Vzniknou další multidisciplinární týmy duševního zdraví

0
452
multidisciplinarni
Foto: Pixabay.com

Výběrové řízení pro čerpání dotace a zahájení pilotního provozu úspěšně absolvovaly další čtyři multidisciplinární týmy duševního zdraví. Provoz zahájí letos v únoru. Dotace na zřízení a provoz týmů vyjde celkem na 29 812 256 korun. Uvedlo to Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Loni v říjnu a listopadu posoudila Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z dotačních programů projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné žádosti o dotace na zřízení a provoz dalších Multidisciplinárních týmů v rámci projektu s názvem Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné. Ten realizuje MZ ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost [OP Z].

Další dotace půjde na nový multidisciplinární tým pro děti

Komise byla složená z představitelů MZ ČR a nominovaných zástupců Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně [ČLS JEP], Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV], Asociace krajů [AK ČR], Svazu zdravotních pojišťoven [SZP] a Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR].

Úspěšné multidisciplinární týmy

Výběrová kritéria na pilotní provoz splnil multidisciplinární tým duševního zdraví pro seniory – se stacionářem [MTDZ-SS] a zahájí v souladu s plánem reformy svou činnost v únoru 2021. Konkrétně jde o Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko, z.ú. se spádovou oblastí Litoměřicko. Celková výše poskytnuté dotace je 11 594 758 korun.

Také forenzní multidisciplinární tým pro pacienty s nařízeným ochranným léčením [FMT] začne fungovat od února 2021. V pilotním provozu budou kooperovat Psychiatrická nemocnice Bohnice a Green Doors, z.ú. Spádovou oblastí FMT Bohnice je Praha a Střední Čechy. A dotace je celkem 8 551 341 korun.

Začátkem příštího roku se otevřenou i dvě psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty [ARP-AD]. Komise vybrala žadatele SANANIM, z.ú. s výší dotace 4 953 548 korun a Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Její dotace je 4 712 609 korun. Spádovou oblastí obou ARP-AD je i v tomto případě Praha a Střední Čechy.

Co dělají Centra duševního zdraví

Multidisciplinární týmy poskytují nejen zdravotní a sociální, ale i další služby ambulantního a terénního charakteru. A to například pro seniory nebo pacienty s nařízenou ochrannou léčbou. Cílem je záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrické problematiky a pomoc pacientům a jejich blízkým v krizových situacích. A to tak, aby se psychiatrické potíže nerozvinuly, byly včas řešeny a zlepšila se jejich prognóza.

J. Mašek: Reforma psychiatrie je naivní a nezodpovědná

Pilotní provozy Center duševního ověří, nakolik tyto týmy pomohou pacientům a jejich rodinám. Zda dokáží odlehčit stávajícím modelům péče. Počítá se s nimi jako s  mezičlánky primární, ambulantní a lůžkové péče. Provozy ambulancí a multidisciplinárních týmů hradí evropské fondy, Prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou Operačního programu Zaměstnanost [OP Z].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here