Český lékař David Lauer uspěl na prestižní Harvard Medical School

0
4313
David_Lauer
MUDr. David Lauer, postgraduální student 3. LF UK, úspěšně zakončil jako první český lékař roční postgraduální hybridní studijní program „Clinical Science Scholars Program“ na Harvard Medical School a Semmelweis University. / Úvodní foto a foto v textu 3. LF UK

Devětadvacetiletý David Lauer, postgraduální student 3. LF UK, úspěšně zakončil jako první český lékař roční postgraduální hybridní studijní program „Clinical Science Scholars Program“ na Harvard Medical School a Semmelweis University.

O mezinárodním úspěchu českého lékaře informuje v tiskové zprávě 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze [3. LF UK].

MUDr. David Lauer [29] se klinicky a vědecky zabývá intervenční neuroradiologií, konkrétně endovaskulárními výkony pro ischemické cévní mozkové příhody. A ve své klinické a vědecké praxi uspívá i v mezinárodní konkurenci. Letos v březnu jako první český lékař úspěšně zakončil roční postgraduální hybridní prezenčně-distanční studijní program „Clinical Science Scholars Program“. Ten vznikl ve spolupráci Harvard Medical School v Bostonu a Semmelweis University v Budapešti. Program využívají výhradě kliničtí vědci z Evropy.

„Program byl hodně prakticky zaměřen. Kromě teoretické výuky jsme museli v jednotlivých týmech aktivně pracovat na společných projektech a následně je poté prezentovat vyučujícím,“ říká ke studiu doktor Lauer.

Prestižní program nabízí komplexní odbornou přípravu zaměřenou na zdravotnický výzkum a metody pro mladé lékaře, doktorandy, postdoktorandy a rezidenty s praxí ve vědecké činnosti. Nabízí jim především šanci dále rozvíjet své dovedností v oblasti klinické vědy. Program kombinuje prezenční workshopy v Budapešti, v Bostonu a distanční formu výuky.

„Hlavní součástí programu byla závěrečná práce, na které jsme pracovali v druhé polovině akademického roku. Každý z nás musel vytvořit detailní návrh klinické studie. Kompletní design od samotného nápadu až po plán realizace,“ dodává doktor Lauer.

David Lauer uspěl i se svou klinickou studií

A i v této výzvě mladý lékař z Česka uspěl. Jím navržená multicentrická randomizovaná studie s názvem PRONVETIS [PROphylactic Nimodipine in preventing Vasospasms during Endovascular Therapy for Ischemic Stroke] se zabývala preventivním podáním léku nimodipin v průběhu endovaskulárního výkonu pro ischemickou cévní mozkovou příhodu.

„Měl jsem to štěstí, že moje práce byla nejdříve vybrána mezi tři nejlepší z ročníku. A my tři jsme měli tu čest své práce prezentovat před komisí přímo na půdě Harvard Medical School v Bostonu,“ popisuje závěr studia [vlevo foto osvědčení].

Nakonec se jeho klinická studie stala vůbec tou nejlepší ze všech v programu.

„Moji práci vybrali jako nejlepší. A obdržel jsem za to ještě paralelní ocenění, čehož si nesmírně vážím,“ říká k profesnímu úspěchu mladý lékař.

Závěrem dodejme, že na účasti doktora Lauera v mezinárodním programu se finančně podílela jak česká Univerzita Karlova, tak maďarská Semmelweisova univerzita v Budapešti.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here