Středočeské krajské nemocnice asi proinvestují dalších 240 mil. Kč

0
100
stredoceske
Foto: Středočeský kraj

Radní Středočeského kraje na včerejším [9.5.] jednání zastupitelstva doporučili schválit 240 milionů korun na investice do krajem zřizovaných nemocnic. Za dotace nemocnice zmodernizují provozy nebo nakoupí pozemky.

Dodatečnou dotaci pro krajské nemocnice v celkovém objemu 240 milionů korun postoupili středočeští krajští radní zastupitelům oproti konkrétním projektům, které předložily managementy nemocnic.

„Stále jsou tu projekty, na které vhodný dotační titul vypsaný není, přičemž jejich provedení je nezbytné pro zajištění té nejlepší péče. A částka více než 240 milionů korun bude využita právě na ně,“ vysvětlil zaměření finanční podpory náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík [ODS].

Ještě letos tak benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie dostane od kraje dotaci ve výši 40 milionů korun, za níž zrekonstruuje pavilon gynekologie. Součástí jejího investičního záměru je rovněž vybudování šestého centrálního operačního sálu. Dalších 56 milionů korun plánuje nemocnice vydat na modernizaci chirurgického pavilonu.

Nemocnice v Benešově zmodernizovala patologii

Letos v únoru se v benešovské nemocnici otevřelo nové oddělení urgentního příjmu v novostavbě chirurgického pavilonu. Společně s ním funguje v nových prostorách pracoviště magnetické rezonance a urologické oddělení. V provozu je zároveň i nadzemní koridor spojující chirurgický a interní pavilon. Čímž se nemocnice původně vystavěná jako pavilonové zařízení stává sjednoceným multiblokem. Propojení budov je pohodlnější a praktičtější pro pacienty a zdravotnický personál i kvůli převozu a přechodu samotných pacientů mezi jednotlivými odděleními. Například chirurgií a internou.

Středočeské krajské nemocnice a jejich investice

Dodatečnou dotaci letos získá i další z oblastních nemocnic spadající pod Středočeský kraj a sice nemocnice v Kladně. Ta zainvestuje šestadvacet milionů korun do probíhající rekonstrukce bloku C2 a dále zmodernizuje centrální rozvody klimatizace objektu C2.

Oblastní nemocnice Kolín pak kraj požádala o finanční podporu na pořízení dvou skiagrafických přístrojů pro rentgeny za 23 milionů korun. Za dalších dvaadvacet milionů korun zakoupí litotryptor pro urologické oddělení. A dále sonografický přístroj pro rentgenové oddělení za pět milionů korun.

Středočeský kraj nabízí objekty pro domovy seniorů

A ani mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice, rovněž zřizovaná Středočeským krajem, nepřijde zkrátka. Ta ještě letos dostane na rekonstrukci pavilonu L od svého zřizovatele 43 milionů korun.

Oblastní nemocnice Příbram zase za bezmála pětadvacet milionů korun od kraje odkoupí pozemky, které sousedí s areálem nemocnice. Peníze vydá proto, aby mohla v budoucnosti rozšířit areál nemocnice.

Které nemocnice vlastní Středočeský kraj

Středočeský kraj je v oblasti zdravotnictví zakladatelem a jediným akcionářem šesti akciových společností. Jde o společnosti:

  • Oblastní nemocnice v Příbrami, Kolíně, Kladně a Mladé Boleslavi a dále Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově.

Tyto nemocnice tvoří základní síť zdravotnických zařízení poskytujících nezbytnou, akutní i plánovanou zdravotní péči.

  • Nemocnice Středočeského kraje a.s. je servisní společnosti pro zdravotnická zařízení, jejichž jediným akcionářem je Středočeský kraj.

V ostatních případech jsou poskytovateli zdravotních služeb na území kraje fyzické nebo právnické osoby, popřípadě obce.

Středočeský kraj je rovněž zřizovatelem pěti příspěvkových organizací – Dětské centrum Kladno, Dětské centrum Chocerady – Centrum komplexní péče, Dětské centrum Milovice, Dětské centrum Kolín. Součástí systému je i příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje.

„Kvalita poskytovaných zdravotních služeb by ve středočeském regionu nebyla možná bez značné finanční podpory ze strany kraje, který do zdravotnictví každoročně uvolňuje několik stovek milionů korun,” uvádí na svých stránkách Středočeský kraj.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here