Ministerstvo zdravotnictví [MZ ČR] vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci na multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty. Vybraný poskytovatel služeb načerpá dotaci za více než jedenáct milionů korun.

Žadatelé se mohou do výzvy hlásit do 13. listopadu 2020. Poté MZ ČR posoudí jejich oprávněnost a dodržení pravidel programu. Komise pro hodnocení žádostí o dotaci následně vybere jednoho poskytovatele služeb. Ten bude vyzván k doložení dalších podkladů pro vydání oficiálního rozhodnutí o poskytnutí dotace.

„Dotace je určena pro poskytovatele zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a pro poskytovatele sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách a podmínkách jejich poskytování,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Dotační podporou chce MZ ČR posílit prevenci hospitalizací, jejich zkracování a začleňování hospitalizovaných dětí do běžné komunity. Dále chce u dětí stabilizovat psychosociální oblast, především vztahy v rodině, ve škole i mezi vrstevníky. Dotaci lze čerpat pouze po dobu 18ti měsíců. Aktuální výzva navazuje na výzvu z května letošního roku.

MZ ČR otevřelo novou výzvu v oblasti duševního zdraví

Jaké služby zajistí multidisciplinární tým

Žadatel o dotaci musí pro skupinu dětí a adolescentů ve věku 0 až 18 let i pro jejich zákonné zástupce a osoby zodpovědné za jejich výchovu zajistit zdravotní, sociální a pedagogické služby. A to ambulantní stejně jako terénní. Konkrétně jde o služby dětského psychiatra, psychologa, rodinných poradců, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, rodinných terapeutů a peer konzultantů.

Vybraný tým odborníků má ve svém regionu navázat spolupráci s již fungujícími službami, které pečují o děti a adolescenty v oblasti duševního zdraví. Tedy například s dětskými a dorostovými psychiatrickými ambulancemi, s ambulancemi pro dospělé, lůžkovými pedopsychiatrickými a psychiatrickými zařízeními i centry duševního zdraví [CDZ]. Dále s pediatrickými lůžkovými, ambulantními zařízeními, včetně ambulancí klinických psychologů, psychoterapeutů, ale i školskými a sociálními zařízeními.

Poskytovatelé musí počítat, že v případě potřeby dětem a dospívajícím poskytnou služby v jejich přirozeném prostředí. To znamená doma, ve škole, ve volnočasových zařízeních.

Jde o pilotní projekt

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty a jeho činnost je součástí 18měsíčního pilotního projektu. Ten má ověřit, nakolik jsou vybrané týmy schopné pomoci mladým pacientům a jejich rodinám. I zda odlehčí stávajícím modelům péče. A pak se začnou zavádět do praxe. Podle kritiků tohoto postupu problém spočívá v tom, že tyto týmy ubírají kapacity stávajícím zařízením. Navíc není jisté, co se stane, až jim vyprší dotace.

J. Mašek: Reforma psychiatrie je naivní a nezodpovědná

Program podpory služeb v oblasti duševního zdraví dětí a adolescentů je součástí projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné. Ten MZ ČR financuje prostřednictvím evropských peněz, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost [OP Z] a jeho prioritní osy – Sociální začleňování a boj s chudobou.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here