Nová sociálně zdravotní lůžka zaplatí pacienti, stát i pojišťovny

0
2215
socialne_zdravotni
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představují změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí. / Foto: MZ ČR

Do nyní oddělené sociální a zdravotní péče se od příštího roku dostane i sociálně zdravotní péče. Tu budou zajišťovat sociální i zdravotnická zařízení, a ne vždy jen ta lůžková. Sociálně zdravotní péče řeší i provoz centrech duševního zdraví.

Do české legislativy vůbec prvně zaváděný druh sociálně zdravotní péče představili dnes [11.4.] na tiskové konferenci zástupci ministerstev práce a sociálních věcí [MPSV] a zdravotnictví [MZ ČR]. Legislativa zasahující do zákona o sociálních službách, zdravotních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění prošla mezirezortním připomínkováním. Oba resorty počítají s platností změn od ledna 2025.

„Legislativní změny, které připravilo MPSV a ministerstvo zdravotnictví, mimo jiné propojí, a především vzájemně zkoordinují sféry sociální a zdravotní péče, které byly oddělené,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL].

Jeho vládní kolega ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] uvedl, že nová zákonná úprava pomůže pacientům i poskytovatelům péče. To především v oblasti systému úhrad dlouhodobé zdravotní a sociální péče.

Sociálně zdravotní lůžko platí pacient, dotace i pojišťovna

Novou sociálně zdravotní službu podle zástupců obou resortů využijí nemocnice především v oblasti následné a dlouhodobé péče. Dále pobytová zařízení sociální péče, ale také zařízení poskytující odlehčovací služby pro pečující a denní stacionáře. Jako jsou například centra duševního zdraví. Právě ta se s úhradami za péči zasahující jak do sociálních, tak i zdravotních služeb především potýkala.

Zásadní novinkou v sociální a zdravotní péči se stane takzvaná sociálně zdravotní lůžková péče. Prakticky jde o péči poskytovanou často chronicky nemocným pacientům, jejichž zdravotní stav si žádá dlouhodobou péči od zdravotníka a zároveň i pečovatele. Třeba kvůli zdravotnímu hendikepu či nevyléčitelnému onemocnění a omezené osobní soběstačnosti.

Příspěvek na péči lidem otevírá dveře do sociálních zařízení

Úhrada této sociálně zdravotní lůžkové péče půjde z platby ze strany klienta/pacienta za takzvané hotelové služby. To zahrnuje platbu za ubytování a stravu, jako je tomu nyní běžně v pobytových zařízeních sociální péče. Náklady za poskytnutou sociální péči pak pokryje měsíční příjem z přiznaného příspěvku na péči, který v nějakém ze čtyř jeho stupních závislosti pobírají dnes téměř všichni klienti sociálních zařízení. A vykázanou zdravotní péči o pacienta na sociálně zdravotním lůžku pak zaplatí zdravotní pojišťovna.

Sociálně zdravotní lůžko předepíše lékař

Zástupci obou ministerstvem upozorňují, že k zajištění sociálně zdravotní lůžkové péče se budou hlásit stávající poskytovatelé sociálních služeb. Dále i současní poskytovatelé pouze zdravotních služeb. A stejně tak může jít o úplně nové poskytovatele zajišťujícího zdravotní a sociální lůžkovou péči. Při zajišťování zdravotní péče [ošetřovatelství] v sociálním zařízení svými zaměstnanci k tomu ale musí mít takový poskytovatel povolení.

„Nadále bude možné poskytovat současně sociální a zdravotní služby v zařízení sociálních služeb pouze na základě registrace k sociální službě a oprávnění k poskytování zdravotních služeb,“ upozorňují v této souvislosti zástupci MZ ČR a MPSV.

Doprava za léčbou je pro onkopacienty často problém

Druhou možností pro sociální zařízení, jak si zajistit ošetřovatelské služby, je využití externích pracovníků s potřebnou zdravotní odborností, obvykle domácí zdravotní péče.

  • Poskytnutí nově definovaného sociálně zdravotního lůžka podmiňuje podle současného návrhu jeho předepsání lékařem.

V lůžkové následné a dlouhodobé péči, které spadají do úhrad ze zdravotního pojištění, se podle ministerstva zdravotnictví nic nemění. To znamená, že dlouhodobá lůžková péče zůstává nadále v úhradě s časovým omezením 90 dnů. Dobu, která překročí těchto 90 dnů, zaplatí danému klientovi zdravotní pojišťovna po posouzení jeho nároku na prodloužení využívání této péče. Na náklady pojišťovny pak může takový pacient na lůžku dlouhodobé péče setrvat nanejvýš 180 dnů, upozorňuje ministerstvo zdravotnictví.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here