jeden z účastníků nesouhlasí. A tento nesouhlas jakkoli srozumitelně projeví navenek. To slovně, pláčem nebo třeba fyzickým odporem či jiným projevem.

„Pokud je toho oběť schopna, má jakkoliv projevit svůj nesouhlas se sexuálním aktem,” tvrdí zástupci MS ČR.

Výše trestů za znásilnění jsou v Česku skandální

Novela vychází ze skutečnosti, že normální člověk dokáže běžně nesouhlas nějakým způsobem vyjádřit, dát svůj postoj najevo. Bez ohledu na to, zda jde o verbální nebo neverbální vyjádření nesouhlasu. V opačném případě počítá novela při naplnění trestného činu znásilnění s uplatněním konceptu zneužití bezbrannosti.

„Tento koncept se z pohledu trestního práva jeví být přiléhavější. Neboť nezakotvuje trestní postih toho, kdo si aktivně nezjišťoval postoj oběti k sexuálnímu jednání,“ vysvětlil v tiskové zprávě mluvčí MS ČR Vladimír Řepka.

Novela zvyšuje trestní sazby za znásilnění

Jako znásilnění bude dále postižitelný i případ, kdy pachatel zneužije bezbrannosti oběti:

  • Případy, kdy oběť není schopna z určitého objektivního důvodu utvářet svou vůli. Nebo ji projevit, případně je tato schopnost podstatně snížena.
  • Například nemoc, duševní porucha, spánek, silná opilost. Dále zdravotní hendikep, spoutání, nízký nebo vysoký věk aj.
  • Výslovně se jako důvod bezbrannosti uvádí i silný ochromující stres. Při něm dochází ke stavům, kdy oběť takzvaně zamrzne a není schopna se jakkoli bránit.

Děti v ČR se snad dočkají ochrany před pedofily

Součástí normy je i úprava, respektive navýšení sazeb za znásilnění. V současné době činí trestní sazba za znásilnění dítěte mladšího 15 let 5 až 12 let. Dolní hranice trestu sice zůstává na pěti letech, horní hranice trestu se v novele zvyšuje o tři roky na 15 let.

Za znásilnění nezletilé osoby ve věku 15-18 let dnes pachatel dostává 2 až 10 let, nově se zvyšuje na 3 až 12 let. Novela rovněž zpřísňuje tresty za znásilnění těhotné ženy nebo za způsobení těhotenství ženy či spáchání činu s další osobou či se zbraní. Současné rozpětí sazby činí 2-10 let, novela počítá se sazbou v rozptylu 3 až 12 let.

Novela přináší nový trestný čin – sexuální útok

Novela trestního zákoníku zavádí nový trestný čin – sexuální útok. Pod něj spadají méně závažné sexuální praktiky, při kterých nedochází k penetraci. Oproti tomu trestný čin znásilnění nová legislativa vymezuje pouze na soulož. A jiný podobně prováděný pohlavní styk. Jako je například anální styk a orální styk, vsunování prstů či předmětů do vagíny nebo análního otvoru, vyjmenovává ministerstvo spravedlnosti. Od tohoto nového členění si slibuje vhodnější nastavení trestních sazeb.

Dále se trestný čin sexuálního nátlaku podle znění novely navrhuje doplnit o zneužití tísně oběti. To kvůli tomu, že například u domácího násilí dochází při opakovaných násilných projevech pachatele vůči oběti k sexuálním praktikám. To, aniž by oběť ale vyjádřila nesouhlas. A aniž by byla ve stavu bezbrannosti.

Děti v ČR se snad dočkají ochrany před pedofily

„Nicméně strpění sexuálních požadavků pachatele může být na její straně dáno stavem tísně, ve které se dlouhodobě nachází v důsledku jiných útoků pachatele a situace v rodině a pro kterou neprojevuje nesouhlas s požadavky pachatele na sexuální praktiky,“ vysvětluje mluvčí Řepka.

Novela podle něj posiluje i právo oběti „být slyšena“ v trestním řízení. Zejména se zdůrazňuje poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení vůči oběti. Zejména pokud jde o její právo učinit prohlášení o dopadech trestného činu na její život, aby státní zástupce a soudce mohl tyto dopady řádně zohlednit. Toto prohlášení se zohlední v úvahách o trestu. A nově se stanoví, že pokud se oběť vyjádří ke sjednané dohodě o vině a trestu, zanese se toto vyjádření přímo do sjednané dohody.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here