Ženám v těhotenství očkování proti černému kašli často rozmluví lékaři

0
488
tehotenstvi
Foto: Pixabay.com

Přeočkování proti černému kašli v těhotenství se v ČR doporučuje deset let. Letos se kvůli jeho rychlému šíření apel na ženy „v očekávání“ zvýšil a v očkování mají i přednost. Přesto se těhotné ženy moc neočkují. Často i na doporučení lékaře.

K přeočkování proti černému kašli se u nás nestaví odmítavě pouze samotní pacienti, v tomto případě těhotné ženy, které jím mají ochránit nenarozené dítě, ale překvapivě i někteří praktičtí lékaři a gynekologové.

„Bohužel i v mém okolí vím o případech, kdy se matka dočkala místo vakcíny proti černému kašli odmítavé reakce gynekologa. Odrazovat těhotné od očkování proti černému kašli vnímám jako hazard se zdravím i životem novorozeného dítěte,“ říká ředitelka Státního zdravotního ústavu [SZÚ] Barbora Macková.

A je to právě SZÚ, který podle jeho ředitelky v poslední době řeší stále častěji dotazy těhotných žen týkajících se bezpečnosti očkování proti pertusi.

„Setkávají se s tím, že ačkoli vyžadovaly očkování proti černému kašli, ošetřující gynekolog nebo jejich praktický lékař očkování vysloveně nedoporučili, případně ho těhotným rozmlouvali,“ tvrdí zástupci SZÚ.

Novorozenci neumí kašlat a při černém kašli se dusí

S takovým přístupem ale vakcinologové i jiné lékařské odbornosti nesouhlasí. A naopak tvrdí, že očkování proti pertusi je zvlášť důležité u těhotných žen stejně jako u osob, které se pohybují v blízkosti novorozence.

„My našim těhotným vysvětlujeme, že novorozenci a malí kojenci, kteří ještě nemohou být očkovaní, jsou nejohroženější skupinou. Neumějí kašlat a při nákaze černým kašlem se proto dusí,“ vysvětluje doktorka Marcela Křížová z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí.

Takoví novorozenci, obvykle ve věku jen několika měsíců, jsou pak hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče s kyslíkovou podporou. Anebo jim s dýcháním pomáhá ventilátor.

„Očkováním na konci těhotenství lze těmto situacím předejít,“ říká doktorka Křížová.

Před černým kašlem ochrání kojence mateřské protilátky

Při podání přeočkování nebo očkování v době těhotenství se proti černému kašli chrání jak matka, tak jím chrání i své dítě v době prvních měsíců po jeho narození. Vakcínu kojenci dostávají až po druhém měsíci od narození.

„Očkování proti pertusi v těhotenství dočasně zvýší ochranné mateřské protilátky, které přechází od matky přes placentu jejímu nenarozenému dítěti,“ popisuje ve svém doporučení Česká vakcinologická společnost ČLS JEP [ČVS].

Jak zní černý kašel? Dost jinak než kašel při běžném nachlazení

Mateřské protilátky získává plod přibližně po dvou týdnech od podání očkovací látky těhotné ženě. Podle ČVS je nejvhodnější doba k očkování pro dosažení maximálního přenosu protilátek ve třetím trimestru gravidity. Co nejdříve od 27. gestačního týdne.

„Přenesené mateřské protilátky pasivně chrání dítě v prvních 2–3 měsících života. Než může být očkováno proti pertusi,“ uvádí vakcinologové.

Při očkování v těhotenství se navíc dosáhne vyšších hladin specifických protilátek v mateřském mléce než při očkování ženy po porodu.

Dospělý pertuse zvládnou, kojenci jen těžko

Další důvod k přeočkování těhotné ženy a jejího blízkého okolí je, že černý kašel u většiny dospělých probíhá s mírnými příznaky nebo bezpříznakově. Nakažený o nemoci často ani neví. A tak hrozí, že nemoc přenese dál na své okolí, novorozence nevyjímaje. A právě pro ně jsou pertuse nejvíc nebezpečné.

Závažnou komplikací po nákaze černým kašlem u nejmenších dětí bývá podle lékařů bronchopneumonie. K většině úmrtí spojených s pertusí dochází u kojenců mladších tří měsíců věku. Mezi další komplikace černého kašle u dětí patří záněty středouší a zápaly plic, které mohou být spojeny s následnou bakteriální superinfekcí.

Kvůli černému kašli zůstávají v nemocnicích hlavně kojenci

Neurologickými komplikacemi bývají encefalopatie [dysfunkce mozku] spojené s křečemi. Včetně krvácení do centrálního nervového systému. Vzácná toxická forma s vysokými teplotami, krvácivými projevy a postižením centrálního nervového systému končívá fatálně.

U kojenců může extrémním zatížení organizmu infekcí dojít až k úmrtí. To kvůli selhání srdce a dýchací soustavy, vysvětlují zástupci SZÚ.

O přeočkování v těhotenství se v Česku moc neví

Přeočkování proti černému kašli v těhotenství doporučuje Česká vakcinologická společnost [ČVS] v Národní strategii očkování proti pertusi od roku 2015. To od zmiňovaného 27. týdne těhotenství. Přesto u nás proočkovanost v graviditě dosahuje 1,6 procenta. Oproti tomu v zahraničí je podávání vakcíny proti pertusi v třetím trimestru gravidity podstatně více zažité.

„Ve srovnání s tím, že v zahraničí se tato čísla pohybují často mezi 40 až 80 %, je české číslo opravdu tristní,“ říká zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Kateřina Fabiánová.

Zátěž těhotenství zhoršuje vyšší věk žen i civilizační choroby

A chyba není podle ní jenom na straně samotných žen v očekávání. Často jim u nás toto očkování rozmlouvají již zmínění samotní lékaři.

„Máme opravdu zkušenost s tím, že se na nás s dotazy obracejí maminky, které se aktivně zajímaly o očkování, a jejich lékař jim to rozmluvil. Očkování je přitom, podobně jako v jiných státech, u nás doporučeno při každém těhotenství,“ říká Fabiánová.

Ženám, které nedostaly vakcínu proti černému kašli v těhotenství, pak doporučuje si o ni říci ihned po porodu. Tím alespoň sníží riziko přenosu nemoci z matky na novorozence. Vakcína je podle Fabiánové bezpečná i pro kojící ženy.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here