Uvolnit lůžka v nemocnicích pro covidové pacienty pomohou v krajích hotely. Využijí je osoby v karanténě, lidé vracející se z nemocnice s již negativním testem a covid pozitivní osoby bez příznaků nemoci. Ubytování si uhradí každý z vlastních prostředků. V hotelech nebudou lékaři ani zdravotní sestry. 

Uvolnit lůžka v nemocnicích mají pomoci hotelová zařízení, čímž se v současné době zabývá Ústřední krizový štáb [ÚKŠ]. Ten ve spolupráci s krizovými štáby krajů a Asociací hotelů a restaurací ČR [AHR ČR] vytipuje v každém kraji dva hotely, které budou ubytovávat osoby v nařízené karanténě. Dále osoby propuštěné z nemocnice s negativním výsledkem testu na covid [vyžadující převážně sociální, nikoliv nemocniční péči, pozn. red.] a nakonec osoby covid pozitivní ale bez jakýchkoliv příznaků infekce.

První hotel bude pro negativní osoby, konkrétně pro pacienty vracející se z nemocnice bez covidu-19, jež se nemohou vrátit do svých domovů a pro osoby v nařízené karanténě, které ji nemohou strávit ve svém domově. V druhém hotelu se ubytují lidé s covid pozitivním výsledkem testu, kteří ale nemají příznaky nákazy a jejich zdravotní stav nevyžaduje zdravotnickou péči.

„Ústřední krizový štáb zkoordinuje výběr dvou hotelů pro každý kraj, ve kterých bude připraveno vždy 50 až 100 ubytovacích kapacit takzvaného nezdravotního typu. Jde o preventivní, ale důležitý krok, jak ještě více omezit šíření nákazy,” uvedl ministr vnitra a předseda ÚKŠ Jan Hamáček [ČSSD].

Česko mobilizuje lůžkové kapacity pro následující týdny

Ubytovaní budou muset za hotely zaplatit

Pobyt v hotelu si budou ubytovaní hradit ze svých vlastních prostředků. Cena a rozsah poskytovaných služeb v něm je zatím v jednání s AHR ČR. Je však zřejmé, že v hotelích nebudou služby zajišťovat lékaři ani zdravotní sestry, spíše sociální pracovníci. Podrobnější informace sdělí ÚKŠ až po jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí [MPSV] a Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR]. ÚKŠ v každém kraji určí navíc ještě třetí a čtvrtý hotel. Ty nebudou zatím uvedeny v provoz. Jde pouze o záložní kapacity.

Za připomenutí stojí i to, že ÚKŠ a Hasičský záchranný sbor neřeší a nebude řešit problematiku lůžkových kapacit ani ověřování a vytváření kapacity v nemocnicích a dalších lékařských zařízeních. To je v gesci Integrovaného centrálního řídícího týmu [ICŘT], který je pracovním orgánem Rady vlády pro zdravotní rizika [RVZR] a v jehož čele stojí hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Lázeňská zařízení covid pacienty neubytují

Umisťování covidových pacientů do zařízeních lázeňské péče není dle jejích zástupců na místě. Lázně jsou totiž stále v provozu, byť často v omezeném režimu. Dle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy není v možnostech personálu ani samotných lázní zajišťovat služby pro lázeňské hosty a covidové pacienty současně.

„Situace je dnes jiná než na jaře, kdy lázně byly prázdné. Lázně nyní poskytují lázeňskou péči, i když i té ubývá. Ale zrovna tak ubývá personálu, protože personál je devastovaný stejně jako všichni karanténami a tím, co se kolem covidu děje,” uvedl Bláha.

To, že lázně jsou nyní v provozu, je dle jeho slov kompenzací za jarní měsíce. Navíc by se musela řešit složitá cesta dalších kompenzací. Lázeňská zařízení jsou totiž v podstatě hotely a poskytují lázeňskou péči v balneologické části.

„Dosud se péče na pokoji neposkytovala. Byla to myšlenka, ale už na jaře se ukázala jako těžko proveditelná,“ dodal Bláha.

Další překážkou je to, že lázeňské provozy nemají zajištěnou logistickou část případné péče o pacienty nakažené koronavirem. Například vyšší formu ochranných pomůcek nebo bezpečnou likvidaci použitých pomůcek. Podle Bláhy by ale mohly lázně pomoci například v tom, že by z nemocnic přebíraly o něco dříve běžné pacienty, kteří měli do lázní zamířit později, a tím tak uvolnili místa v nemocnicích.

Nemocnice se připravují na nápor pacientů

Dle Národního koordinátora intenzivní péče Vladimíra Černého současné zadání pro nemocnice zní:

  • Omezení příjmu pacientů jen na ty, kteří vyžadují intenzivní a neodkladnou péči a zastavení poskytování odkladné péče.
  • Propouštění všech nemocných do domácího ošetřování tam kde to lze.
  • Příprava lůžkového fondu nemocnice pro nárůst pacientů s covidem-19.
  • Udržení poskytování neodkladné péče na náležité odborné úrovni.

„V současnosti rovněž každá nemocnice připravuje nouzové kapacity lůžek. Což jsou lůžka z oddělení, která by se v okamžiku potřeby a vyčerpání existující kapacity využila pro poskytování péče o pacienty s covid-19,“ uzavírá Vladimír Černý.

 –VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here